LUMIX S5 TUTVUSTUSKAMPAANIA

LUMIX S5 TUTVUSTUSKAMPAANIA

Kampaania tingimused:
„Vasta küsitlusele ja saa kingiks objektiiv!“

E-post: Panasonic@promotion-support.com

Tutvustuskampaania periood: 2/9/2020 – 30/9/2020
Kingituse taotlemise periood: 1/10/2020 – 31/10/2020
1. LUMIX S5 tutvustuskampaania (edaspidi „kampaania“) viib läbi Panasonic Marketing Europe GmbH, mis on registreeritud aadressiga Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Saksamaa („korraldaja“).

TINGIMUSTELE VASTAMINE

2.Pakkumine kehtib osalevate riikide* elanike kohta, kes on vähemalt 18-aastased.
*Osalevate riikide on Saksamaa, Austria, Prantsusmaa, Belgia, Itaalia, Šveits, Holland, Hispaania, Portugal, Poola, Tšehhi, Slovakkia, Ungari, Rumeenia, Bulgaaria, Sloveenia, Horvaatia, Eesti, Leedu, Rootsi, Taani, Norra, Soome, Island, Luksemburg, Monaco, Liechtenstein, Malta, Andorra, Vatikani linn, San Marino.

3. Lumix S5 tutvustuskampaanias osalemise eelduseks on küsitlusele vastamine. Kõik, kes vastavad küsitlusele ja on ostnud LUMIX S5 (DC-S5, DC-S5K) („kvalifitseeruvad tooted”) ajavahemikul 2. septembrist kuni 30. septembrini 2020 („tutvustuskampaania periood“), kvalifitseeruvad küsitluses osalemisega kampaania raames tasuta SIGMA 45mm f / 2.8 DG DN | CONTEMPORARY objektiivi saajaks.

4. Kampaanias osalemiseks tuleb tutvustuskampaania perioodi ajal osta kampaanias osalevalt Osalevate riikide* jaemüüjalt uus LUMIX S5 (DC-S5, DC-S5K) ning vastata küsitlusele, mis on saadaval all. Pärast tutvustuskampaania perioodi lõppu ostetud toodete puhul esitatud kingituse taotlused loetakse kehtetuteks.

5. Kõik kvalifitseeruvad tooted peavad olema uued ja ehtsad Panasonicu tooted.  Tutvustuskampaania alla ei kvalifitseeru kasutatud tooted, parandatud või ümbertöödeldud tooted ning väljastpoolt Osalevate riikide* imporditud tooted, võltsitud tooted või tooted,  mis rikuvad mingil viisil Panasonicu kontserni kuuluvate ettevõtete intellektuaalomandi õigusi.

KINGITUS

6. Lumix S5 tutvustuskampaanias osalemise eest saab kingiks  SIGMA 45mm f/2.8 DG DN | CONTEMPORARY objektiivi („kingitus“).

7. Käesoleva kampaania raames pakutav kingitus ei ole vahetatav, see on isiklik ning selle asemel ei pakuta sularaha või krediiti.

8. Kampaania kehtib, kuni kaupa jätkub.

9. Ettenägematute asjaolude korral jätab korraldaja endale õiguse ette teatamata pakkuda sama või suurema väärtusega alternatiivne kingitus. 

KINGITUSE TAOTLUSE KÄSITLEMINE

10. Kampaanias osalemiseks tuleb ajavahemikul 2. septembrist kuni 30. septembrini 2020 osta kampaanias osalevalt jaemüüjalt kvalifitseeruva(d) toote(d) ja registreerida kingituse taotlus veebis aadressil. Kui kvalifitseeruv toode on ostetud, saab osaleja registreeruda tasuta SIGMA objektiivi (kingituse) lunastamiseks. Taotluse esitamise ajavahemik on 1. oktoobrist 2020 kuni 31. oktoobrini 2020 (taotluse periood). Osaleja peab esitama 31. oktoobriks 2020 toote ostukviitungi (mitte sissemaksu kviitungi) koopia koos toote seerianumbriga, mis on kirjas toote põhjal või tootekarbi küljel, seerianumbri ja vöötkoodi. Pärast ülaltoodud kuupäeva tehtud taotlused ei kvalifitseeru kampaanias osalemiseks. Veenduge, et teie ostukviitung sisaldab ostetud toote nime (mudeli numbrit), makstud hinda, poe nime ja ostukuupäeva.

11. Korraldaja ei vastuta tehniliste, riistvara, tarkvara, serveri, veebisaidi ega muude mis tahes rikete või kahjustuste eest, mis takistavad osalejal mingil viisl kampaaniast osa võtmist.

12. Faksi, telefoni, e-posti või posti teel esitatud nõudeid vastu ei võeta. Loetamatud, mittetäielikud või muudetud taotluste vormid, ning vormid, mis ole vastavalt tingimustele täidetud, loetakse kehtetuks.

13. Pärast veebis registreerimist saadetakse osalejatele automaatne e-kiri, mis kinnitab taotluse kättesaamist ja kirjeldab taotlusprotsessi järgmisi samme. Taotlust kontrollitakse vastavalt käesolevatele tingimustele. Taotlused ei kehti kvalifitseeruvate toodete kohta, mis tagastatakse jaemüüjale ja mille eest makstakse raha ostjale tagasi. Sel juhul on korraldajal õigus nõuda mis tahes antud kingitust tagasi.

14. Korraldaja ei menetle taotlust, kui osaleja ei  esita ostutšeki kehtivat koopiat, toote seerianumbrit ning seerianumbri ja vöötkoodi pilti.

KINGITUSE LUNASTAMISE PROTSESS

15. Kingituse saab kätte 28 päeva pärast alates teie taotluse kinnitamise kuupäevast. Kui te pole oma kingitust hinnanguliselt 28 päeva jooksul kätte saanud, siis võtke meiega ühendust hiljemalt 35 päeva jooksul pärast taotluse esitamist ülaltoodud kontaktandmetel. Pärast märgitud aega esitatud taotlusi ei võeta vastu, hoolimata nende nõuetekohasest registreerimisest enne taotlemise perioodi lõpptähtaega (31.10.2020).

PRIVAATSUS JA ANDMEKAITSE

16. Vastutav andmete haldaja on Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, SAKSAMAA; datenschutz@eu.panasonic.com.

17. Kogutavate andmete tüübid: tervitus, ees- ja perekonnanimi, postiaadress, elukohariik ja e-posti aadress, küsitluse vastus, kuupäev, hind ja kvalifitseeruva toote ostukoht.

18. Andmete kogumise eesmärk: andmeid kogutakse, töödeldakse ja säilitatakse ainult käesoleva kampaania eesmärgil. Kui osaleja andis nõusoleku tooteteabe ja Panasonicu eripakkumiste vastuvõtmiseks, siis kogutakse, töödeldakse ja salvestatakse eespool loetletud tüüpi andmeid ka sellel eesmärgil. Olemasolevate klientide andmeid võrreldakse ja värskendatakse käesoleva kampaania jooksul esitatud andmetega.

19. Kõik andmed kustutatakse 60 päeva pärast kingituse taotlemise perioodi lõppu, välja arvatud juhul, kui neid andmeid on vaja tooteteabe ja Panasonicu eripakkumiste saamiseks. Nimetatud andmed kustutatakse nõusoleku tühistamisel. Nõusoleku tühistamine tuleb saata kampaania korraldajale või Panasonicu esindusele teie asukohariigis.

ÜLDISED TINGIMUSED

20. Kingituse taotlemine toimub eeldusel, et osaleja on käesolevad tingimused läbi lugenud ja nendega nõustunud.

21. Korraldaja jätab endale õiguse kontrollida kõikide taotluste kõlblikkust, et välistada pettusi, kehtetuid või korduvaid nõudeid, ja sealhulgas nõuda osalejalt 28 päeva jooksul kinnitust, et ta ei tagastanud kvalifitseeruvat toodet 28 päeva jooksul alates kingituse üleandmise kuupäevast. Kingituse taotlused tagastatud toodete puhul, pahausksed või võltsitud taotlused või tingimustele mittevastavad taotlused tühistatakse..

22. Korraldaja jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi igal ajal oma äranägemise järgi muuta ning teavitab osalejaid kampaania muudatustest registreerimise veebilehe kaudu.

23. Ostetud kvalifitseeruva toote kohta saab esitada ainult ühe nõude ja maksimaalselt kaks nõuet osaleja kohta.

24. Käesolevate tingimuste suhtes kohaldatakse Saksamaa õigust, ilma et see seaduse piiraks kohustuslike sätete kohaldamist osaleja alalises elukohas. Ilma et see piiraks osaleja õigust esitada korraldaja vastu hagi osaleja asukohas, on kohtumõistmiskoht Saksamaal Wiesbadenis.