Kestävien meren antimien projekti asettaa ympäristön eteen ja keskelle

Panasonicin henkilöstöruokaloissa tarjotaan kalaa, jonka viljelyssä otetaan huomioon kestävyys

Merten resursseja uhkaa väheneminen maailman lisääntyvän väkimäärän vuoksi. Panasonicin henkilöstöruokaloita käytetään osana ihmisten valistamista eri tavoin, mukaan lukien "kestävien meren antimien" (kestävillä menetelmillä tuotettujen kalojen ja äyriäisten) lisääminen ruokalistalle. Tämän tarkoituksena on myös olla osa YK:n kestävän kehityksen tavoitteen (SDG) numero 14 (Vedenalainen elämä) saavuttamista.

17 kestävän kehityksen tavoitetta (SDG)

Kuva: Kestävän kehityksen tavoitteet. Tavoite 1: Ei köyhyyttä, Tavoite 2: Ei nälkää, Tavoite 3: Terveyttä ja hyvinvointia, Tavoite 4: Hyvä koulutus, Tavoite 5: Sukupuolten tasa-arvo, Tavoite 6: Puhdas vesi ja sanitaatio, Tavoite 7: Edullista ja puhdasta energiaa, Tavoite 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, Tavoite 9: Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja, Tavoite 10: Eriarvoisuuden vähentäminen, Tavoite 11: Kestävät kaupungit ja yhteisöt, Tavoite 12: Vastuullista kuluttamista, Tavoite 13: Ilmastotekoja, Tavoite 14: Vedenalainen elämä, Tavoite 15: Maanpäällinen elämä, Tavoite 16: Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto, Tavoite 17: Yhteistyö ja kumppanuus. Nämä kehitystavoitteet jatkavat voimassaoloaan maailmanlaajuisesti, kun jatkamme kohti vuotta 2030.

Ylikalastus ja vesiviljely vaikuttavat osaltaan meren resurssien kulutuksen jatkuvaan kasvuun. Jos vastatoimia ei tehdä, tulevat sukupolvet eivät ehkä voi nauttia kalasta ja äyriäisistä. Jotta nämä merten ja jokien lahjat säilyisivät tuleville sukupolville, Panasonic on maaliskuusta 2018 alkaen sisällyttänyt kestäviä meren antimia henkilöstöruokaloidensa ruokalistoille. Tämä hanke on ensimmäinen laatuaan yrityksessä, jonka pääkonttori on Japanissa.  

Kestävillä meren antimilla tarkoitetaan mereneläviä, joiden tuotannossa kalataloudessa ja vesiviljelyssä käytetään kestäviä tuotantomenetelmiä ja otetaan huomioon resurssien hallinta, ympäristö ja yhteiskunta. Tammikuuhun 2020 mennessä kestäviä meren antimia on sisällytetty ruokalistalle 30 henkilöstöruokalassa, ja Panasonicin tavoitteena on saattaa hanke loppuun kaikissa noin 100 ruokalassa, jotka palvelevat sen yli 100 000 työntekijää Japanissa, tilikauden 2020 loppuun mennessä.  

Valokuva: Panasonicin henkilöstöruokalan sisäänkäynti. Esillä on julisteita ja bannereita kestävistä meren antimista. Monta ihmistä seisoo jonossa.
Valokuva: Ruokalistan valikoima kestäviä meren antimia. Uppopaistettuja ostereita Miyagin prefektuurista. Valkoista riisiä ja misokeittoa tarjottimella.
Valokuva: Panasonicin työntekijöitä syömässä ruokalistan kestäviä meren antimia henkilöstöruokalassa.

Kestävien meren antimien sertifioiminen kulutusta varten

Yksi maailmanlaajuisista aloitteista merten resurssien suojelemiseksi on kestävien meren antimien valitsemisprosessi. Marine Stewardship Council (MSC) ja Aquaculture Stewardship Council (ASC) on otettu käyttöön sertifiointijärjestelminä. Jos kuluttajat alkavat valita merestä peräisin olevia tuotteita, joilla on jommankumman järjestelmän sertifiointimerkki, useammat kalatalouden toimijat alkavat hankkia sertifiointeja. Tämä puolestaan johtaa meren antimien suojeluun.

Kuva: MSC-sertifiointimerkki. MSC on Marine Stewardship Councilin sertifiointimerkki kestävästi ja kunnolla hoidetulle kalastukselle. Merkki näytetään seuraavasti: “CERTIFIED SUSTAINABLE SEAFOOD, MSC, www.msc.org”
Kuva: ASC-sertifiointimerkki. ASC on Aquaculture Stewardship Councilin hallitsema sertifiointi vastuulliselle kalanviljelylle, joka minimoi ympäristöön ja yhteiskuntaan kohdistuvaa ympäristörasitusta. Merkki näytetään seuraavasti: “Farmed Responsibly, asc certified, ASC-AQUA.ORG”

Panasonic kohtasi suuria esteitä kestävien meren antimien käytössä. Jotta se voisi sanoa, että sen henkilöstöruokaloiden ruokalistalla olevissa ruoissa käytetään kestäviä meren antimia, kaikkien osapuolten–ei vain meren antimien tuottajien, vaan myös maahantuojien, tukkumyyjien, käsittelijöiden, jakelijoiden ja ruoan loppuvalmistajien–on noudatettava standardia, koko tuotantoketjun pituudelta. Toimitusketju (Chain of Custody, CoC) takaa jäljitettävyyden ja vaatii näitä yrityksiä täyttämään monia erilaisia ehtoja sertifioinnin saamiseksi.

Sertifioitujen meren antimien hankinnan kulku

Kuva: “Toimitusketju (Chain of Custody, CoC) -sertifiointi vaaditaan kaikissa meren antimien tuotantoprosesseissa.” Tässä kaaviossa näytetään sertifioitujen meren antimien hankinnan kulku. Meren antimien tuottajilta vaaditaan MSC- tai ASC-sertifiointi. Maahantuojilta, tukkumyyjiltä, käsittelijöiltä, jakelijoilta ja ruoan loppuvalmistajilta vaaditaan myös CoC-sertifiointi. Kaikkien näiden sertifiointien hankkimisen jälkeen henkilöstöruokala voi tarjota kestäviä meren antimia.

Tämä hankkeen vaikutusten maksimoimiseksi Panasonic laajentaa pyrkimyksiään yrityksen ulkopuolelle. Yritys tukee aktiivisesti toisia yrityksiä ja rohkaisee niitä ottamaan kestävät meren antimet henkilöstöruokaloiden ruokalistalle näiden tuotteiden tunnettuuden kasvattamiseksi. Se tarjoaa myös tukea CoC-sertifioinnin hankkimiseen ruokapalvelualan toimijoille.

Panasonic toivoo näiden tietoisuutta lisäävien toimien avulla saavansa aikaa suuren muutoksen kuluttajien käyttäytymisessä. Perusajatuksena on, että kun työntekijät maistavat kestäviä meren antimia ja pitävät niistä, he kertovat niistä muille. Tämän ja vastaavien hankkeiden jatkuvan edistämisen avulla yritys haluaa osallistua merten resurssien suojelemiseen ja kestävän yhteiskunnan rakentamiseen.

Valokuva: Panasonicin henkilöstöruokalan palvelukulmaus. Esillä on julisteita kestävistä meren antimista. Julisteiden aiheena on
Valokuva: Yleiskuva Panasonicin henkilöstöruokalasta. Suuri määrä ihmisiä on syömässä.
Kuva: A Better Life, A Better World

Ota yhteyttä

Panasonic Corporation
Groupwide Brand Communications Division
Ota yhteyttä [kansainvälinen sivusto]