https://myprofile.panasonic.eu/login?lang=cz_CZ&{0} /servlet/saml/logout4eu?{0} # ###,00 000 010 //panasonic-czech-purchase-now.ibrandiq.com/cs/Widgets/Fluid/{0} //panasonic-czech-purchase-now.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/fluid/{0}

Vybrat barvu
Maloobchodní prodejní cena: Koupit Koupit od společnosti Panasonic Kde koupit

Závazky a programy

ECO05_286x138

Stanovujeme a pravidelně přezkoumáváme environmentální politiku, cíle a cílové hodnoty

ECO21_286x138

Snižujeme vliv nebo odstraňujeme významné environmentální aspekty

ECO23_286x138

Zabezečujeme důsledné plnění požadavků platných zákonů a nařízení České republiky a EU na ochranu životního prostředí a jiných požadavků, kterým organizace PAVCCZ podléhá

ECO06_286x138

Neustále vylepšujeme prevenci znečišťování ovzduší, úsporu energií a snížení odpadů prostřednictvím pravidla 3R (reduce = snížit, reuse = využít opakovaně, recycle = recyklovat)

ECO19_286x138

Provádíme environmentálními aktivity v tříletých plánech pro energii – snížení CO2, odpadu, spotřeby vody a chemikálií & aktivitami spojenými s Mid Term plánem 2018

ECO13_286x138

Provádíme environmentálními aktivity v rámci zamezení výskytu specifických nebezpečných látek v našich produktech (Pb, Hg, Cd, Cr6+, Br v PBB & PBDE) dle směrnice RoHS č. 2002/95/EC a podporujeme oddělení kvality v kontrole dodavatelů

ECO01_286x138

Pokračujeme s aktivitami spojenými s nařízením EU REACH č. 1907/2006 a CLP č. 1272/2008 (o klasifikaci, značení a balení chemických látek a směsí)

ECO18_286x138

Zajišťujeme seznámení dodavatelů s požadavky aktuálního vydání „Chemical Substances Management Rank Guidelines“

ECO07_286x138

Zajišťujeme podporu a spolupráci pro systém GP-WEB

ECO12_286x138

Snažíme se zrušit používání PVC

Využíváme soubory cookie třetích stran ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Ve výchozím nastavení jsou povoleny všechny soubory cookie. Soubory cookie si můžete sami povolit či zakázat. OK Zobrazit více