Bæredygtige fisk og skaldyrsprojekt placerer miljøet forrest og i centrum

Panasonics virksomhedscafeterier har fisk, der opdrættes med henblik på bæredygtighed

Havets ressourcer er truet af udtømning på grund af verdens stigende befolkning. Panasonics virksomhedscafeterier bruges som en scene til at oplyse folk på forskellige måder, herunder indarbejdelse af “bæredygtige fisk og skaldyr” - fisk og skaldyr produceret ved hjælp af bæredygtige metoder - i deres menuer, som også har til formål at bidrage til opnåelsen af mål 14 (livet under vand) for FN’s mål for bæredygtig udvikling (SDG’er).

17 mål for bæredygtig udvikling (SDG’er)

Billede: Mål for bæredygtig udvikling. Mål 1: Ingen fattigdom, mål 2: Nul sult, mål 3: Godt helbred og velvære, mål 4: Uddannelse af høj kvalitet, mål 5: Ligestilling mellem kønnene, mål 6: Rent vand og sanitet, mål 7: Overkommelig og ren energi, mål 8: Anstændigt arbejde og økonomisk vækst, mål 9: Industri, innovation og infrastruktur, mål 10: Reducerede uligheder, mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion, mål 13: Klimatiltag, mål 14: Livet under vand, mål 15: Livet på land, mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner, mål 17: Partnerskaber med henblik på målene vil fortsat være enige på verdensplan, efterhånden som vi nærmer os 2030.

Overfiskeri og akvakultur bidrager til den fortsatte stigning i forbruget af vandressourcer. Hvis der ikke træffes modforanstaltninger, kan fremtidige generationer ikke nyde fisk og skaldyr. For at bevare disse gaver fra verdenshavene og floderne til dem, der kommer efter os, har Panasonic siden marts 2018 indført bæredygtige fisk og skaldyr i menuerne på virksomhedens cafeterier. Dette initiativ er det første af sin art for en virksomhed med hovedsæde i Japan.  

Bæredygtige fisk og skaldyr henviser til havprodukter, som producenterne i fiskeri- og akvakulturindustrien har anvendt bæredygtige produktionsmetoder med hensyntagen til ressourceforvaltning, miljø og samfund. Fra januar 2020 er bæredygtige fisk og skaldyr blevet indarbejdet i menuer i 30 virksomheders cafeterier, og Panasonic har til formål at færdiggøre sin indførelse på alle de ca. 100 cafeterier, der tjener sine medarbejdere på mere end 100.000 mennesker inden udgangen af regnskabsåret 2020.  

Foto: Indgangen til Panasonics virksomhedscafeteria. Plakater og bannere med bæredygtige fisk og skaldyr vises. Mange mennesker står i kø.
Foto: Et menuudvalg med bæredygtige fisk og skaldyr. Dybstegte østers fra Miyagi-præfekturet. Hvide ris og misosuppe serveret på en bakke.
Foto: Panasonic medarbejdere spiser fra menuen med bæredygtige fisk og skaldyr i virksomhedens cafeteria.

Certificering af bæredygtige fisk og skaldyr til forbrug

Et initiativ til beskyttelse af havets ressourcer, der fremmes på verdensplan, er processen med at vælge bæredygtige fisk og skaldyr. Marine Stewardship Council (MSC) og Aquaculture Stewardship Council (ASC) er blevet etableret som systemer til certificering. Hvis forbrugerne begynder at vælge havprodukter, der er forsynet med certificeringsmærket under et af disse systemer, vil antallet af aktører i fiskeindustrien, der ønsker at opnå certificering, stige. Dette vil føre til beskyttelse af havets rigdom.

Billede: MSC-certificeringsmærket. MSC-certificering er certificeret af Marine Stewardship Council for bæredygtigt og korrekt forvaltet fiskeri. Mærket vises på følgende måde. “CERTIFICERET BÆREDYGTIG FISK OG SKALDYR, MSC, www.msc.org”
Billede: ASC-certificeringsmærke. ASC-certificering er reguleret af Aquaculture Stewardship Council for ansvarligt fiskeopdræt for at minimere miljøbelastningen på miljøet og samfundet. Mærket vises på følgende måde. “Opdrættet ansvarligt, asc-certificeret, ASC-AQUA.ORG”

Panasonic stod over for skræmmende forhindringer under sin indførelse af bæredygtige fisk og skaldyr. For at kunne fastslå, at virksomhedens cafeteriatilbud bruger bæredygtige fisk og skaldyr, skal alle involverede virksomheder – ikke blot leverandører af havprodukter, men også importører, grossister, forarbejdningsvirksomheder, distributører og cateringvirksomheder – være kompatible på tværs af bredden af forsyningskæden. Chain of Custody (CoC) garanterer, at sporbarheden er sikret, hvilket kræver, at disse virksomheder opfylder en lang række betingelser for at opnå certificering.

Forløbet for levering af certificerede marine produkter

Billede: “Chain of Custody (CoC) -certificering er påkrævet for alle marine produktprocesser.” Dette diagram viser forløbet for levering af certificerede marine produkter. MSC-certificering eller ASC-certificering er påkrævet for leverandører af marine produkter. CoC-certificering er også påkrævet for importører, grossister, forarbejdningsvirksomheder, distributører og cateringvirksomheder. Efter have opnået al denne certificering kan virksomhedscafeterier servere bæredygtige fisk og skaldyr.

For at maksimere virkningen af dette initiativ fremskynder Panasonic sin indsats uden for virksomheden. Virksomheden yder aktivt støtte til andre virksomheder og opfordrer dem til at indføre bæredygtige fisk og skaldyr i deres virksomhedscafeterier for at udvide anerkendelsen af dette produkt markant. Det yder også støtte til erhvervelse af CoC-certificering til medlemmer af cateringindustrien.

Panasonic håber, gennem oplysningskampagner, at kunne inspirere til en stor ændring i forbrugernes adfærd. En grundlæggende idé er, at medarbejderne skal prøve at værdsætte bæredygtige fisk og skaldyr og fortæller andre om det. Og gennem den fortsatte udvikling af dette og lignende initiativer har virksomheden til hensigt at bidrage til bevarelsen af havets ressourcer og til realiseringen af et bæredygtigt samfund.

Foto: Servicehjørnet på Panasonics virksomhedscafeteria. Plakater og bannere med oplysninger om bæredygtige fisk og skaldyr vises. Plakaterne beskriver “Dagens særlige menu for bæredygtige fisk og skaldyr!”
Foto: Samlet udsigt over Panasonics virksomhedscafeteria. Et stort antal mennesker spiser.
Billede: A Better Life, A Better World

Kontakt

Panasonic Corporation
Groupwide Brand Communications Division
Kontakt [Globalt websted]