Kestliku meretoidu projekt seab keskkonna esikohale

Panasonicu ettevõtte kohvikutes pakutakse kestlikkust silmas pidades kasvatatud kalu

Maailma üha suurenev elanikonna arv seab mereressursid hävimisohtu. Panasonicu ettevõtte kohvikuid kasutatakse mitmel erineval moel inimeste teadlikkuse suurendamiseks. Selle hulka kuulub ka „kestliku meretoidu” – kestlike võtetega kasvatatud mereandide – menüüsse lisamine, millega toetatakse ÜRO kestliku arengu eesmärkide (SDG-de) 14. eesmärgi (ookeanid ja mereressursid) saavutamist.

17 Kestliku arengu eesmärki

Kujutis: Kestliku arengu eesmärgid: 1. eesmärk: kaotada kõikjal vaesus, 2. eesmärk: kaotada näljahäda, 3. eesmärk: tervis ja heaolu, 4. eesmärk: kvaliteetne haridus, 5. eesmärk: sooline võrdõiguslikkus, 6. eesmärk: puhas vesi ja sanitaaria, 7. eesmärk: jõukohane ja puhas energia, 8. eesmärk: tööhõive ja majanduskasv, 9. eesmärk: tööstus, uuendus ja taristu, 10. eesmärk: ebavõrdsuse vähendamine, 11. eesmärk: jätkusuutlikud linnad ja asumid, 12. eesmärk: säästev tootmine ja tarbimine, 13. eesmärk: kliimamuutuse vastased meetmed, 14. eesmärk: ookeanid ja mereressursid, 15. eesmärk: maa ökosüsteemid, 16. eesmärk: rahu, õiglus ja tugevad institutsioonid, 17. eesmärk: üleilmne koostöö eesmärkide saavutamiseks. Maailmariigid on jätkuvalt nõus arengueesmärkidega, liikudes aasta 2030 suunas.

Ülekalastamine ja vesiviljelu aitavad kaasa veeressursside üha suurenevale tarbimisele. Vastumeetmete mitterakendamisel ei pruugi tulevastel põlvkondadel olla enam võimalust kalu ja koorikloomi nautida. Järeltulevatele põlvedele merede ja jõgede väärtuste säilitamiseks on Panasonic alates 2018. a märtsist lisanud oma ettevõtte kohvikute menüüdesse kestlikud mereannid. See on esimene kord, kui mõni Jaapanis asuva peakontoriga ettevõte midagi sellist teeb.  

Kestliku meretoidu all peetakse silmas meretooteid, mille puhul kalapüügi- ja vesiviljelusettevõtted on kasutanud tootmises kestlikke kasvatusmeetodeid, pöörates erilist tähelepanu ressursside kasutamisele, keskkonnale ja ühiskonnale. Alates 2020. a jaanuarist leiab kestlikku meretoitu ettevõtte 30 kohviku menüüdest. Panasonic on seadnud eesmärgiks pakkuda enne 2020. finantsaasta lõppu kestlikke mereande kõigis oma ligi 100 kohvikus, mis toitlustavad ettevõtte enam kui 100 000 töötajat.  

Foto: Sissepääs Panasonicu ettevõtte kohvikusse. Välja on pandud kestliku meretoidu alased posterid ja teavitussildid. Paljud inimesed on võtnud järjekorda.
Foto: Kestliku meretoidu menüüvalik. Fritüüritud austrid Miyagi prefektuurist. Kandikul serveeritav valge riis ja miso supp.
Foto: Panasonicu töötajad, söömas kestlike mereandide menüüst valitud toite.

Tarbimiseks mõeldud sertifitseeritud kestlik meretoit

Meie algatus mereressursside kaitsmiseks, mida edendatakse üle terve maailma, keskendub kestliku meretoidu valimisele. Sertifiseerimissüsteemidena on loodud Marine Stewardship Council (MSC) ja Aquaculture Stewardship Council (ASC). Kui tarbijad hakkavad valima ühe nendest süsteemidest kohaselt sertifitseerimismärgist kandvaid mereande, kasvab ka sellist sertifikaati omandada soovivate kalatööstusettevõtete arv. See aga toob omakorda kaasa mererikkuste kaitsmise.

Kujutis: MSC sertifitseerimismärgis. MSC-sertifikaadi annab Marine Stewardship Council kestlikult ja asjatundlikult hallatud kalandusettevõtetele. Märgis on paigutatud järgmiselt. „CERTIFIED SUSTAINABLE SEAFOOD, MSC, www.msc.org”
Kujutis: ASC sertifitseerimismärgis. ASC-sertifikaati omistab Aquaculture Stewardship Council vastutustundliku kalakasvatuse eest ning selle eesmärgiks on vähendada keskkonnale ja ühiskonnale rakenduvat keskkonnakoormust. Märgis on paigutatud järgmiselt. „Farmed Responsibly, asc certified, ASC-AQUA.ORG”

Panasonic puutus kestliku meretoidu kasutuselevõtmisel suurte raskustega. Selleks, et oleks võimalik öelda, et ettevõtte kohvikud pakuvad oma menüüdes kestlikke meretoite, pidid kõik asjaga seotud ettevõtted – ja mitte ainult meretoodete pakkujad vaid ka importöörid, hulgimüüjad, töötlejad, edasimüüjad ja toitlustusettevõtted – kogu tarneahela ulatuses uutele reeglitele vastama. Järelvalveahel (CoC) tagab jälgitavuse, nõudes, et sellised ettevõtted täidaksid sertifikaadi saamiseks vajalikud väga erinevad tingimused.

Sertifitseeritud meretoodete pakkumise ahel

Kujutis: „Järelvalveahela (CoC) sertifikaat on nõutav kõigi meretoodete protsesside puhul.” Sellel diagrammil on näha sertifitseeritud meretoodete nimetuse saamise protsess. Meretoodete pakkujatelt nõutakse MSC- või ASC-sertifikaadi olemasolu. CoC-sertifikaat on vajalik ka importööridele, hulgimüüjatele, töötlejatele, edasimüüjatele ja toitlustajatele. Pärast kogu kirjeldatud sertifitseerimist on ettevõtte kohvikutel võimalik pakkuda kestlikku meretoitu.

Algatuse mõju maksimeerimiseks on Panasonic suurendamas oma jõupingutusi väljaspool ettevõtet. Panasonic toetab aktiivselt teisi ettevõtteid ja julgustab neid pakkuma ettevõtte kohvikutes kestlikke meretoite, et toote tuntust oluliselt laiendada. Samuti pakutakse toitlustustööstuse ettevõtetele abi CoC-sertifikaadi hankimisel.

Panasonic loodab tekitada läbi teadlikkuse suurendamise tegevuste suurt muutust tarbijate käitumises. Peamiseks mõtteks on lasta oma töötajatel proovida ja tunnustada kestlikku meretoitu ning seejärel sellest teistele rääkida. Läbi selle ja teiste sarnaste algatuste pideva arndamise tahab ettevõte anda oma panuse mereressursside säilitamisse ja kestliku ühiskonna loomisse.

Foto: Teenindusnurk Panasonicu ettevõtte kohvikus. Välja on pandud kestliku meretoidu alased teavitusposterid. Posteritel on kirjas „Kesliku meretoidu päeva eripakkumine!”
Foto: Panasonicu ettevõtte kohviku üldvaade. Suur hulk inimesi on kohvikus söömas.
Kujutis: A Better Life, A Better World

Kontakt

Panasonic Corporation
Groupwide Brand Communications Division
Kontakt [ülemaailmne sait]