A Better Life, A Better World

Cílem společnosti Panasonic je postupně, krok za krokem,
vytvářet lepší život v lepším světě a
neustále přispívat k rozvoji společnosti a spokojenosti lidí na celém světě.

Filozofie

„Lepší život, lepší svět“ — tento slogan společnosti Panasonic se snaží ve stručnosti vystihnout základní cíl managementu v moderní éře, tak jak jej vytyčil zakladatel společnosti Konosuke Matsushita.
Tento základní cíl managementu obsahuje naši misi i oddanost. Jako ústřední bod naší filozofie managementu byl vždy základním kamenem pro všechny aktivity související s řízením společnosti.

Základní cíl managementu

Jsme průmyslníci a chápeme naše z toho plynoucí odpovědnosti: Naše činnost s sebou musí nést pokrok, přispívat k rozvoji společnosti, přinášet blaho lidem a tím zvyšovat kvalitu života na celém světě.

Krédo společnosti

Pokroku a rozvoje lze dosáhnout pouze společným úsilím a spoluprací každého zaměstnance naší společnosti. Jednotným přístupem budeme vykonávat naše povinnosti vůči společnosti s oddaností, pílí a integritou.

Sedm zásad

Přínos společnosti
Poctivost a upřímnost
Spolupráce a týmový duch
Neúnavná snaha o zlepšení
Zdvořilost a úcta
Přizpůsobivost
Vděk

Společnost Panasonic bude s ohledem na svou filozofii managementu nadále pomáhat při řešení sociálních problémů a přispívat k dalšímu rozvoji vedoucímu k nové zářné budoucnosti.

Obchodní segmenty

Panasonic Corporation se skládá z několika společností, které se věnují audiovizuální technice, domácím spotřebičům, průmyslovým řešením a dalším elektronickým spotřebním produktům. Každá z těchto společností má vlastní oddělení výzkumu a vývoje, výroby a prodeje, která uspokojují konkrétní potřeby spotřebitelů na celém světě.

K datu 1. dubna 2019

Appliances Company

Vyrábíme produkty a poskytujeme široký okruh služeb pro byty, kanceláře i obchody, se zaměřením přímo na koncové zákazníky (model B2C), jako jsou domácí spotřebiče, kosmetika a produkty pro zdraví, a také se zaměřením na firemní zákazníky (model B2B), jako jsou klimatizace i topení pro komerční účely, technologická zařízení, energie atd.
Hlavní produkty
Vývoj, výroba a prodej spotřební elektroniky (např. televizory, ledničky, pračky, produkty osobní péče, mikrovlnné trouby, domácí audio vybavení, video vybavení, vysavače a rýžovary), klimatizace (např. pokojové klimatizace, velkorozměrové klimatizace), zařízení pro uchovávání produktů v chladu (např. vitríny), další zařízení (např. kompresory, palivové články) a související produkty.

Life Solutions Company

Ze segmentu elektrických komponent, bydlení a stavebnictví nabízíme pohodlný prostor a kvalitněji strávený čas v každé oblasti životního stylu, včetně bydlení, kanceláří, komerčních prostorů a inteligentních měst.
Hlavní produkty
Osvětlení, elektrické rozvody, systémy pro automatizaci domácností, produkty pro práci s vodou, materiály na vybavení interiérů, vybavení na větrání a klimatizace, rozvoj bydlení a měst a jízdní kola na elektrický pohon.

Connected Solutions Company

Ve svých šesti prioritních obchodních segmentech, jako jsou distribuce, logistika, zábava, veřejná sféra, letecká elektrotechnika a výroba, zákazníkům v modelu B2B poskytujeme propojené hodnoty.
Hlavní produkty
Vývoj/výroba/prodej produktů, integrace/instalace/podpora systémů a služby údržby a provozu pro cílové oblasti, jako jsou letecká elektrotechnika, výroba, zábava, prodej, logistika a veřejná sféra.

Automotive Company

Segment společnosti Automotive Company zahrnuje vybavení vozidel zvané infotainment, elektroniku, zrcátka a motorizované systémy, například baterie do automobilů. Společnost nabízí inovativní zařízení a řešení pro různé potřeby při cestování, ulehčení řízení a ekologičtější vozidla.
Hlavní produkty
Vývoj, výroba a prodej elektronických komponentů, systémy nové generace pro palubní desky, navigační systémy, palubní jednotky pro elektronický systém výběru mýtného (ETC), kamerové moduly, palubní nabíjecí systémy a kompresory s vestavěným měničem napětí.

Industrial Solutions Company

Společnost Industrial Solutions Company navrhuje rozsáhlou škálu řešení v oblastech B2B, včetně elektronických komponentů, automatizace továren a průmyslových zařízení, elektronických materiálů a baterií.
Hlavní produkty
Vývoj, výroba a prodej elektronických komponentů, elektromechanických a ovládacích zařízení, elektronických materiálů, LCD, motorů, primárních baterií a nabíjecích baterií.

China & Northeast Asia Company

Společnost China & Northeast Asia Company se zavazuje mít na zřeteli potřeby čínského trhu a přispívat k vytváření lepšího životního prostoru pomocí integrace svých tradičně silných stránek v oblasti domácích spotřebičů a vybavení a zdokonalováním dodavatelského řetězce čerstvých potravin se zaměřením na chladírenský řetězec.

US Company

Využitím růstových trhů se špičkovou technikou a digitální transformací se snažíme poskytovat řešení k dosažení konkurenční výhody a dosažení růstu jako přední společnost na trhu.
Máme dva klíčové segmenty podnikání a jeden podnik ve fázi inkubace: Dodávky lithium iontových baterií pro elektrická vozidla a systémy ukládání energie; Hussmann Corporation, poskytovatel chladicích systémů a krytů displejů; a Smart Mobility Office, který by měl využívat data ke zvýšení bezpečnosti na silnicích a snížení silničního provoz a dopravních zácp.