Initiativer til genbrug af ressourcer forandrer produktfremstilling

Panasonic forvandler udtjente husholdningsapparater til genanvendelige ressourcer

Panasonic er ved at forandre sin produktfremstillingsproces for at kunne forudse fasen for udtjente produkter ved at implementere “genbrugsorienteret produktion.” Efterhånden som genbrugsteknologien støt udvikler sig, er det ultimative mål at kunne omdanne jern, kobber og plast fra affald, der er beregnet til deponering, til ressourcer, der har den største værdi i fremstilling af nye produkter. 

Støtte til afskaffelse af plast vokser efterhånden som verden bevæger sig i retning mod en “cirkulær økonomi,” hvor der ikke genereres affald. Elektriske husholdningsapparater er fremstillet af metal, glas og plast. Der er et stigende pres for at genvinde og genbruge disse materialer i stedet for blot at kassere dem. Panasonic har udviklet teknologier, produktionsmetoder og udstyr til effektiv genvinding og genbrug af værdifulde ressourcer fra udtjente husholdningsapparater og omdannet dem til fremstillingsmaterialer.

Genbrugsorienteret fremstilling har to formål. Det ene er minimering af input ressourcer og maksimering af genbrugte ressourcer. Det andet er reduktionen - til nul - af den endelige bortskaffelsesmængde af affald, der genereres gennem fremstillingsaktiviteter. 

Fremstilling af produkter fra genbrugte ressourcer

Der er behov for avancerede teknologier til genvinding af ressourcer fra udtjente husholdningsapparater til genbrugsformål. Samtidig med at man minimerer input ressourcer ved at reducere produktets vægt og størrelsen på fremstillingstidspunktet, forsætter Panasonic med initiativer til at genvinde en større mængde af genanvendelige ressourcer gennem indførelse af nye teknologier på sit genbrugsanlæg.

En væsentlig dimension ved genbrug af ressourcer er det arbejde, der blev udført i Panasonic Eco Technology Center Co., Ltd. (PETEC), et genbrugsanlæg etableret i præfekturet Hyogo, Japan i 2000. Panasonic har med succes genbrugt værdifulde ressourcer hos PETEC såsom plast, jern og kobber i en høj grad af renhed fra udtjente fjernsyn, klimaanlæg, køleskabe og vaskemaskiner.  

Foto: Udtjente husholdningsapparater leveret til PETEC. Udtjente husholdningsapparater leveret med gaffeltruck transporteres ind i PETEC lageret.
Foto: På PETEC-anlægslinjen bruger medarbejdere en elektrisk skruetrækker til at afmontere dele, der skal genbruges.
Foto: Genbrugte ressourcer med høj renhed samles op af medarbejdere iført handsker.

For eksempel udgør processen med sortering og genbrug af plastkomponenter en kæmpe udfordring. Der er mange varianter af harpiks, selv om de alle kan se ens ud, som skal adskilles fra hinanden og genvundet, før genbrugsprocessen kan begynde. PETEC har udviklet et system til sortering af harpiks med høj præcision, der muliggør sortering og genvinding efter harpikstype med en høj grad af renhed. Dette er gjort muligt ved at identificere plasttypen gennem bestråling med en næsten infrarød stråle. Fra blandede harpiksstykker sorteres og genvindes tre typer plast - polypropylen, polystyren og ABS (acrylonitril-butadien-styren) - bliver sortere og udvindes på over 99 procent renhed.

Udvælgelsessystemet til harpiks med høj præcision, der gør brug af næsten infrarød identifikationsteknologi

Foto: Inde i plastsorteringssystemet med høj præcision, der gør brug af næsten infrarød identifikationsteknologi

Harpiks udvundet med høj renhed transporteres for at begynde sin nye rolle som genbrugsmaterialer

Foto: Sorteret harpiks
Foto: Genbrugsmaterialer afsendes fra PETEC. Gaffeltrucks transporterer genbrugsmaterialer, der læsses i poser.

De genbrugte ressourcer med høj renhed, der er blevet udvundet, genfødes som “ressourcer, genbrugsorienterede produkter.” Det genbrugte harpiks findes i indvendige dele til klimaanlæg, køleskabe og varmeapparater til madlavning med induktionsopvarmning (IH). Vakuumisolering, der bruger glasuld genbrugt fra tv-billedrør (CRT’er), bruges i nye køleskabe. Ved at udvide disse former for teknologier til genbrug af ressourcer fra husholdninger i Japan til hele verden sigter Panasonic mod at bidrage til at nå FN’s bæredygtige udviklingsmål (SDG’er), og til realiseringen af et bæredygtigt samfund.

17 mål for bæredygtig udvikling (SDG'er)

Billede: Bæredygtige udviklingsmål. Mål 1: Ingen fattigdom, mål 2: Nul sult, mål 3: Godt helbred og velvære, mål 4: Uddannelse af høj kvalitet, mål 5: Ligestilling mellem kønnene, mål 6: Rent vand og sanitet, mål 7: Overkommelig og ren energi, mål 8: Anstændigt arbejde og økonomisk vækst, mål 9: Industri, innovation og infrastruktur, mål 10: Reducerede uligheder, mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion, mål 13: Klimaindsats, mål 14: Livet under vand, mål 15: Livet på land, mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner, mål 17: Med partnerskab for målene vil disse udviklingsmål fortsætte med at være i aftalen verden over, efterhånden som vi går frem mod 2030.
Billede: A Better Life, A Better World

Kontakt

Panasonic Corporation
Groupwide Brand Communications Division
Kontakt [Globalt websted]