Klid na duši v den zápasu: řešení rozpoznávání tváře na fotbalovém stadionu

Kvůli agresivnímu chování omezeného počtu rozjařených podporovatelů jsou často běžní fanoušci a fanoušci s mladými členy rodiny odrazeni od výletů na stadion a shlédnutí zápasů. V létě 2019 společnost Panasonic představila systém rozpoznávání tváří na fotbalovém stadionu v Dánsku, který tento problém vyřešil. Svěřením identifikace a zabránění vstupu známých problémových osob vysoce přesnému systému, což byl proces, který byl zpravidla prováděn ručně personálem ochranky na vstupních branách, se stadion stal bezpečnějším místem, kde každý může shlédnout zápasy s klidem na duši.

Brøndby IF je profesionální fotbalový klub v dánské Superlize. Na stadionu Brøndby IF společnost Panasonic nainstalovala systém rozpoznávání tváře s hlubokým učením „FacePRO“.

Tento systém je založen na více než 60 letech zkušeností v oboru technologií systémů zabezpečení společnosti Panasonic a více než 30 letech vývoje technologie snímání obrazu ve společnosti Panasonic a zahrnuje bezpečnostní kamery vybavené funkcí „Best-Shot“ a vysoce přesným softwarem rozpoznávání tváře s hlubokým učením FacePRO.

Fotografie: Tvář osoby s nasazenou kapucí a čepicí je rozpoznána a obklopena červeným čtvercem.

Osoby, které byly chyceny při porušení pravidel chování na stadionu obdrží zákaz vstupu na zápasy a jsou umístěni na černou listinu. Průměrná návštěvnost domácích zápasů klubu  Brøndby IF činí zhruba 14 000 osob a na černé listině se zpravidla nachází přibližně 100 osob. V minulosti jim personál bezpečnosti u vstupních bran zabránil ve vstupu na stadion prostřednictvím vizuálního porovnání s fotografiemi osob na seznamu, ale tento ruční přístup má své limity, ale obtížně se takto brání v přístupu všem osobám, které se občas pokouší o vstup na stadion maskovaní pomocí slunečních brýlí nebo změnou vzhledu.
Tváří v tvář tomuto problému společnost Panasonic strávila přibližně dva roky spoluprací s klubem na vývoji systému rozpoznávání tváří, který by dokázal splnit potřeby stadionu. Když systém spáruje tvář u brány s osobou, která byla registrována na černé listině, zobrazí se personálu v dohledové místnosti na stadionu oznámení ve skutečném čase a jakmile dvakrát zkontrolují přesnost zjištění, odešle se zpráva bezpečnostní službě u vstupu, aby tuto osobu zastavila, než projde bránou. Takto byl vytvořen účinný postup zabezpečení s vícenásobně kontrolovaným systémem zahrnujícím systém rozpoznávání tváře a skutečné osoby.

Fotografie: Zpráva odesílaná z dohledové místnosti na terminál bezpečnostní služby u brány k zabránění vstupu podezřelé osoby na stadion.

Pomocí tohoto systému byla původní technologie společnosti Panasonic převzata v kameře a v softwaru, který analyzuje snímky tváří přenášené kamerou.

Na straně kamery se využívá funkce „Best-Shot“ k automatickému výběru nejlepších snímků tváře k analýze a to i v situacích s nedostatečným osvětlením. Z více získaných snímků tváře jedné osoby se volí pouze nejlepší snímky vhodné pro rozpoznávání tváře a zasílají se na server. To umožňuje zpracování velkého počtu tváří bez přetížení sítě a přispívá to ke snížení nákladů celého systému.

Na server se odesílají pouze snímky vhodné pro rozpoznávání tváře.

Omezení zatížení serveru zasíláním pouze vhodných snímků pro rozpoznávání tváře vybraných ze snímků pořízených kamerou.

V softwaru samotném jsme při analýze snímků tváří dosáhli nejvyšší úroveň*1 výkonu rozpoznávání tváří na světě. Software umožňuje velmi přesné kontroly i venku, pokud osvětlení dosahuje extrémů nebo při skloněných zobrazeních tváře, například pokud tvář směruje 45 stupňů doprava nebo doleva nebo 30 stupňů nahoru a dolů a také v situacích, kdy se tvář obtížně odlišuje lidským okem z důvodu změn tváře v průběhu času (ekvivalent 10 let) nebo pokud je dokonce tvář částečně zakryta slunečními brýlemi či maskou.

Nejvýkonnější rozpoznávání na světě využívající technologii hlubokého učení

Snímek: Snímky tváří budou analyzovány technologií hlubokého učení a bude proveden výpočet podobnosti k identifikaci osoby.

Kompatibilní s různými podmínkami

Snímek: Vysoce přesné ověření je možné za různých podmínek, například pokud tvář směřuje bokem 45 stupňů vodorovně a 30 stupňů svisle, když je tvář částečně zakrytá slunečními brýlemi nebo maskou a při změnách vzhledu v průběhu času.

*1 Body hodnocení z oficiální hodnotící zprávy Národního institutu standardů a technologií (NIST) z 9. května 2017: https://www.nist.gov/programs-projects/face-challenges (IJB-A Zpráva a stavu ověřování tváří, IJB-A Zpráva o stavu ověřování tváří). Tato technologie byla publikována ve vědeckém časopisu. https://arxiv.org/abs/1704.00438

Fotografie: Počítačová obrazovka zobrazující systém rozpoznávání tváří mazající údaje fotografie.

Další problém, který bylo třeba na stadionu, kde se shromažďuje velké množství osob, vyřešit, byly nové předpisy GDPR*2, které vstoupily v platnost za účelem ochrany osobních údajů v rámci EU. Po opakovaných podrobných setkáních s klubem Brøndby IF jsme riziku úniku údajů zabránili vytvořením mechanismu, který šifroval data z kamery a zároveň neukládal snímky a údaje osob neregistrovaných na černé listině po ověření, že se neshodují. Zároveň byla černá listina registrovaných osob umístěna na server, který má zablokován přístup k internetu a všem dalším externím systémům.

*2 GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů):
Nařízení schválené Evropským parlamentem, Evropskou radou a Evropskou komisí mělo za cíl zlepšit a integrovat ochranu údajů a soukromí všech občanů Evropské unie. Platí rozsáhlá a přísná ustanovení týkající se zpracování a přenosu osobních údajů.

Se zavedením tohoto systému se stal rodinný stadion klubu Brøndby IF ještě bezpečnějším místem pro fanoušky všech věkových kategorií, kteří si mohou užívat zápasy s klidem na duši. Snížení tlaku na bezpečnostní službu jí umožnilo převést zdroje k zajištění lepších služeb podpory fanoušků.

Společnost Panasonic nadále pracuje na vývoji nových aplikací, včetně využívání řešení rozpoznávání tváře ke sledování důležitých veřejných míst, správě vstupu do budov a pasových kontrol na letištích, a přispívá k bezpečnější a zabezpečenější společnosti.

Fotografie: Jásající dítě.
Snímek: A Better Life, A Better World

Kontakt

Panasonic Corporation
Groupwide Brand Communications Division
Kontakt [Globální stránky]