Iniciativy recyklace prostředků mění výrobu produktů

Společnost Panasonic mění vyhozené domácí spotřebiče na opětovně využitelné prostředky

Společnost Panasonic mění své výrobní procesy produktů tak, aby zahrnovaly fázi konce své životnosti a implementuje „výrobu orientovanou na recyklaci.“ S neustálými pokroky technologie recyklace je konečným cílem schopnost přeměnit železo, měď a plasty z odpadu směřujícímu na skládky na zdroje, které mají špičkovou hodnotu při výrobě nových produktů.  

Podpora pro odstranění plastů růste, jak se celý svět přesouvá k „cirkulární ekonomice“, ve které nevzniká žádný odpad. Elektrické domácí spotřebiče jsou vyrobeny z kovu, skla a plastů. Existuje rostoucí tlak k získání a opětovnému využití těchto materiálů místo jejich zahození. Společnost Panasonic vytvořila technologie, výrobní metody a zařízení pro efektivní získání a opakované použití cenných zdrojů z vyhazovaných domácích spotřebičů a jejich přeměnu na výrobní materiály.

Na recyklaci zaměřená výroba má dva cíle. Jedním je minimalizace vstupních prostředků a maximalizace recyklovaných prostředků. Druhým je omezení – na nulu – konečného objemu odpadu vznikajícího prostřednictvím výrobních činností. 

Výroba produktů z recyklovaných zdrojů

Pro získávání zdrojů z vyhazovaných domácích spotřebičů pro účely recyklace jsou potřeba pokročilé technologie. Minimalizací vstupních prostředků snížením hmotnosti a rozměrů výrobku ve fázi výroby pokračuje společnost Panasonic ve snahách o obnovení většího objemu recyklovatelných prostředků prostřednictvím zavádění nových technologií v recyklačních závodech.

Klíčovým prvkem recyklace zdrojů je práce prováděná ve společnosti Panasonic Eco Technology Center Co., Ltd. (PETEC), recyklačním závodě vzniklém v prefektuře Hyogo v Japonsku v roce 2000. Ve společnosti PETEC společnost Panasonic úspěšně získává cenné zdroje jako jsou plasty, železo a měď s vysokým stupněm čistoty ze zahozených televizorů, klimatizací, chladniček a praček. 

Fotografie: Zahozené domácí spotřebiče doručené společnosti PETEC. Zahozené domácí spotřebiče doručené vysokozdvižným vozíkem jsou převáženy do skladu PETEC.
Fotografie: Na lince závodu PETEC členové personálu využívají elektrický šroubovák k rozebírání dílů, které lze znovu využít.
Fotografie: Recyklované zdroje o vysoké čistotě jsou sbírány členy personálu s rukavicemi.

Proces třídění a například recyklace plastových součástí představuje značnou výzvu. Existuje řada pryskyřic, které i když mohou vypadat podobně, tak je třeba je od sebe oddělit a odstranit před započetím recyklačního procesu. Společnost PETEC vyvinula vysoce přesný systém třídění pryskyřic, který umožňuje třídění a obnovení podle typu pryskyřice s vysokou úrovní čistoty. To je umožněno identifikací typu plastu ozářením paprskem se spektrem blízkým infračervenému. Z různých kusů pryskyřice se vytřídí tři typy plastů – polypropylen, polystyren a ABS (akrylonitrilbutadienstyren) – a jsou získány s čistotou přesahující 99 procent.

Vysoce přesný systém volby pryskyřice využívající technologii identifikace v téměř infračerveném spektru

Fotografie: Uvnitř vysoce přesného systému na třídění plastů využívajícího technologii identifikace v téměř infračerveném spektru

Pryskyřice získané s vysokou čistotou jsou převáženy, aby zahájily svoji novou roli jako recyklované materiály

Fotografie: Roztříděná pryskyřice
Fotografie: Recyklované materiály jsou přepravovány z PETEC. Vysokozdvižné vozíky převáží recyklované materiály naložené do pytlů.

Vysoce čisté recyklované zdroje, které byly získány, jsou znovu využity jako „zdroje pro produkty zaměřené na recyklaci.“ Recyklovaná pryskyřice představuje vnitřní součásti klimatizací, chladniček a indukčních (IH) varných desek. Vakuová izolace, která využívá skelnou vatu recyklovanou z katodových výbojek televizorů (CRT) se používá v nových chladničkách. Rozšiřováním těchto typů technologií recyklace prostředků z domácího použití v Japonsku do celého světa se společnost Panasonic snaží přispívat k dosažení cílů udržitelného rozvoje OSN a k realizaci udržitelné společnosti.

17 cílů udržitelného rozvoje (SDG)

Snímek: Cíle udržitelného rozvoje. Cíl 1: žádná chudoba, cíl 2: žádný hlad, cíl 3: dobré zdraví a kvalitní život, cíl 4: kvalitní vzdělání, cíl 5: Rovnost pohlaví, cíl 6: čistá voda a hygiena, cíl 7: dostupná a čistá energie, cíl 8: solidní práce a ekonomický růst, cíl 9: průmysl, inovace a infrastruktura, cíl 10: snížení nerovností, cíl 11: udržitelná města a komunity, cíl 12: zodpovědná spotřeba a výroba, cíl 13: ochrana klimatu, cíl 14: život pod vodou, cíl 15: život na zemi, cíl 16: mír, spravedlnost a silné instituce, cíl 17: Partnerství pro cíle, tyto rozvojové cíle budou nadále schvalovány na celém světě při postupu k roku 2030.
Snímek: A Better Life, A Better World

Kontakt

Panasonic Corporation
Groupwide Brand Communications Division
Kontakt [Globální stránky]