Pěstujte ovoce a zeleninu i v náročném životním prostředí pomocí IT skleníku společnosti Panasonic

Počítačem řízený skleník, který pěstuje plodiny i v těch nejnáročnějších klimatech

Jako součást projektu financovaného ministerstvem zemědělství, lesnictví a rybaření společnost Panasonic vyvíjí pokročilá řešení farmaření k dosažení celoročního pěstování ovoce a zeleniny použitelná i v náročných klimatech. Poslední projekt společnosti se nazývá IT skleník. Jako ukázku jeho životaschopnosti projekt pěstuje rajčata a jahody ve svém testovacím IT skleníku na ostrově Ishigaki na Okinawě. Ishigaki má subtropické klima, v průměru 2 000 milimetrů (78,7 palců) srážek ročně a často se vyskytující bouře a tajfuny.  

Fotografie: Letecký snímek testovacího IT skleníku na ostrově Ishigaki, Okinawa.

Počítačové systémy v IT skleníku ovládají teplotu a vlhkost k zachování stálého klimatu po celý rok. Také umožňují kvantifikaci těchto údajů pro analýzu a určení, jak vytvořit optimální prostředí pro růst.

Společnost Panasonic přináší do tohoto projektu řadu technologií, včetně těch, které společnost vytvořila při výrobě systémů pěstování zeleniny a zemědělských závodů. Několik řešení, například snímání, přenos dat a technologie měření vznikly na základě spolupráce s dalšími společnostmi.

IT skleník také zahrnuje zástěny absorbující infračervené světlo od společnosti Panasonic. Tato technologie získaná prostřednictvím vývoje plasmových televizorů se účinně používá k ovládání teploty ve skleníku. Zástěny blokují infračervené paprsky a pomáhají bránit v růstu teplot ve skleníku a také stíní rajčata a jahody před přímým slunečním světlem. Systém postřikovače – řešení mlhy ochlazující vzduch vyvinuté pro zelenou klimatizaci společnosti Panasonic – rozprašuje velmi jemnou mlhu, která pomáhá stabilizovat vnitřní teplotu a vlhkost na optimálních úrovních.  

Fotografie: Zástěny absorbující infračervené světlo IT skleníku
Fotografie: Zařízení pro stabilizaci teploty a vlhkosti IT skleníku pomocí mlhy

Systém klimatizace, známý jako Smart Saien (zeleninová zahrada) Cloud, automaticky a dokonce i na dálku ovládá světla, teplotu, vlhkost a mlžení uvnitř IT skleníku. Tento cloudový systém řízení sleduje a ukládá záznamy nasnímaných údajů a pravidelně aktualizuje program klimatizace pro lepší správu životního prostředí.

Fotografie: Pracovní obrazovka cloudu Smart Saien’s (zeleninová zahrada) využívaná v IT skleníku

Předávání nezbytných znalostí ze zemědělství

Společnost Panasonic také v tomto projektu využila svůj cloudový systém pro správu v zemědělství Cultivation Navi. Společnost kvantifikuje a zobrazuje znalosti o farmaření – soustředí se na správu kultivace, včetně kvalitních zemědělských protokolů – a zpřístupňuje tyto údaje jako softwarový program. Společnost Panasonic doufá, že toto řešení poslouží k předávání zemědělských znalostí do rozvojových zemí a budoucím generacím.  

Fotografie: Pracovní obrazovka cloudového systému správy v zemědělství Cultivation Navi používaná v IT skleníku

Společnost Panasonic má rozsáhlé zkušenosti s výstavbou a výrobou stavebních materiálů a plně je využila při výstavbě skleníku. Použité pevné, vysoce kvalitní materiály dovedou vydržet rychlosti větru až 50 metrů za sekundu (111,8 mil za hodinu).

IT skleník je součástí větší strategie společnosti Panasonic za účelem vytvoření zemědělských řešení, která pomohou dosáhnout cíle udržitelného vývoje Organizace spojených národů.

17 cílů udržitelného rozvoje (SDG)

Snímek: Cíle udržitelného rozvoje. Cíl 1: žádná chudoba, cíl 2: žádný hlad, cíl 3: dobré zdraví a kvalitní život, cíl 4: kvalitní vzdělání, cíl 5: Rovnost pohlaví, cíl 6: čistá voda a hygiena, cíl 7: dostupná a čistá energie, cíl 8: solidní práce a ekonomický růst, cíl 9: průmysl, inovace a infrastruktura, cíl 10: snížení nerovností, cíl 11: udržitelná města a komunity, cíl 12: zodpovědná spotřeba a výroba, cíl 13: ochrana klimatu, cíl 14: život pod vodou, cíl 15: život na zemi, cíl 16: mír, spravedlnost a silné instituce, cíl 17: partnerství za účelem dosažení cílů. Tyto rozvojové cíle budou nadále schvalovány na celém světě při postupu k roku 2030.

Společnost Panasonic hodlá využít zkušenosti získané prostřednictvím projektu IT skleníku ve svém podnikání v oblasti zemědělských řešení. Dlouhodobým cílem je schopnost pěstovat ovoce a zeleninu po celý rok, v libovolné části světa, bez ohledu na místní klima.

 

* Tento projekt je podporován granty z projektu instituce podpory biologicky orientovaného technologického výzkumu NARO (odpovídající prostředky na výzkum a vývoj v kapitole „Oblast pro integraci a inovaci znalostí“).

Image: A Better Life, A Better World

Kontakt

Panasonic Corporation
Groupwide Brand Communications Division
Kontakt [Globální stránky]