https://myprofile.panasonic.eu/login?lang=en_GB&{0} /servlet/saml/logout4eu?{0}

Kaamera DC-GH5 püsivara uuenduste hooldusversioon 2.0 – märkimisväärsed uuendused, mis täiendavad suutlikkust ja funktsioone

• Panasonic tuleb vastu kasutajate soovile uuendada püsivara.
• Täiendatud funktsioonid professionaalsetele kasutajatele.
• Märkimisväärsed uuendused kaamera kujutiste parandamiseks.

Berliin, Saksamaa (30. august 2017) – Panasonic annab teada uuest püsivara uuendamise programmist (versioon 2.0) kaamera DC-GH5 jaoks, et täiendada selle suutlikkust. Pärast suhtlemist erinevatest riikidest pärit tuntud fotograafide ja kinematograafidega, kes on kasutanud kaamerat GH5, analüüsis Panasonic seda, milliseid funktsioone kasutati kõige enam ja milliseid uuendusi oodatakse. Tänu sellele loodi täiendused, mis lisaks püsivara uuendamisele parandavad märkimisväärselt kogu kaamera suutlikkust, et vastata professionaalsete GH5 kasutajate vajadustele.

Uus püsivara hõlmab alljärgnevaid uuendusi.

1.
Ühilduvus arvutitarkvaraga LUMIX Tether
Uus püsivara võimaldab kaameraga pildistades importida pilte arvutisse USB ühenduse ja arvutitarkvara LUMIX Tether abil. Kasutajad saavad kaamerat seadistada arvutist USB ühenduse kaudu. See täiendus võimaldab pildistamise ajal vaadata fotosid suurel arvutiekraanil, mis on abiks kommertsfotosessioonide ajal, kus vajatakse pidevat võtete sobivuse kinnitamist. Kasutades [6K PHOTO] või [4K PHOTO] funktsiooni, saavad kasutajad alustada ja peatada video salvestamist arvutiga ühendatud pildistamise ajal. Samuti on võimalik valida kausta, kuhu fotod arvutis salvestatakse.

2.
Parandatud automaatse teravustamise suutlikkus
• Automaatse teravustamise [AF] suutlikkust on parandatud madala kontrastsusega subjektide pildistamiseks.
• Videosalvestusel on parandatud liikuva objekti pidevat automaatset teravustamist.
• Kohandatud automaatse teravustamise ala saab pidevalt kuvada režiimides [Multi AF] ja [Custom Multi AF] reaalaja pildinäidikus.
• Kui automaatse teravustamise ala liigub [Multi AF] režiimis ühte serva, siis saab seda liigutada teise serva (serva, üles või alla).
• Automaatse teravustamise luku alguspunkti on võimalik seada reaalaja näidikul enne [AF Tracking] režiimi kasutamist.
• Automaatse teravustamise ala on võimalik liigutada ajal, mil katiku nupp on osaliselt alla vajutatud asendis või teatud režiimidel ([Burst Mode], [6K PHOTO] ja [4K PHOTO]( salvestamise ajal.

3.
Parandatud suutlikkus [6K PHOTO] ja [4K PHOTO] režiimis
• Lühendatud on ooteaega, mis kulub järgmise kiirpildistamisseeria alustamiseks pärast [6K Burst] ja [4K Burst] režiimi kasutamist.
• Funktsioon [Loop Rec] on saadaval režiimis [6K PHOTO].

* Režiimi [6K PHOTO] funktsiooni [Loop Rec] jaoks soovitatakse Panasonicu SD mälukaardi kasutamist, mille video salvestamise kiirusklass on 90.

4.
Täiendav ALL-Intra video salvestamise režiim
• 4K/FHD video salvestamise režiimile on lisatud formaadis 4:2:2, 10 bit ALL-Intra video salvestamise võimalus.

* Kõikide 4K All-Intra videosalvestamise võimaluste jaoks soovitatakse Panasonicu SD mälukaardi kasutamist, mille video salvestamise kiirusklass on 60 või kõrgem. Toimimine on tagatud Panasonicu SD mälukaardi kasutamise korral, mille video salvestamise kiirusklass on 90.  

Uus 4:2:2, 10 bit formaadis ALL-Intra salvestusrežiim

Ese

Süsteemi sagedus

Suurus

Kaadri kiirus

Bitikiirus

YUV/bit

Kujutise tihendus

C4K/ALL-I/400M/24p

59,94 Hz

(NTSC)

4096x2160

23,98p

400 Mbps

4:2:2/10-bit

All-Intra

4K/ALL-I/400M/30p

3840x2160

29,97p

400 Mbps

4:2:2/10-bit

All-Intra

4K/ALL-I/400M/24p

3840x2160

23,98p

400 Mbps

4:2:2/10-bit

All-Intra

FHD/ALL-I/200M/60p

1920x1080

59,94p

200 Mbps

4:2:2/10-bit

All-Intra

FHD/ALL-I/200M/30p

1920x1080

29,97p

200 Mbps

4:2:2/10-bit

All-Intra

FHD/ALL-I/200M/24p

1920x1080

23,98p

200 Mbps

4:2:2/10-bit

All-Intra

4K/ALL-I/400M/25p

50,00 Hz

(PAL)

3840x2160

25,00p

400 Mbps

4:2:2/10-bit

All-Intra

FHD/ALL-I/200M/50p

1920x1080

50,00p

200 Mbps

4:2:2/10-bit

All-Intra

FHD/ALL-I/200M/25p

1920x1080

25,00p

200 Mbps

4:2:2/10-bit

All-Intra

C4K/ALL-I/400M/24p

24,00 Hz

(CINEMA)

4096x2160

24,00p

400 Mbps

4:2:2/10-bit

All-Intra

4K/ALL-I/400M/24p

3840x2160

24,00p

400 Mbps

4:2:2/10-bit

All-Intra

FHD/ALL-I/200M/24p

1920x1080

24,00p

200 Mbps

4:2:2/10- bit

All-Intra

5. 4K HDR video salvestamine
Funktsioon [HLG] (Hybrid Log Gamma) on lisatud valikule [Photo Style]. Suure dünaamilisusega kujutiste (High Dynamic Range (HDR)) režiimis taasesitatakse foto heledad ja tumedad osad nii, nagu silm neid näeb. Kaamera salvestab videot määratud gammakõvera alusel, mis on vastavuses standardiga ITU-R BT.2100, ja kasutajate jaoks on nüüd valikus [Photo Style] saadaval funktsioon Hybrid Log Gamma (HLG).

• Lisatud on madala bitikiirusega 4K HLG salvestamise režiim. See võimaldab taasesitust audiovideoseadmetega, mis on ühilduv HEVC tihendusformaadiga, nagu Panasonic 4K HDR TV.

6.
Anamorfse video salvestamise režiimi täiendamine
• Kõrgresolutsiooniga anamorfse video salvestuse režiim võimaldab salvestada mahuga 18 efektiivset megapikslit.

* Salvestatud HEVC režiimis.

Uus kõrgresolutsiooniga anamorfse video režiim

Ese

Süsteemi sagedus

Suurus

Kaadri kiirus

Bitikiirus

YUV/bit

Kujutise tihendus

6K/A/200M/30p

59,94 Hz

(NTSC)

4992x3744

29,97p

200 Mbps

4:2:0/10-bit

Long GOP

6K/A/200M/24p

4992x3744

23,98p

200 Mbps

4:2:0/10-bit

Long GOP

4K/A/400M/30p

3328x2496

23,98p

400 Mbps

4:2:2/10-bit

All-Intra

4K/A/400M/24p

3328x2496

23,98p

400 Mbps

4:2:2/10-bit

All-Intra

6K/A/200M/25p

50,00 Hz

(PAL)

4992x3744

25,00p

200 Mbps

4:2:0/10-bit

Long GOP

4K/A/400M/25p

3328x2496

25,00p

400 Mbps

4:2:2/10-bit

All-Intra

6K/A/200M/24p

24,00 Hz

(CINEMA)

4992x3744

24,00p

200 Mbps

4:2:0/10-bit

Long GOP

4K/A/400M/24p

3328x2496

24,00p

400 Mbps

4:2:2/10-bit

All-Intra

• Lisatud on näidik [Anamorphic Desqueeze Display], mis laseb teil näha suurendatud kujutisi Cinescope’i mõõtmetes 2,0x ja 1,33x anamorfsete objektiividega salvestamise ajal.
• Lisatud on juhis [Video Guide Line], et kuvada pilti erinevates aspektides, nt Cinescope, 16:9 ja 1:1 video salvestamise ajal. Seda saab kasutada nii anamorfses režiimis kui ka muudes video salvestamise režiimides.

7.
Kere kujutise stabilisaatori parandamine (kujutise stabiilsus)
• Funktsioon [I.S. Lock(video)] on lisatud. See aitab kompenseerida käeliigutustest tulenevat värinat fikseeritud asendi korral.
• Lisatud on uus käeliigutuste korrigeerimisrežiim, mis pakub optimaalset hägususe parandamist 2,0x ja 1,33x anamorfse objektiivi kasutamise korral.

8.Valge tasakaalu korrigeerimise seadistamine
• Kui pärast värvitemperatuuri kohandamist 2-teljelise valge tasakaalu kompenseerimise korral K (Kelvin) väärtust muudeti, siis see seadistus lähtestati. See viga on nüüd parandatud.

9.Parandatud aegvõtete (Time Lapse Shot) režiim
• Abiekraanil kuvatakse aeg kuni pildistamise lõpuni ning salvestatavate fotode arv.

10.Parandatud akusäästu (Power Save) režiim
• Kõikide ooterežiimi näidikuvõimalustega on võimalik kasutada akusäästu režiimi LVF-näidiku puhul.

11.
Wi-Fi funktsioonid
• Bluetoothiga kaugjuhtimise režiimi on võimalik kasutada koos kujutise rakendusega, mida uuendatakse üheaegselt GH5 püsivaraga.
• Kui kaamera ei ole lõpetanud foto importimist selle välja lülitamise hetkeks, siis alustatakse importi, kui see lülitatakse taas tööle.

12.Muud parandused
• Funktsioonide Playback Zoom ja Multi Playback korral on Fn-nupu kaudu võimalik muuta määra.
• Fn-nuppu on võimalik kasutada järgmiste funktsioonide käivitamiseks: [Constant Preview] [6K/4K PHOTO Bulk Saving] [Min. Shtr Speed] [RAW Processing] [Rec/Playback Switch] [Destination Slot] ja [Mic Level Adj.].
• Näidiku nuppu DISP. on võimalik lukustada.
• Salvestusrežiimis Relay Rec esines olukord, kus videofaili numbrit ei olnud võimalik lähtestada. See viga on parandatud.
• Selles režiimis esines ka olukordi, kus videofaili number lähtestati pärast SD mälukaardi formaadi muutmist. See viga on samuti parandatud.
• Varukoopiarežiimis Backup Rec esines olukordi, kus faili numbrit ei olnud võimalik lähtestada isegi mitte pärast lähtestusfunktsiooni kasutamist. See viga on parandatud.
• Kujutise kvaliteeti on parandatud järgmiste seadistuste korral: täiendav madal ISO, [i.Dynamic] (arukas D-vahemiku kontroll) ja rõhutatud varjude kasutamine.

Uus kaamera DC-GH5 püsivara versioon 2.0 on kavas teha kättesaadavaks alates 2017. aasta septembri lõpust järgmisel LUMIXi klienditoe veebilehel:

LUMIX DC-GH5 püsivara ver.2.0
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/

Panasonicust
Panasonic Corporation on maailmas juhtival kohal tarbijatele mõeldud mitmesuguste elektroonika tehnoloogiate ja lahenduste väljatöötamisel tarbeelektroonika, majapidamis-, auto- ja ettevõttelahenduste ja -seadmete sektorites. Alates Panasonicu asutamisest 1918. aastal on ettevõte ülemaailmselt laienenud ning tegutseb nüüd ülemaailmselt 474 tütarettevõttena ja 94 sidusühinguna, kelle konsolideeritud müügitulu oli 31. märtsiga 2016 lõppenud aastal 56,794 miljardit eurot (7,553 triljonit jeeni). Olles kõikides eraldi valdkondades pühendunud innovatsiooni kaudu uue väärtuse loomisele, kasutab ettevõte oma tehnoloogiaid oma klientidele parema elu tagamiseks ja parema maailma loomiseks. Täiendav teave Panasonicu kohta on saadaval veebisaidil http://www.panasonic.com/global.

Panasonicust

Panasonic Corporation on maailmas juhtival kohal tarbijatele mõeldud mitmesuguste elektroonika tehnoloogiate ja lahenduste väljatöötamisel tarbeelektroonika, majapidamis-, auto- ja ettevõttelahenduste ja -seadmete sektorites. Alates Panasonicu asutamisest 1918. aastal on ettevõte ülemaailmselt laienenud ning tegutseb nüüd ülemaailmselt 474 tütarettevõttena ja 94 sidusühinguna, kelle konsolideeritud müügitulu oli 31. märtsiga 2016 lõppenud aastal 56,794 miljardit eurot (7,553 triljonit jeeni). Olles kõikides eraldi valdkondades pühendunud innovatsiooni kaudu uue väärtuse loomisele, kasutab ettevõte oma tehnoloogiaid oma klientidele parema elu tagamiseks ja parema maailma loomiseks. Täiendav teave Panasonicu kohta on saadaval veebisaidil http://www.panasonic.com/global.