Od svojho založenia v roku 1918 sa Panasonic venuje zlepšovaniu životov ľudí a rozvoju spoločnosti.
Teraz oslavuje 100. výročie, za čo vo veľkej miere vďačí všetkej vašej podpore.

V spoločnosti Panasonic si budeme aj naďalej klásť pred seba výzvy s rovnakým odhodlaním, pretože sa snažíme o „Lepší život, lepší svet“.

OBSAH

Od svojho založenia v roku 1918 sa Panasonic venuje zlepšovaniu životov ľudí a rozvoju spoločnosti. Táto webová lokalita predstavuje niekoľko obchodných aktivít, ktoré sme nazhromaždili, a rôzne produkty, ktoré sme počas tých 100 rokov vytvorili.

Toto mesto snov je vždy plné úsmevov a vitality. Produkty a služby spoločnosti Panasonic tu využívajú súčasné aj budúce pokročilé technológie a podporujú životy a podniky ľudí. Chcete vidieť, ako sa krédo „A Better Life, A Better World“ (Lepší život, lepší svet) stalo skutočnosťou?

V rýchlo sa meniacom svete nám naše spotrebiče prinášajú trochu svetla do životov, a to vďaka našim nápadom a technológiám. Od nášho založenia pred 100 rokmi sa naše zámery pri vývoji produktov vôbec nezmenili.