Technics SL-G700: multimediální přehrávač Super Audio CD se síťovými funkcemi

Vynikající zvuk díky originálním audio technologiím Technics pro eliminaci jitteru a šumu
Špičkové zpracování signálu zaručují prémiové komponenty a obvody
Mimořádně bohatá funkční výbava, díky níž si vychutnáte hudbu z mnoha zdrojů

Las Vegas, USA, 7. ledna 2019 – Technics představuje nový multimediální přehrávač SL-G700 se síťovými funkcemi. Přehrávač je kompatibilní s formátem Super Audio CD i s většinou současných digitálních audioformátů. Kromě toho přímo podporuje řadu síťových služeb a přehrává jejich obsah v nejvyšší možné kvalitě.

Prémiová kvalita a vynikající zvuk

Vysokorychlostní hybridní napájení

Na výsledný zvuk má zásadní vliv kvalita síťového napájení. Při něm může vznikat šum a docházet k nestabilním situacím, které kvalitu zvuku snižují, zejména u analogového výstupu. Přehrávač SL-G700 je vybaven samostatnou napájecí jednotkou pro analogový audio výstup a frekvence přepínání u něj funguje stabilně, bez zmíněné nestability neboli flukturace. V kombinaci s originálním, stabilizovaným a pečlivě vyladěným napájecím okruhem poskytuje tato samostatná jednotka stabilní napětí s nízkou úrovní šumu, což je pro typický zvuk přehrávačů Technics klíčové.

Špičkový D/A převodník a obvod typu Dual Mono Construction

U analogového zvukového výstupu hodně záleží na kvalitě D/A převodníku – právě ten totiž převádí signál z digitálních zdrojů (například CD disků) na původní analogové vlny. Nový přehrávač používá špičkový systém Asahi Kasei Microdevices DAC AK4497 s mimořádně velkým odstupem signálu od šumu a nízkým zkreslením, navíc v izolované formě pro levý i pravý kanál. Napájení D/A převodníků se dělí na pět sekcí podle způsobu použití. Napájení hodin využívá kvůli maximální přesnosti původní bateriový okruh (Battery Driven Circuit System). Případnou interferenci mezi levým a pravým kanálem řeší obvod Dual Mono Construction.

Zesilovací modul s originální konstrukcí

Na kvalitu analogového zvukového výstupu má velký vliv také filtrovací okruh umístěný za D/A převodníkem. U SL-G700 vsadil výrobce na originální konstrukci zesilovacího modulu s nízkošumovými tranzistory a tenkými rezistory, které účinně potlačují šum vznikající uvnitř obvodů. Pečlivým vyladěním se podařilo zlepšit odezvu, odstup signálu od šumu i snížit zkreslení. Výsledkem je lineární a věrná reprodukce včetně jemných detailů.

Bateriový generátor hodinového signálu

Při zpracování digitálního zvuku ovlivňuje výsledek mimo jiné i přesnost hodinového signálu. Nejlepší způsob napájení citlivých obvodů, jako například hodinového modulu v D/A konvertoru, je systém dokonale izolovaný od šumu či fluktuací hlavního zdroje proudu. Technics má v tomto ohledu nejlepší zkušenosti s bateriovým napájením, při němž vzniká jen minimum šumu.

Generátor hodinového signálu navíc maximálně eliminuje jitter neboli drobné časové nepřesnosti při digitálním přenosu hudby, které se projevují šumem a sníženou kvalitou.

Konstrukce, která izoluje digitální šum

Na USB vstupech jsou instalovány zesilovače signálu s nemagnetickými uhlíkovými rezistory se silnou ochranou proti magnetickému zkreslení a s vysoce kvalitními kondenzátory. Ty se vyznačují minimální dielektrickou ztrátou, vysokým odporem a stabilní teplotou.

Systém optimální aktivace okruhů

Díky tomuto systému lze samostatně zastavit jednotlivé digitální moduly, například ty, jimiž se ovládá displej nebo analogová či digitální rozhraní. Tím se při přehrávání hudby dále minimalizuje šum.

Kvalitní sluchátkový výstup

Analogový výstupní signál a signál pro sluchátka se zpravidla generuje na stejném D/A obvodu. Model SL-G700 je vybaven samostatným D/A obvodem pro sluchátka, který je na analogovém výstupu nezávislý. Tento obvod je vybaven technologií JENO (Jitter Elimination and Noise-shaping Optimization) pro eliminaci jitteru. Dokonalé oddělení analogového a sluchátkového výstupu eliminovalo vzájemnou interferenci mezi oběma obvody a každý z nich bylo navíc možné samostatně zvukově vyladit. Oba tak fungují optimálně.

Kromě toho je přehrávač SL-G700 vybaven systémem optimalizace, který automaticky zapíná technologii JENO, jakmile jsou k přehrávači připojena sluchátka. Tím se eliminuje nepříznivý vliv analogového výstupu na kvalitu zvuku, pokud sluchátka nepoužíváme.

Zesilovač pro sluchátka odpovídá třídě AA a využívá samostatných obvodů pro oddělené zesílení proudu i napětí audiosignálu. To umožňuje precizní konverzi signálu PWM ve vysokém rozlišení z modulu JENO na analogový signál. Tím pádem nedochází ke zkreslení v žádném pásmu širokého frekvenčního rozsahu.

Podpora většiny současných digitálních audioformátů

Přehrávání MQA

Přehrávač je vybaven dekodérem MQA. Když je dekodér v provozu, lze přehrávat soubory MQA i MQA-CD.

Režim SACD/CD

Mezi velké přednosti patří i speciální režim pro přehrávání SACD/CD. V tomto režimu se vypne veškeré napájení kromě toho, které je zapotřebí pro přehrávání SACD/CD, což má pozitivní vliv na kvalitu zvuku.

Podpora Native DSD

Při D/A převodu DSD signálu nedochází ke konverzi na signál PCM, potenciál DSD je tedy využitý na maximum.

High-Res Remaster

Zpracování digitálního signálu, při němž se rozšiřuje frekvenční rozsah i bitová hloubka. Přehrávač umožňuje konverzi dat ve formátu 44,1 kHz/16 bit (například z CD disků nebo kompresních digitálních formátů, jako je MP3) na signál ve vysokém rozlišení (až 192 kHz/32 bit). V kombinaci s moderními audiosystémy zní tak nahrávky mnohem plněji a kvalitněji.

Podpora hudby z různých zdrojů a bohaté možnosti konektivity

Technics SL-G700 podporuje přenos hudby přes Bluetooth, Wi-Fi i Apple AirPlay. Kromě toho je kompatibilní se streamingovými službami jako Spotify nebo TIDAL, s internetovými rádii a funkcemi jako Google Chromecast nebo Google Assistant*.

* Ve stejné síti je nutno použít reproduktor s hlasovým ovládáním.

Technics – záruka kvalitního provedení

Konstrukční řešení se čtyřmi sekcemi

Každý digitální audiopřehrávač je vybaven celou řadou elektronických obvodů, digitálních i analogových.

Technics SL-G700 využívá konstrukční řešení se čtyřmi sekcemi, v nichž jsou oddělené obvody podle typu a síly zpracovávaného signálu.

Díky tomu nedochází k interferencím mezi jednotlivými sekcemi a tím pádem ani ke snižování kvality zvuku. Pevné šasi navíc brání vibracím elektrických součástek, které kvalitě zvuku rovněž škodí.

Pevná CD mechanika

Při přehrávání fyzických nosičů (disků) hodně záleží na přesném načítání dat. Disková mechanika využívá trojnásobně zesílené konstrukce šasi, což eliminuje při čtení nežádoucí vibrace. Další předností je pevný hliníkový talíř disku s tlumícím mechanismem.

- konec zprávy -

Další informace: technics.com, nebo profil technics.global na Facebooku či @technics na Twitteru.

O společnosti Panasonic

Panasonic Corporation je celosvětovým lídrem v rozvoji elektronických technologií a řešení pro zákazníky v odvětví spotřební elektroniky, bydlení, automobilovém průmyslu a podnikových řešeních. V roce 2018 oslavila sté výročí založení a roste v globálním měřítku. V současnosti má po celém světě 591 dceřiných společností a 88 přidružených společností, které za finanční rok končící 31. březnem 2018 zaznamenaly konsolidované čisté tržby ve výši 61,4 miliard Euro. Hlavním cílem Panasonic Corporation je vytvářet nové hodnoty prostřednictvím inovací v různých oborech a využívání svých technologií k zajištění lepšího života a lepšího světa pro své zákazníky. Chcete-li se o skupině Panasonic dozvědět více, navštivte https://www.panasonic.com/global.