Ressursside taaskäitluse algatus muudab toodete tootmisprotsessi

Panasonic muudab kasutusea lõppu jõudnud kodumasinad taaskasutatavaks ressursiks

Panasonic on muutmas oma toodete tootmisprotsessi, võttes „taaskäitlusele orienteeritud tootmise” kasutuselevõtuga sihikule kasutusea lõppu jõudnud tooted. Taaskäitlustehnoloogia teeb püsivalt edusamme. Kaugemaks eesmärgiks on muuta seni prügimäele viidud raua-, vase- ja plastikujäätmed uute toodete valmistamisel kasutatavaks kõrge väärtusega toormeks.  

Toetus plastiku kõrvaldamisele kasvab, kuna maailm on liikumas „ringlusmajanduse” suunas, milles jäätmeid ei teki. Elektrilised kodumasinad on valmistatud metallist, klaasist ja plastist. Surve neid materjale koguda ja taaskasutusse võtta, mitte lihtsalt ära visata, on üha suurem. Panasonic on töötanud välja tehnoloogiaid, tootmismetoodikaid ja seadmeid kasutusea lõppu jõudnud masinatest väärtuslike ressursside eraldamiseks ja taakasutamiseks, muutes need selliselt tootmismaterjalideks.

Taaskäitlusele suunatud tootmisele on kaks eesmärki. Üks on sisendressursside minimeerimine ja taaskäideldud ressursside maksimeerimine. Teine on tootmistegevuse käigus tekkivate jäätmete lõppmahu vähendamine (kuni nullini). 

Toodete valmistamine taaskäideldud ressurssidest

Taaskäitlemise otstarbel kasutusea lõppu jõudnud seadmetest ressursside taastamine nõuad kaasaegseid tehnoloogiaid. Samaaegselt tootmisetapis toodete kaalu ja suuruse vähendamisega tootmisse kaasatud ressursse minimeerides jätkab Panasonic jõupingutuste tegemist oma taaskäitluskeskustes uute tehnoloogiate kasutuselevõtmiseks, et taastada veelgi suuremat hulka taaskäideldavaid ressursse.

Teenäitajaks ressursside taaskäitlemisel on Jaapanis Hyogo prefektuuris 2000. a rajatud tääskäitluskeskus Panasonic Eco Technology Center Co., Ltd (PETEC). PETECis õnnestub Panasonicul eraldada vanadest teleritest, õhukonditsioneeridest, külmikutest ja pesumasinatest kõrge puhtusastmega plasti, rauda, vaske jt väärtuslikke ressursse. 

Foto: Koduseadmeromude tarnimine PETECisse. Vanad koduseadmed viiakse kahveltõstukiga PETECi lattu.
Foto: PETECi taaskäitluskeskuses kasutavad töötajad mootorkruvikeerajaid, et demonteerida taaskasutatavaid osi.
Foto: Suure puhtusastmega taaskäideldud ressursid kogutakse kindaid kandvate töötajate poolt kokku.

Plastkomponentide sortimine ja taaskäitlemine on parajalt keerukas ülesanne. Enne taaskäitlusprotsessi algust tuleb üksteisest eraldada palju erinevat tüüpi vaike, mis näevad kõik samas üpris sarnased välja. PETEC on arendanud välja suure täpsusega vaikude sortimise süsteemi, mis võimaldab erinevaid vaigutüüpe suure puhtusastmega sortida ja taastada. See on võimalik tänu infrapunalähedase kiirguse abil plastikutüübi kindlakstegemise. Segavaikudest sorditakse ja taastatakse üle 99% puhtusastme juures kolme tüüpi plasti – polüpropüleeni, polüstüreeni ja ABSi (akrüülnitriil-butadieen-stüreen).

Infrapunalähedast tuvastustehnoloogiat kasutav suure täpsusega vaiguvalimissüsteem

Foto: Infrapunalähedast tuvastustehnoloogiat kasutava suure täpsusega plastisortimissüsteemi sees

Eraldatud kõrge puhtusastmega vaigud toimetatakse eemale ja nad alustavad oma uut elu taaskäideldud materjalidena

Foto: Sorditud vaik
Foto: Taaskäideldud materjalide äraviimine PETECist. Kahveltõstukid transpordivad kottidesse pakitud taaskäideldud materjale.

Romudest eraldatud suure puhtusastmega taaskäideldud ressursid saavad uue rolli, kui „taaskäitlemisele suunatud toodete ressursid”. Taaskäideldud vaiku leidub õhukonditsioneeride, külmikute ja induktsioonpliitide sisekomponentides. Vanade telerite ekraanide (CRTde) vaakumsoojustuseks kasutatav klaasvill leiab taaskasutust uutes külmikutes. Laiendades selliseid ressursside taaskäitlemise tehnoloogiaid Jaapanist kogu ülejäänud maailma, soovib Panasonic anda oma panuse ÜRO kestliku arengu eesmärkide saavutamisse ja jätkusuutliku ühiskonna loomisse.

17 Kestliku arengu eesmärki

Kujutis: Kestliku arengu eesmärgid: 1. eesmärk: kaotada kõikjal vaesus, 2. eesmärk: kaotada näljahäda, 3. eesmärk: tervis ja heaolu, 4. eesmärk: kvaliteetne haridus, 5. eesmärk: sooline võrdõiguslikkus, 6. eesmärk: puhas vesi ja sanitaaria, 7. eesmärk: jõukohane ja puhas energia, 8. eesmärk: tööhõive ja majanduskasv, 9. eesmärk: tööstus, uuendus ja taristu, 10. eesmärk: ebavõrdsuse vähendamine, 11. eesmärk: jätkusuutlikud linnad ja asumid, 12. eesmärk: säästev tootmine ja tarbimine, 13. eesmärk: kliimamuutuse vastased meetmed, 14. eesmärk: ookeanid ja mereressursid, 15. eesmärk: maa ökosüsteemid, 16. eesmärk: rahu, õiglus ja tugevad institutsioonid, 17. eesmärk: üleilmne koostöö eesmärkide saavutamiseks. Maailmariigid on jätkuvalt nõus arengueesmärkidega, liikudes aasta 2030 suunas.
Kujutis: A Better Life, A Better World

Kontakt

Panasonic Corporation
Groupwide Brand Communications Division
Kontakt [ülemaailmne sait]