Sedan Panasonic grundades 1918 har vi strävat efter att förbättra människors liv och bidra till samhällsutvecklingen.
Nu firar vi vårt 100-årsjubileum, mycket tack vare ert stöd.

Vi som arbetar på Panasonic kommer att fortsätta utmana oss själva för att uppnå "A Better Life, A Better World".

INNEHÅLL

Sedan Panasonic grundades 1918 har vi strävat efter att förbättra människors liv och bidra till samhällsutvecklingen. Den här siten presenterar några affärsaktiviteter som vi har tagit fram samt ett stort urval produkter som vi har skapat under loppet av de senaste 100 åren.

Drömstaden är alltid full av liv och leenden. Här använder Panasonics produkter och tjänster dagens och framtidens avancerade teknik till stöd för både människor och företag. Vill du se hur "A Better Life, A Better World" har blivit en verklighet?

I en föränderlig värld kan våra produkter, våra idéer och vår teknik bidra till att göra livet litet ljusare. Sedan företaget grundades har vår strävan att utveckla produkter inte förändrats det minsta.