V projektu Udržitelnost plodů moře je na prvním místě životní prostředí

Závodní jídelny společnosti Panasonic nabízejí pokrmy z ryb chovaných s ohledem na udržitelnost.

Mořským zdrojům hrozí vyčerpání v důsledku rostoucí globální populace. Závodní jídelny společnosti Panasonic slouží jako místo, kde se lidé mohou dozvědět spoustu informací, například o začlenění „udržitelných plodů moře“ – to znamená takových, které byly získány udržitelným způsobem chovu a zpracování – do svého jídelníčku. Navíc to přispívá k dosažení cíle č. 14 (Podmořský život a zdroje) v Cílech udržitelného rozvoje (SDG) OSN.

17 cílů udržitelného rozvoje (SDG)

Snímek: Cíle udržitelného rozvoje. Cíl 1: Vymýtit chudobu, Cíl 2: Vymýtit hlad, Cíl 3: Zajistit dobrý a zdravý život, Cíl 4: Kvalitní vzdělání, Cíl 5: Genderová rovnost, Cíl 6: Čistá voda a sanitační zařízení, Cíl 7: Cenově dostupná a udržitelná energie, Cíl 8: Důstojná práce a hospodářský růst, Cíl 9: Průmysl, inovace a infrastruktura, Cíl 10: Snížení nerovnosti, Cíl 11: Udržitelná města a obce, Cíl 12: Udržitelná spotřeba a výroba, Cíl 13: Okamžitá opatření při boji se změnou klimatu, Cíl 14: Podmořský život a zdroje, Cíl 15: Suchozemský život a zdroje, Cíl 16: Mír, spravedlnost a efektivní instituce, Cíl 17: Partnerství pro udržitelný rozvoj a jeho uplatňování – tyto cíle rozvoje budou platit po celém světě i v další dekádě.

Nadměrný rybolov a akvakultura přispívají k neustálému zvyšování spotřeby mořských zdrojů. Pokud se nepřijmou žádná protiopatření, může se stát, že si budoucí generace již nebudou moci k jídlu dát ryby nebo plody moře. Abychom tyto dary řek a oceánů zachovali i pro ty, kteří přijdou po nás, začala společnost Panasonic od roku 2018 ve svých závodních jídelnách nabízet pokrmy vyrobené z udržitelných mořských zdrojů. Mezi společnostmi se sídlem v Japonsku se jedná o první iniciativu svého druhu.  

Udržitelné plody moře jsou produkty, které vznikly za použití udržitelných metod rybolovu a akvakultury při výrobě s ohledem na řízení zdrojů, dopad na životní prostředí a společnost. Od ledna roku 2020 jsou udržitelné plody moře součástí jídelníčků ve 30 závodních jídelnách a společnost Panasonic je do konce roku 2020 hodlá zavést ve všech svých přibližně 100 závodních jídelnách v Japonsku pro více než 100 000 zaměstnanců.  

Certifikace udržitelných plodů moře pro spotřebu

Jednou z globálních iniciativ pro ochranu mořských zdrojů je přechod na udržitelné plody moře. Marine Stewardship Council (MSC) a Aquaculture Stewardship Council (ASC) jsou organizace zajišťující certifikaci. Když se spotřebitelé rozhodnou nakupovat produkty s certifikačním označením od jedné z těchto organizací, zvýší se tím zájem provozovatelů rybolovu o získání těchto certifikací. To povede k lepší ochraně bohatých pokladů našich moří.

Snímek: Certifikační značka MSC. Certifikaci MSC zaštiťuje organizace Marine Stewardship Council pro udržitelný a řádně provozovaný rybolov. Značka vypadá takto. „CERTIFIED SUSTAINABLE SEAFOOD, MSC, www.msc.org“
Snímek: Certifikační značka ASC. Certifikaci ASC řídí organizace Aquaculture Stewardship Council pro zodpovědný chov ryb ke snížení zátěže na životní prostředí a společnost. Značka vypadá takto. „Farmed Responsibly, asc certified, ASC-AQUA.ORG“

Společnost Panasonic musela při zavádění udržitelných plodů moře překonat velké překážky. Aby mohla prohlásit, že ve svých závodních jídelnách nabízí udržitelné plody moře, musely s tímto tvrzením být v souladu všechny společnosti v dodavatelském řetězci – od poskytovatelů surovin, přes importéry, velkoprodejce, zpracovatele, distributory až po výrobce a dodavatele pokrmů. Chain of Custody (CoC) je certifikace spotřebitelského řetězce, která zajišťuje sledovatelnost a vyžaduje, aby všechny tyto společnosti splňovaly velké množství podmínek, aby tuto certifikaci získaly.

Schéma certifikace pro výrobky z ryb a plodů moře

Snímek: „Certifikace Chain of Custody (CoC) je povinná pro všechny procesy, kterými prochází výrobky z ryb a plodů moře.“ Toto schéma zobrazuje procesy, které vyžadují certifikaci pro výrobky z ryb a plodů moře. Certifikace ASC je povinná pro všechny dodavatele výrobků z ryb a plodů moře. Certifikace CoC je také povinná pro importéry, velkoprodejce, zpracovatele, distributory a výrobce a dodavatele pokrmů. Závodní jídelny mohou udržitelné plody moře podávat, teprve když získají všechny tyto certifikace.

Aby společnost Panasonic posílila dopad této iniciativy, urychluje své snahy mimo rámec společnosti. Aktivně poskytuje podporu ostatním společnostem a vede je k zavádění udržitelných plodů moře v jejich podnikových jídelnách, aby se tento druh produktů co nejrychleji rozšířil. Společnostem v oblasti výroby a dodávání pokrmů také poskytuje podporu pro získání certifikace CoC.

Společnost Panasonic doufá, že aktivitami vedoucími ke zvýšení povědomí o této problematice přispěje k zásadní změně spotřebitelských návyků. Jádro této myšlenky tkví v tom, že zaměstnanci vyzkouší udržitelné plody moře, že jim zachutná a že se o něm zmíní ostatním. Neustálou snahou o pokrok a rozšíření této i dalších iniciativ společnost Panasonic hodlá přispívat k zachování našich mořských zdrojů a dosažení udržitelného způsobu života.

Fotografie: Výdejna pokrmů v závodní jídelně společnosti Panasonic. Vyvěšené jsou zde informace o udržitelnosti plodů moře. Na plakátech je popis „Speciální denní nabídky udržitelných pokrmů z ryb a plodů moře“.
Fotografie: Pohled shora na závodní jídelnu společnosti Panasonic. Jí zde velké množství lidí.
Snímek: A Better Life, A Better World

Kontakt

Panasonic Corporation
Groupwide Brand Communications Division
Kontakt [Globální stránky]