Dyrk frugt og grøntsager, selv i barske miljøer med Panasonics IT-drivhus

Et computerstyret drivhus, der dyrker frugt og grøntsager selv i barske klimaer

Som led i et projekt finansieret af ministeriet for landbrug, skovbrug og fiskeri udvikler Panasonic avancerede landbrugsløsninger for at muliggøre dyrkning af frugt og grøntsager året rundt, selv i barske klimaer. Virksomhedens seneste projekt hedder IT-drivhuset. For at demonstrere sin levedygtighed dyrker projektet tomater og jordbær på sit IT-drivhus testanlæg på øen Ishigaki, Okinawa. Ishigaki har et subtropisk klima med gennemsnitligt 2.000 millimeter (78,7 tommer) nedbør om året og har hyppige byger og tyfoner.  

Foto: Luftfoto af IT-drivhusets testanlæg på øen Ishigaki, Okinawa.

Computersystemer inde i IT-drivhuset styrer temperaturen og luftfugtigheden for at opretholde et ensartet klima døgnet rundt. De gør det også muligt at kvantificere disse data til analyse for at bestemme, hvordan man skaber det optimale vækstmiljø.

Panasonic bringer en række teknologier til dette project, herunder dem, virksomheden har udtænkt, mens der produceres vegetabilske dyrkningssystemer og landbrugsfaciliteter. Adskillige løsninger, såsom sensorer, datatransmission og måleteknologier er et resultat af samarbejde med andre virksomheder.

IT-drivhuset omfatter også Panasonics infrarøde absorberende gardiner. Denne teknologi, erhvervet gennem udviklingen af plasma-tv, anvendes til effektivt at styre temperaturen inde i drivhuset. Gardinerne blokerer for infrarøde stråler, hvilket hjælper med at forhindre drivhustemperaturer i at stige og beskytter også tomater og jordbær mod direkte sollys. Sprinklersystemet - en luftkølende tågeløsning udviklet til Panasonics grønne klimaanlæg - sprøjter en ekstremt fin tåge, der hjælper med at stabilisere den indre temperatur og fugtighed på optimale niveauer.  

Foto: Infrarødt absorberende gardiner i IT-drivhuset
Foto: Temperatur- og fugtighedsstabilisator af IT-drivhuset af tågetypen

Klimastyringssystemet, kendt som Smart Saiens (køkkenhave) Cloud, styrer automatisk - og endda på afstand - lys, temperatur, fugtighed og tåge inde i IT-drivhuset. Dette skybaserede styringssystem overvåger og vedligeholder registreringer af sensordata og opdaterer regelmæssigt klimastyringsprogrammet for bedre miljøstyring.

Foto: Betjeningsskærm til Smart Saiens (køkkenhave) Cloud, der bruges på IT-drivhuset

Videregivelse af væsentlig landbrugsknowhow

Panasonic har også udnyttet sit Dyrkning Navi skybaserede landbrugsstyringssystem til dette projekt. Virksomheden kvantificerer og visualiserer landbrugets knowhow - med fokus på forvaltning af dyrkningsoperationer, herunder gode landbrugsprotokoller - og gør disse data tilgængelige som et softwareprogram. Panasonic håber, at denne løsning tjener til at videregive landbrugsknowhow til udviklingslande og til kommende generationer.  

Foto: Driftsskærmbillede af Dyrkning Navi skybaseret landbrugsstyringssystem, der anvendes på IT-drivhuset

Panasonic har omfattende erfaring som hjemmebygger og som fabrikant af byggematerialer og udnyttede denne ekspertise fuldt ud ved konstruktion af drivhuset. De anvendte stærke materialer af høj kvalitet er i stand til at modstå vindhastigheder på op til 50 meter per sekund (111,8 miles i timen).

IT-drivhuset er en del af en større Panasonic-strategi til at udtænke landbrugsløsninger, der bidrager til at nå FN’s mål for bæredygtig udvikling.

17 mål for bæredygtig udvikling (SDG’er)

Billede: Bæredygtige udviklingsmål. Mål 1: Ingen fattigdom, mål 2: Nul sult, mål 3: Godt helbred og velvære, mål 4: Uddannelse af høj kvalitet, mål 5: Ligestilling mellem kønnene, mål 6: Rent vand og sanitet, mål 7: Overkommelig og ren energi, mål 8: Anstændigt arbejde og økonomisk vækst, mål 9: Industri, innovation og infrastruktur, mål 10: Reducerede uligheder, mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion, mål 13: Klimaindsats, mål 14: Livet under vand, mål 15: Livet på land, mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner, mål 17: Partnerskab for målene. Disse udviklingsmål vil fortsætte med at være i aftalen verden over, efterhånden som vi går frem mod 2030.

Panasonic har til hensigt at udnytte erfaringerne fra IT-drivhusprojektet i sin landbrugsløsningsforretning. Det langsigtede mål er at kunne dyrke frugt og grøntsager året rundt, i alle dele af verden, uanset det lokale klima.

 

* Dette projekt støttes af tilskud fra projektet NARO Bio-oriented Technology Research Advancement Institution (F&U-matchende midler på "Field for Knowledge Integration and innovation").

Image: A Better Life, A Better World

Kontakt

Panasonic Corporation
Groupwide Brand Communications Division
Kontakt [Globalt websted]