Meelerahu võistluspäeval: näotuvastuslahendus jalgpallistaadionil

Väikese arvu tulipäiste toetajate agressiivse käitumise tõttu on tavalised fännid ja lastega pered sageli staadionilt võistlust vaatamast eemale hirmutatud. 2019. a suvel tutvustas Panasonic Taanis asuval jalgpallistaadionil näotuvastussüsteemi, mille ülesandeks oligi just selle probleemi lahendamine. Usaldades seni turvatöötajate poolt sissepääsuväravates tuntud huligaanide tuvastamise ja sisse mitte laskmise ülitäpse süsteemi hoolde, on staadion muutunud ohutumaks kohaks, kus kõik võivad muret tundmata võistlusi jälgida.

Brøndby IF on Taani Superliigasse kuuluv elukutseline jalgpalliklubi. Panasonic paigaldas Brøndby IFi staadionile sügavõppiva näotuvastussüsteemi FacePRO.

Süsteem põhineb Panasonicu üle 60aastase turvasüsteemide alase tehnoloogia ja 30aastase kujutise tuvastamise tehnoloogia arendamise kogemusel ning koosneb funktsiooniga Best-Shot turvakaameratel ja ülitäpsel sügavõppival näotuvastustarkvaral FacePRO.

Foto: Kapuutsi ja mütsi kandva isiku nägu on ära tuntud ja ümbritsetud punase ruuduga.

Staadionil korrarikkumiselt tabatud isikud saavad mängudele sisenemise keelu ja kantakse musta nimekirja. Brøndby IFi kodumänge külastavad keskmiselt 14 000 inimest ja igal ajal võib nende hulgas umbes 100 musta nimekirja kantud inimest. Varemalt hoidsid pääsuväravaid kontrolli turvatöötajad ja ei lasknud musta nimekirja kantuid visuaalse kontrolli alusel siseneda. Sellisel manuaalsel kontrollil on aga omad piirid ja mitte kõiki, kes olid oma välimust näiteks päikeseprillide või mõne muu vahendiga muutunud, polnud võimalik tuvastada.
Olles sellise probleemi eest, kulutas Panasonic koos klubiga umbes kaks aastat, et töötada välja staadioni vajadustele vastav näotuvastussüsteem. Kui süsteem tuvastab staadioni väravas kellegi näo, kes on kantud musta nimekirja, hoiatatakse sellest koheselt staadioni jälgimisruumis asuvaid töötajaid. Pärast täpsuse huvides teistkordset kontrollimist, saadetakse sissepääsu juures asuvatele turvatöötajatele sõnum peatada isik enne kui ta jõuab väravad läbida. Selliselt on loodud mitme kontrollimisega tugev julgeolekuprotseduur, mis sisaldab nii näotuvastussüsteemi kui ka tegelikke inimesi.

Foto: Jälgimisruumist saadetakse sõnum värava juures asuvatele turvatöötajatele, et vältida kahtlase isiku staadionile sisenemine.

Antud süsteemi puhul on kaameras ja kaamerast edastatud näokujutisi analüüsivas tarkvaras võetud kasutusele Panasonicu enda väljatöötatud tehnoloogia.

Kaamera poolel kasutatakse analüüsimiseks parimate näokujutiste automaatseks valimiseks funktsiooni Best-Shot, mis töötab isegi nõrga valguse tingimustes. Samast isikust saadud mitmete näokujutiste seast valitakse välja näotuvastuseks enim sobivad kujutised, mis saadetakse edasi serverisse. Selliselt on võimalik ilma võrku üle koormamata töödelda suurt hulka nägusid ja vähendada samas süsteemi maksumust.

Serverisse saadetakse ainult näotuvastuseks sobivad kujutised.

Kaamera poolt jäädvustatud kujutiste seast ainult näotuvastuseks sobivate kujutiste serverisse saatmine vähendab serveri koormust.

Tarkvara poolel on näokujutiste analüüsis saavutatud maailma kõrgeimal tasemel*1 näotuvastustulemused. Tarkvara võimaldab äärmiselt täpset kontrollitulemust isegi välitingimustes, kus valgustus võib kalduda äärmustesse või kus nägu võib asetseda kaamera suhtes nurga all, näiteks 45 kraadi vasakule või paremale või 30 kraadi üles või alla, ning samuti olukordades, kus nägu oleks inimsilmal raske eristada seoses aja jooksul (võrdne 10 aastaga) toimunud muudatustega või isegi juhtudel, kui nägu on prillide või maskiga osaliselt kinni kaetud.

Maailma kõrgeima taseme tuvastamine kasutab sügavõppetehnoloogiat

Kujutis: Isiku tuvastamise jaoks analüüsitakse näokujutisi sügavõppetehnoloogia ja sarnasuse arvestamise abil.

Sobib erinevatesse tingimustesse

Kujutis: Suure täpsusega verifitseerimine on võimalik väga erinevates tingimustes, näiteks juhul, kui nägu on 45 kraadi horisontaalselt ja 30 kraadi vertikaalselt pööratud, kui nägu on päikeseprillide või maskiga osaliselt varjatud, ja ka siis, kui välimus on aja jooksul muutunud.

*1 Riikliku standardite ja tehnoloogia instituudi (NIST) ametlikust hindamisraportist võetud hindamispunktid seisuga 9. mai 2017: https://www.nist.gov/programs-projects/face-challenges (The IJB-A Face Verification Challenge Performance Report, The IJB-A Face Identification Challenge Performance Report). Antud tehnoloogia on avaldatud dokumendina. https://arxiv.org/abs/1704.00438

Foto: Arvutiekraan, millel on näha näotuvastussüsteemi poolt fotoandmete kustutamist.

Järgmine asi, mida staadioni puhul, kuhu koguneb suur hulk külastajaid, tuli arvesse võtta, oli uus GDPRi*2 määrus, mis isikuandmete kaitsmiseks ELis vastu võeti. Pärast mitmeid põhjalikke kohtumisi Brøndby IFiga lahendati infolekkeohu võimalus uue mehhanismiga, mis krüptis kõige pealt kaamerast saadetud andmed ja ei salvestanud nende inimeste andmeid ega kujutisi, mis kontrollimise tulemusena ei langenud kokku mustas nimekirjas loetletutega, ja samas paigutas registreeritud keelatud isikute nimekirja serverisse, mis oli eraldatud internetist ja kõigist teistest välistest süsteemidest.

*2 GDPR (isikuandmete kaitse üldmäärus):
Euroopa Parlamendi, Euroopa Nõukogu ja Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud määruse eesmärgiks oli parendada ja integreerida andmekaitset ja privaatsust kõigile Euroopa Liidu kodanikele. Isikuteabe töötlemisele ja edastamisele kohaldati ulatuslikud ja ranged tingimused.

Koos süsteemi kasutuselevõtuga on Brøndby IFi peresõbralik staadion muutunud veelgi turvalisemaks kohaks, kus igas vanuses fännid saavad rahulikult võistlusi nautida. Samuti on turvatöötajate väiksem koormatus võimaldanud suunata ressursse fännidele paremate tugiteenuste pakkumisele.

Panasonic jätkab uute rakenduste väljatöötamist sh näotuvastuslahenduste kasutamist oluliste avalike rajatiste jälgimiseks, läbipääsuhalduse loomiseks ja lennujaamades passide kontrollimiseks, et anda seeläbi oma panus turvalisema ühiskonna loomisse.

Foto: Naeratav laps.
Kujutis: A Better Life, A Better World

Kontakt

Panasonic Corporation
Groupwide Brand Communications Division
Kontakt [ülemaailmne sait]