Resurssienkierrätyshankkeet muuttavat tuotteiden valmistusta

Panasonic muuttaa käyttöikänsä loppuun tulleet kodinkoneet uudelleenkäytettäviksi resursseiksi

Panasonic muuttaa tuotteidensa valmistusprosessia ottamaan huomioon käyttöiän päättymisen jälkeisen vaiheen "kierrätysorientoituneen valmistuksen" avulla. Kierrätystekniikka kehittyy jatkuvasti, ja äärimmäisenä tavoitteena on pystyä muuntamaan kaatopaikkajätteen rauta, kupari ja muovi resursseiksi, joilla on arvoa uusien tuotteiden valmistuksessa. 

Muovin eliminoinnin kannatus kasvaa maailman siirtyessä kohti "kiertotaloutta", jossa ei tuoteta jätettä. Sähköiset kodinkoneet on tehty metallista, lasista ja muovista. Paine näiden materiaalien keräämiseksi ja uudelleen käyttämiseksi niiden pois heittämisen sijasta kasvaa. Panasonic on kehittänyt tekniikoita, tuotantomenetelmiä ja laitteita arvokkaiden resurssien keräämiseen käyttöikänsä loppuun tulleista kodinkoneista ja niiden uudelleen käyttämiseen muuttamalla ne valmistusmateriaaleiksi.

Kierrätysorientoituneella valmistuksella on kaksi tavoitetta. Yksi on tuotantoresurssien minimoiminen ja kierrätysresurssien maksimoiminen. Toinen on valmistuksessa tuotetun poisheitettävän jätteen määrän vähentäminen nollaan. 

Tuotteiden valmistus kierrätysresursseista

Resurssien kerääminen käyttöikänsä loppuun tulleista kodinkoneista kierrätystarkoituksiin vaatii edistynyttä tekniikkaa. Samalla, kun Panasonic minimoi tuotantoresurssit vähentämällä tuotteen painoa ja kokoa valmistusvaiheessa, se myös edistää hankkeita, joiden tarkoituksena on kerätä suurempi määrä kierrätettäviä resursseja, ottamalla käyttöön uusia tekniikoita omissa kierrätyslaitoksissaan.

Resurssien kierrätyksessä on avainasemassa Panasonic Eco Technology Center Co., Ltd. (PETEC) -kierrätyslaitoksessa tehtävä työ. Laitos perustettiin Hyogon prefektuuriin Japaniin vuonna 2000. PETECissä Panasonic on onnistunut erottamaan arvokkaita resursseja, kuten muovia, rautaa ja kuparia, suurella puhtausasteella käyttöikänsä loppuun tulleista televisioista, ilmastointilaitteista, jääkaapeista ja pesukoneista. 

Valokuva: PETECiin toimitettuja käyttöikänsä loppuun tulleita kodinkoneita. Trukilla tuotuja käyttöikänsä loppuun tulleita kodinkoneita kannetaan PETECin varastoon.
Valokuva: PETECin tehtaan linjalla työntekijät käyttävät ruuvinväännintä uudelleenkäytettävien osien irrottamiseen.
Valokuva: Käsineitä käyttävät työntekijät keräävät erittäin puhtaita kierrätettäviä resursseja.

Esimerkiksi muoviosien lajittelu- ja kierrätysprosessi on valtava haaste. Muoveja on monta lajia, vaikka ne saattavat näyttää samanlaisilta, ja ne on eroteltava toisistaan ja kerättävä ennen kierrätysprosessin alkua. PETEC on kehittänyt erittäin tarkan muovinlajittelujärjestelmän, jonka avulla muovit voidaan lajitella ja kerätä tyypin mukaan suurella puhtausasteella. Tämä on mahdollista tunnistamalla muovityyppi lähellä infrapunataajuutta olevan säteen avulla. Erityyppisten muovien sekoituksesta voidaan lajitella ja kerätä kolmea muovityyppiä–polypropyleeni, polystyreeni ja ABS (akryylinitriilibutadieenistyreeni)–99 %:n puhtausasteella.

Infrapunataajuutta lähellä olevaa tunnistustekniikkaa käyttävä erittäin tarkka muovinlajittelujärjestelmä

Valokuva: Infrapunataajuutta lähellä olevaa tunnistustekniikkaa käyttävän erittäin tarkan muovinlajittelujärjestelmän sisällä

Suurella tarkkuudella lajiteltu muovi siirretään aloittamaan uusi rooli kierrätysmateriaalina

Valokuva: Lajiteltua muovia
Valokuva: Kierrätysmateriaalit lähetetään PETECistä. Trukit kuljettavat pusseihin pakattuja kierrätysmateriaaleja.

Kerätyt erittäin puhtaat kierrätysmateriaalit saavat uuden elämän "resurssien kierrätykseen orientoituneina tuotteina". Kierrätettyä muovia ilmanvaihtolaitteiden, jääkaappien ja induktiokuumennusta (IH) käyttävien liesien sisäosissa. Uusien jääkaappien tyhjiöeristyksessä käytetään kierrätettyjen televisioiden kuvaputkista valmistettua lasikuitua. Laajentamalla tällaisten resurssienkierrätystekniikoiden käyttöä Japanin sisäisestä käytöstä koko maailmaan Panasonic pyrkii tekemään osansa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) saavuttamiseksi ja kestävän yhteiskunnan toteuttamiseksi.

17 kestävän kehityksen tavoitetta (SDG)

Kuva: Kestävän kehityksen tavoitteet. Tavoite 1: Ei köyhyyttä, Tavoite 2: Ei nälkää, Tavoite 3: Terveyttä ja hyvinvointia, Tavoite 4: Hyvä koulutus, Tavoite 5: Sukupuolten tasa-arvo, Tavoite 6: Puhdas vesi ja sanitaatio, Tavoite 7: Edullista ja puhdasta energiaa, Tavoite 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, Tavoite 9: Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja, Tavoite 10: Eriarvoisuuden vähentäminen, Tavoite 11: Kestävät kaupungit ja yhteisöt, Tavoite 12: Vastuullista kuluttamista, Tavoite 13: Ilmastotekoja, Tavoite 14: Vedenalainen elämä, Tavoite 15: Maanpäällinen elämä, Tavoite 16: Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto, Tavoite 17: Yhteistyö ja kumppanuus. Nämä kehitystavoitteet jatkavat voimassaoloaan maailmanlaajuisesti, kun jatkamme kohti vuotta 2030.
Kuva: A Better Life, A Better World

Ota yhteyttä

Panasonic Corporation
Groupwide Brand Communications Division
Ota yhteyttä [kansainvälinen sivusto]