https://myprofile.panasonic.eu/login?lang=cz_CZ&{0} /servlet/saml/logout4eu?{0} # ###,00 000 010 //panasonic-czech-purchase-now.ibrandiq.com/cs/Widgets/Fluid/{0} //panasonic-czech-purchase-now.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/fluid/{0}

Studenti z 18 zemí představili své návrhy na lepší budoucnost na globálním summitu Panasonic KWN 2017 v Tokiu

Na prvním summitu KWN v historii se v Tokiu sešli zástupci 26 škol z 18 zemí a regionů

Ósaka, Japonsko, (9. srpna 2017) – Společnost Panasonic Corporation uspořádala akci nazvanou KWN Global Summit 2017, tedy setkání dětí z 18 zemí a regionů celého světa. Děti se na summitu podělily o své nápady a představy pod souhrnným heslem „Naše návrhy na lepší budoucnost“. Ukázalo se, že si děti představují společnost, v níž si lidé vzájemně pomáhají a respektují své odlišnosti, v níž každý může žít, jak chce. Představují si společnost bez nerovnosti, kde technický pokrok umožňuje lidem žít šťastně a spokojeně. V době, která si žádá užší spolupráci na celosvětové úrovni, děti přicházejí s návrhy na vstřícnou a přátelskou společnost a také se specifickým pohledem na globální problematiku.

Summit byl součástí vzdělávacího programu Kids Witness News neboli KWN, jehož cílem je podpora filmové tvorby žáků základních a středních škol po celém světě. Akce se konala 1. – 5. srpna v Tokiu, sešla se na ní zhruba stovka zástupců 26 škol z 18 zemí a regionů – vítězové národních kol KWN Global Contest v jednotlivých zemích. Na místě byly přítomné i český a slovenský tým. Moderní vzdělávací program umožňuje dětem a mladým lidem z různých kultur a sociálních poměrů představit svou vlast a dozvědět se víc o jiných zemích světa, vyzkoušet si na vlastní kůži, jak se žije v přátelské společnosti, a dát průchod jejich představám o budoucnosti. Summit KWN Global proběhl v rámci KWN letos poprvé.

Hlavní motto akce znělo „Lepší život, lepší budoucnost“ – tao vize je zároveň mottem společnosti Panasonic. Stovka účastníků (mezi nimi 52 dětských novinářů) z 18 států a regionů se dělila o novinky a užívala si atmosféru Tokia, diskusní témata ovšem hranice jednotlivých zemí výrazně přesahovaly. Děti představovaly své nápady, jak společně tvořit budoucí svět, čemuž odpovídalo i zmíněné heslo summitu „Naše návrhy na lepší budoucnost“.

Mezi vážené hosty hlavního zasedání, které se uskutečnilo 4. srpna, patřila Kaoru Nemoto, ředitelka Informačního centra OSN v Tokiu, Masaaki Komika, zástupce generálního ředitele organizačního výboru akce Tokyo 2020, člen správní rady Mezinárodního paralympijského výboru Duane Kale nebo členové různých zahraničních ambasád. Za společnost Panasonic Corporation coby organizátory celého summitu promluvil manažer Satoshi Takeyasu. „Názory dětí, tedy příslušníků nastupující generace, budou mít na naši společnost značný vliv, přinesou do ní čerstvý vítr. Hodlám jim pozorně naslouchat a vnímat, co říkají, je zapotřebí objevit jejich potenciál,“ prohlásil. Samotné prezentace dětských zástupců potvrdily, že to rozhodně není plané očekávání. Však také hosté děti náležitě ocenili, zdůraznili, že jednou budou mít podobu světa v rukou, a vyzvali je, aby se společně podílely na budování lepší budoucnosti. „Angažovanost mladé generace je pro nás velmi důležitá. To vy jednou do světa přinesete změnu. Každý z vás dokáže vylepšit společnost,“ prohlásila Kaoru Nemoto, ředitelka Informačního centra OSN v Tokiu.

Panasonic doufá, že pomůže dětem v rozvíjení potřebných dovedností a schopností, aby mohly naplno rozvinout svůj talent. Prostřednictvím programu KWN hodlá společnost Panasonic děti i mládež nadále podporovat, aby dokázaly své sny o lepší budoucnosti naplnit.

- konec zprávy –

O společnosti Panasonic

Panasonic Corporation je celosvětovým lídrem v rozvoji elektronických technologií a řešení pro zákazníky v odvětví spotřební elektroniky, bydlení, automobilovém průmyslu a podnikových řešeních. V roce 2018 oslaví společnost sté výročí založení, od té doby roste v globálním měřítku. V současnosti má po celém světě 495 dceřiných společností a 91 přidružených společností, které za finanční rok končící 31. březnem 2017 zaznamenaly konsolidované čisté tržby ve výši 61,711 miliard Euro. Hlavním cílem Panasonic Corporation je vytvářet nové hodnoty prostřednictvím inovací v různých oborech a využívání svých technologií k zajištění lepšího života a lepšího světa pro své zákazníky. Chcete-li se o skupině Panasonic dozvědět více, navštivte http://www.panasonic.com/global.