Vybrat barvu
Maloobchodní prodejní cena: Panasonic Online Price: Koupit Koupit od společnosti Panasonic Kde koupit Out of Stock at Panasonic Online

Vzdělávací projekty a environmentální výchova

Vyuka_Skoleni1_286x138OK

Partner projektu: Západočeská univerzita v Plzni, zejména Fakulta Elektrotechnická a Strojní fakulta.

Cíl: 13letá úspěšná tradice se Západočeskou univerzitou v Plzni díky Grantu pro vědu a výzkum, který je zaměřen na technické vybavení laboratoří a výzkumné studijní projekty. Od roku 1997 dosáhl tento projekt hodnoty několika milionů. Mezi zajímavosti dlouhodobé spolupráce patří, že společnost Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. přispěla na zhotovení insignií Fakulty Elektrotechnické v Plzni.

Vyuka_Skoleni3_286x138OK

Partneři projektů: Základní a střední školy v Plzni a v Západních Čechách

Cíl: Podpora vybavení přírodovědných a fyzikálních učeben na základních a středních školách v Plzni a v posledních letech byla tato podpora rozšířena i na školy nacházející se na Šumavě. Od roku 1997 jsme vybavili na 33 škol zhruba 92 televizemi.

Ekologie-Skoleni_286x138OK

Partner projektu: Sdružení Tereza, o.s.

Cíl: vzdělávání v environmentální výchově. Oblast spolupracujících neziskových organizací se každý rok rozšiřuje. V roce 2009 Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. podpořil projekt Občanského sdružení Tereza „ Les ve škole, škola v lese“, do kterého se zdarma díky tomu mohlo zapojit 33 škol s 550 dětmi. Od letošního roku do roku 2013 se sdružení Tereza stalo hlavním organizátorem firemního vzdělávacího programu Panasonic Eco kids school learnnig programme, jehož hlavní téma jsou klimatické změny. Do programu se může přihlásit prostřednictvím o.s. Tereza jakákoli škola z České republiky.

Junak_286x138OK

Partner projektu: Svaz skautů a skautek – Junák, Plzeň – město.

Cíl: Volnočasové aktivity dětí spojené s přírodou. Druhou populární organizací je Junák – svaz skautů a skautek Plzeň – město, se kterou spolupracujeme na vzdělávacích kurzech pro budoucí vedoucí skautských oddílů a v letošním roce zajistíme učební pomůcky pro ekologickou učebnu. Plzeňští skauti jsou také součástí pilotního projektu z oblasti vzdělávání na téma klimatické změny, do kterého se zapojí více než 100 dětí z 92 skautských oddílů.

ZelenyPoklad_286x138OK

Partner projektu: Nadace Zelený poklad

Cíl: Výstavba ekologických školních zahrad v rámci projektů Nadace Zelený poklad, která byla založena městem Plzní.V loňském roce byla díky finančnímu grantu od společnosti Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. zřízena ekologická školní zahrada pro 50 lidí při 5. Mateřské školce, ul. Zelenohorská v Plzni.

Další informace o CSR

Panasonic pro region

Projekty

Na projektech se spolupodílelo

Znak_Univerzita

Západočeská univerzita v Plzni        Sdružení Tereza, o.s.Další partneři

Skaut

Svaz skautů a skautek – Junák       Nadace Zelený poklad