Technologie nanoe™ společnosti Panasonic zajistí svěžest prádla v Číně

Pračka Panasonic s technologií nanoe™ odstraňuje tvrdošíjné pachy z oděvů

Tým plánování produktů společnosti Panasonic v Číně využil deodorizující sílu patentované technologie nanoe™ při vývoji speciální pračky, která odstraňuje pachy v oděvech způsobené kuchyňskými oleji a výrazným kořením. Oblíbené pokrmy vařené u stolu, jako například „hot pot“, jsou sice nedílnou součástí života v Číně, avšak jejich vůně je pověstná tím, že se drží v oblečení.

nanoe™ je iontová nanočástice pokrytá částečkami vody. Tato částice jsou menší než částice páry a pronikne hluboko do textilu. Částice nanoe™ působí přímo na zdroje pachů, jako je například cigaretový kouř*1, pachy domácích mazlíčků*2 nebo pachy způsobené vlhkostí po vyprání *3, a deodorizuje je na tak nízkou úroveň, že jsou prakticky nepostřehnutelné. Klíčový průlom se podařil inženýrům společnosti Panasonic v Číně, kteří zjistili, že úroveň vlhkosti v pračce má bezprostřední vliv na odstraňování pachů.

Obchodní název nanoe™ znamená integraci nanotechnologie a elektřiny. nanoe™, jemná iontová částice obalená vodou, se vytvoří tím, že se do vlhkosti ve vzduchu přivede vysoké napětí. Obsahuje hydroxylové radikály (•OH), které zpomalují růst plísní*4 a pylu*5, jemných atmosférických částic známých jako PM2.5*6, bakterií*7, virů*8 a alergenů*9. Obsahuje přibližně 1000× více vody než běžný běžná iontová částice ve vzduchu, a je šetrná ke kůži a k vlasům.*10

Co je nanoe™?

Snímek: Původ názvu nanoe(TM). Ve vzorci „nanotechnologe + elektřina = nanoe(TM)“ platí: nanotechnologie, 1 nm = jedna miliardtina metru.

Hydroxylové radikály (radikály OH), které tento jev způsobují, se nacházejí v částicích tvořených vodou.

Snímek: Schéma elektrických částic vytvořených z vody obsahujících hydroxylové radikály (radikály OH). Velikost částic se pohybuje od 5 do 20 nanometrů. (1 nm = jedna miliardtina metru)

Radikály OH tlumí bakterie*7 a viry*8.

Snímek: Schéma zobrazující proces odstraňování bakterie částicí nanoe(TM). Částice nanoe(TM) se nejdříve dostane do blízkosti bakterie. Radikály OH poté z bakterie odeberou vodík. Vodík poté přemění na vodu a bakterii utlumí. Na konci tohoto snímku se objeví vzorec „OH + H = H2O“.

Deodorizace částicemi nanoe™

Snímek: „Deodorizace částicemi nanoe(TM).“ Částice nanoe(TM) se nejdříve dostane k pachům, které pronikly mezi vlákna. Radikály OH poté rozloží látky, které způsobují pachy. Tím se provede deodorizace.

Časová osa inovace nanoe™

Díky neustále se zlepšujícímu chápání technologie nanoe™ a jejímu přínosu pro zdravější život se domov i veřejná místa stávají součástí obranné linie proti přenášeným patogenům a škodlivinám ve vzduchu, které zhoršují alergie a vedou k různým onemocněním. Díky této nevšední technologii mohou všichni volně dýchat a užívat si každou chvíli bez ohledu na to, zda jsou sami, s rodinou nebo s přáteli, v prostředí bez rušivých pachů a s výrazně sníženými krátkodobým i dlouhodobými riziky pro zdraví a pohodlí.

Za poslední dvě desetiletí se použití technologie nanoe™ rozšířilo do mnoha aspektů našich životů. V roce 2003 se poprvé použila v čističích vzduchu vyrobených v Japonsku. Dnes můžeme technologii nanoe™ najít v klimatizacích, chladničkách, pračkách, sušičkách, kosmetických přístrojích, jako jsou například fény, a v mnoha dalších zařízeních, které jsou dostupné na čím dál větším počtu trhů. Produkty s technologií nanoe™ nacházejí použití v nejrůznějších prostředích, od automobilů a vlaků až po veřejné budovy, jako jsou hotely, nemocnice a školy.

V roce 2016 společnost Panasonic představila nanoe™ X, vylepšenou verzi technologie nanoe™. Má desetkrát více radikálů OH než nanoe™*11 a díky tomu dokáže například pach cigaret odstranit desetkrát rychleji, než bylo dříve možné*12. V roce 2018 pak společnost Panasonic integrovala zařízení s technologií nanoe™ X do svých bubnových praček/sušiček řady ALPHA pro čínský trh. Díky kombinaci s funkcí, která vylepšuje deodorizující účinek zvýšením vlhkosti, dokáže například pach z jídel hot pot, cigaretového kouře nebo domácích mazlíčků odstranit natolik účinně, že jsou pak takové pachy prakticky nepostřehnutelné.

Fotografie: Pračka/sušička řady ALPHA se zařízením nanoe(TM) X umístěná v bytě.
Fotografie: Mladý pár má radost, že se jim podařilo z kabátu odstranit pachy.

Technologie nanoe™ společnosti Panasonic, která účinně deodorizuje, čistí vzduch, dezinfikuje a podporuje péči o zdravou a krásnou pokožku je dostupná ve stále více oblastech po celém světě. Společnost Panasonic se neustále zajímá o to, co zákazníci na celém světě chtějí a potřebují, a navrhuje praktická řešení, která lidem pomáhají vést zdravější životy.

Snímek: A Better Life, A Better World

*1
nanoe™ X:
[Zkušební organizace] Centrum analýzy produktů Panasonic [Zkušební metoda] Ověřeno metodou měření intenzity zápachu na stupnici se šesti úrovněmi ve zkušební místnosti o objemu přibližně 23m3 [Metoda deodorizace] Uvolňování částic nanoe™ [Zkušební látka] Pach z cigaretového kouře zachycený na povrchu [Výsledek zkoušky] Intenzita pachu se během 12 minut snížila o 2,4 úrovně (4AA33-160615-N04)
nanoe™:
[Zkušební organizace] Centrum analýzy produktů Panasonic [Zkušební metoda] Ověřeno metodou měření intenzity zápachu na stupnici se šesti úrovněmi ve zkušební místnosti o objemu přibližně 23 m3 [Metoda deodorizace] Uvolňování částic nanoe™ [Zkušební látka] Pach z cigaretového kouře zachycený na povrchu [Výsledek zkoušky] Intenzita pachu se během 2 hodin snížila o 1,2 úrovně (BAA33-130125-D01)
• Deodorizační účinek se liší v závislosti na prostředí (teplotě a vlhkosti), době provozu, druhu pachu, typu vláken apod.
• Škodlivé látky jako oxid uhelnatý, které jsou přítomné v cigaretovém kouři, se neodstraní.
• Nemusí být možné za všech okolností odstranit všechny složky pachu jako například pach stavebního materiálu, pach domácích mazlíčků atd.
*2
nanoe™ X:
[Zkušební organizace] Centrum analýzy produktů Panasonic [Zkušební metoda] Ověřeno metodou měření intenzity zápachu na stupnici se šesti úrovněmi ve zkušební místnosti o objemu přibližně 23 m3 [Metoda deodorizace] Uvolňování částic nanoe™ [Zkušební látka] Zvířecí pach zachycený na povrchu [Výsledek zkoušky] Intenzita pachu se během 1 hodiny snížila o 1,5 úrovně (4AA33-160315-A34)
nanoe™:
[Zkušební organizace] Univerzita Daido, Fakulta informačních studií, Oddělení všeobecných informací, studijní program Výroba vůní [Zkušební metoda] Ověřeno provozováním zařízení po dobu jednoho týdne v místnosti o objemu přibližně 27,5 m3 s průměrně 13 domácími mazlíčky situované v obchodě s domácími mazlíčky a pravidelnou kontrolou intenzity pachu [Metoda deodorizace a tlumení pachů] Částice nanoe™ uvolňované ze dvou druhů zařízení [Zkušební látka] Zvířecí pach zachycený na povrchu [Výsledek zkoušky] Redukce pachu o přibližně 33,9 %
*3
nanoe™ X a nanoe™:
[Zkušební organizace] Centrum analýzy produktů Panasonic [Zkušební metoda] Ověřeno metodou měření intenzity zápachu na stupnici se šesti úrovněmi ve zkušební místnosti o objemu přibližně 23m3 [Metoda deodorizace] Uvolňování částeček nanoe™ [Zkušební látka] Vlhký pach zachycený na povrchu [Výsledek zkoušky] Intenzita pachu se během 0,5 hodiny snížila o 1,7 úrovně (Y16RA002)
*4
nanoe™ X a nanoe™:
[Zkušební organizace] Japonské laboratoře pro výzkum potravin [Zkušební metoda] Měřeno na změnách v množství plísní ve zkušební místnosti o objemu přibližně 23 m3 [Metoda inhibice] Uvolňování částic nanoe™ [Zkušební látka] Plísně ve vzduchu [Výsledek zkoušky] Redukce o nejméně 99 % za 60 minut (205061541-001) Datum vydání zprávy o zkoušce: 6. července 2005
[Zkušební organizace] Japonské laboratoře pro výzkum potravin [Zkušební metoda] Kontrola růstu plísní zachycených na textilii ve zkušební místnosti o objemu přibližně 23 m3 [Metoda inhibice] Uvolňování částic nanoe™ [Zkušební látka] Povrchové plísně (černá plíseň, aspergillus oryzae, modrá plíseň, čerň, kvasinky, aspergillus tonophilis, mucor, černé houby [Výsledek zkoušky] Po 8 hodinách potvrzen Inhibiční účinek (černá plíseň: 17145307001-0201. Aspergillus oryzae: 17145307001-0101. Modrá plíseň: 17145307001-0601. Čerň: 13044083002-01. Gibberella zeae: 17145307001-0401. Aspergillus tonophilis: 17145307001-0301. Mucor: 17145307001-0501. Černé houby: 17145307001-0701.) Datum vydání zprávy o zkoušce: 16. června 2013 pro čerň a 30. ledna 2018 pro ostatní
*5
nanoe™ X:
<Cedrový pyl> [Zkušební organizace] Centrum analýzy produktů Panasonic [Zkušební metoda] Měřené alergeny zachycené na textilu pomocí metody ELISA ve zkušební místnosti o objemu přibližně 23 m3 [Metoda inhibice] Uvolňování částic nanoe™ [Zkušební látka] Cedrový pyl [Výsledek zkoušky] Redukce o nejméně 97 % za 8 hodin a o nejméně 99 % za 24 hodin (4AA33-151001-F01) <Pyl z cedru, cypřiše, brhy laločnaté, ambrosie, ozdobnice, břízy bradavičnatá, pelyňku, olivy, jalovce, přesličníku, japonské olše, bojínku, japonského chmelu> [Zkušební organizace] Centrum analýzy produktů [Zkušební metoda] Ověřeno metodou elektroforézy ve zkušební místnosti o objemu přibližně 23 m3 [Metoda inhibice] Uvolňování částic nanoe™ [Zkušební látka] Pyl (z cedru, cypřiše, brhy laločnaté, ambrosie, ozdobnice, břízy bradavičnatá, pelyňku, olivy, jalovce, přesličníku, japonské olše, bojínku, japonského chmelu) [Výsledek zkoušky] Inhibiční účinek za 24 hodin (4AA33-151015-F01, 4AA33-151028-F01, 4AA33-160601-F01, 4AA33-160601-F02, 1V332-180301-F01)
nanoe™:
<Cedrový pyl> [Zkušební organizace] Centrum analýzy produktů Panasonic [Zkušební metoda] Měřené alergeny zachycené na textilu pomocí metody ELISA ve zkušební místnosti o objemu přibližně 23 m3 [Metoda inhibice] Uvolňování částic nanoe™ [Zkušební látka] Cedrový pyl [Výsledek zkoušky] Redukce o nejméně 88 % za 8 hodin (BAA33-130402-F01) <Pyl z cypřiše, brhy laločnaté, ambrosie> [Zkušební organizace] Centrum analýzy produktů Panasonic [Zkušební metoda] Ověřeno metodou elektroforézy ve zkušební místnosti o objemu přibližně 23 m3 [Metoda inhibice] Uvolňování částic nanoe™ [Zkušební látka] Pyl (z cypřiše, brhy laločnaté, ambrosie) [Výsledek zkoušky] Inhibice potvrzena za 24 hodin (1V332-171010-F04, 1V332-171010-F01, 1V332-171010-F02) <Pyl z cypřiše, brhy laločnaté, ambrosie> [Zkušební organizace] Univerzita Šinšú, Fakulta textilních věd a technologií [Zkušební metoda] Ověřeno přímou expozicí ve vzduchotěsné nádobě o objemu 45 l a metodou elektroforézy [Metoda inhibice] Uvolňování částic nanoe™ [Zkušební látka] Pyl (z cypřiše, brhy laločnaté, ambrosie) [Výsledek zkoušky] Inhibiční účinek za 60 minut
*6
nanoe™ X:
[Zkušební organizace] Centrum analýzy produktů Panasonic [Zkušební metoda] Měřeno na množství zachycených organických látek ve zkušební místnosti o objemu přibližně 23 m3 [Metoda inhibice] Uvolňování částic nanoe™ [Výsledek zkoušky] <Aromatická karboxylová kyselina (kyselina benzoová)> Rozložení nejméně 99 % za přibližně 8 hodin (Y17NF096) <(Parafín (hexadekan)> Rozložení nejméně 99 % za přibližně 16 hodin (Y17NF089)
nanoe™:
[Zkušební organizace] Centrum analýzy produktů Panasonic [Zkušební metoda] Měřeno množství zachycených organických látek ve zkušební místnosti o objemu přibližně 23 m3 [Metoda inhibice] Uvolňování částic nanoe™ [Výsledek zkoušky] <Aromatická karboxylová kyselina (kyselina benzoová)> Rozložení nejméně 99 % za přibližně 16 hodin (Y13NF135) <(Parafín (hexadekan)> Rozložení nejméně 99 % za přibližně 24 hodin (Y13NF136)
*7
nanoe™ X a nanoe™:
<Bakterie ve vzduchu> [Zkušební organizace] Výzkumné centrum Kitasao pro environmentální vědy [Zkušební metoda] Změření množství bakterií ve vzduchu po přímé expozici ve zkušební místnosti o objemu přibližně 23 m3 [Metoda inhibice] Uvolňování částic nanoe™ [Zkušební látka] Bakterie ve vzduchu [Výsledek zkoušky] Redukce o nejméně 99 % za 4 hodiny (24_0301_1 vydáno Výzkumným centrem Kitasao) (Zkouška byla provedena pouze pro jeden typ bakterií.) <Zachycené bakterie> [Zkušební organizace] Japonské laboratoře pro výzkum potravin [Zkušební metoda] Změřením množství bakterií zachycených na textilii ve zkušební místnosti o objemu přibližně 23 m3 [Metoda inhibice] Uvolňování částic nanoe™ [Zkušební látka] Zachycené bakterie [Výsledek zkoušky] Redukce o nejméně 99 % za 8 hodin (13044083003-01) Datum vydání zprávy o zkoušce: 14. června 2013 (Zkouška byla provedena pouze pro jeden typ bakterií.)
*8
nanoe™ X a nanoe™:
<Virus ve vzduchu> [Zkušební organizace] Výzkumné centrum Kitasao pro environmentální vědy [Zkušební metoda] Změření virové infekčnosti virů ve vzduchu po přímé expozici ve zkušební místnosti o objemu přibližně 25 m3 [Metoda inhibice] Uvolňování částic nanoe™ [Zkušební látka] Virus ve vzduchu [Výsledek zkoušky] Redukce o nejméně 99 % za 6 hodin (24_0300_1 vydáno Výzkumným centrem Kitasao) (Zkouška byla provedena pouze pro jeden typ viru.) <Zachycený virus> [Zkušební organizace] Japonské laboratoře pro výzkum potravin [Zkušební metoda] Změření virové infekčnosti virů zachycených v textilii ve zkušební místnosti o objemu přibližně 25 m3 [Metoda inhibice] Uvolňování částic nanoe™ [Zkušební látka] Zachycený virus [Výsledek zkoušky] Redukce o nejméně 99 % za 8 hodin (13001265005-01) Datum vydání zprávy o zkoušce: 11. února 2013 (Zkouška byla provedena pouze pro jeden typ viru.)
*9
nanoe™ X:
[Zkušební organizace] Centrum analýzy produktů Panasonic [Zkušební metoda] Ověřeno metodou elektroforézy ve zkušební místnosti o objemu přibližně 23 m3 [Metoda inhibice] Uvolňování částic nanoe™ [Zkušební látka] Alergeny (roztoč prachový, cedr, cypřiš, olše, bříza bradavičnatá, brha laločnatá, bojínek, ambrosie, pelyněk, alternaria, aspergillus, kandida, malassezia, pes, kočka, šváb, můra [Výsledek zkoušky] Inhibiční účinek potvrzen za 24 hodin (4AA33-160615-F01, 4AA33-151015-F01, 4AA33-151028-F01, 4AA33-160701-F01, 4AA33-160601-F02, 4AA33-160615-F02, 4AA33-160620-F01, 4AA33-160615-F03)
nanoe™:
<Alergeny, jejichž původci jsou psy nebo kočky> [Zkušební organizace] Tokijský institut pro alergeny v životním prostředí [Zkušební metoda] Přímá expozice ve vzduchotěsné nádobě o objemu 45 l měřená metodou ELISA [Metoda inhibice] Uvolňování částic nanoe™ [Zkušební látka] Alergeny, jejichž původcem jsou psi nebo kočky [Výsledek zkoušky] <Pes (srst)> Redukce o nejméně 99 % za 1 hodinu (11M-RPTAPR047_1) <Kočka (srst)> Redukce o nejméně 98 % za 2 hodiny (11M-RPTAPR051_1) <Výkaly/mrtvoly roztočů> [Zkušební organizace] Centrum analýzy produktů Panasonic [Zkušební metoda] Měření alergenů zachycených v textilii metodou ELISA ve zkušební místnosti o objemu přibližně 23m3 [Metoda inhibice] Uvolňování částic nanoe™ [Zkušební látka] Zachycené alergeny, jejichž původcem jsou roztoči [Výsledek zkoušky] Redukce o nejméně 60 % za 24 hodin (BAA33-130304-F04) <Alergeny, jejichž původcem jsou plísně> [Zkušební organizace] Tokijský institut pro alergeny v životním prostředí [Zkušební metoda] Přímá expozice ve vzduchotěsné nádobě o objemu 45 l měřená metodou ELISA [Metoda inhibice] Uvolňování částic nanoe™ [Zkušební látka] Alergeny, jejichž původcem jsou plísně [Výsledek zkoušky] Redukce o nejméně 93 % za 2 hodiny
*10
nanoe™ X:
[Zkušební organizace] Centrum analýzy produktů Panasonic [Zkušební metoda] 90 minut klidu, 60 minut expozice částicím nanoe™ a 60 minut vyčkávání. Osm žen ve věku 30 až 49 let s normální až suchou kůží. [Výsledek zkoušky] Změna obsahu vlhkosti v kůži odpovídající změně vlhkosti v okolí z 30 % na 50 % (zlepšení o 20 %)
• Účinnost na krásné vlasy byla hodnocena neustálým měřením po dobu nejméně dvou týdnů.
• Účinky se liší v závislosti na jednotlivých subjektech, na ročním období a na podmínkách prostředí, jako je například vlhkost. Účinky se liší v závislosti na expozici kůže a vlasů částicím nanoe™.
*11
Srovnání mezi technologií nanoe™, která uvolňuje 480 miliard radikálů za sekundu, a technologií nanoe™ X, která uvolňuje 4.8 biliónů radikálů za sekundu, měřeno metodou ESR (zkoumáno společností Panasonic)
*12
Srovnání mezi technologií nanoe™, která sníží intenzitu pachů o 1,2 úrovne za 2 hodiny, a technologií nanoe™ X, která sníží intenzitu pachů o 2,4 úrovně za 12 minut (zkoumáno společností Panasonic)

Nejedná se o výsledky pokusů v laboratorní místnosti. Pozorované účiny se mohou lišit v závislosti na podmínkách v místnosti, použité metodě atd.
Přestože technologie nanoe™ a nanoe™ X redukují viry atd., nezaručují prevenci infekce.

Kontakt

Panasonic Corporation
Groupwide Brand Communications Division
Kontakt [Globální stránky]