Vybrat barvu
Maloobchodní prodejní cena: Panasonic Online Price: Koupit SHOP NOW WHERE TO BUY Koupit od společnosti Panasonic Kde koupit Out of Stock at Panasonic Online

Panasonic pro region

CSR

Společenská odpovědnost společnosti Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. je rozdělena do tří oblastí.

Do první oblasti jsou zařazeny projekty určené na rozvoj města Plzně. Pozornost je primárně zaměřena na oblasti zlepšující kvalitu odpočinkových zón a parků pro obyvatelé města Plzně a spolupráce na likvidaci černých skládek v jednotlivých městských obvodech.

Druhá oblast patří vzdělávání dětí a mládeže. Zde je věnována pozornost zejména podpoře volnočasových aktivit dětí a vzdělávání v environmentální výchově. Společnost Panasonic si uvědomuje důležitost rozvíjení ekologického přístupu a šíření poznatků, které přispívají k ochraně naší planety. Proto od samého začátku svého působení v Plzni se zabývá podporou materiálního vybavení odborných učeben přírodovědných předmětů na základních a středních odborných školách. Nově byla úspěšně rozvinuta i spolupráce s neziskovými organizacemi v oblasti aktivního vyučování v přírodě.

Třetí oblast je věnována sociálním a zdravotním organizacím. Zde pole působnosti začíná u Fakultní nemocnice v Plzni, kde pravidelně podporujeme prostřednictvím materiálních darů vybavení čekáren a nemocničních pokojů. V posledních letech se podpora také přesunula do oblasti podpory promotion pro získávání nových dárců pro Transfuzní oddělení FN v Plzni. Tuto oblast uzavírají dětské domovy a jejich chráněné byty pro děti a mládež, kde též poskytujeme materiální vybavení z oblasti televizní techniky.