Ấn phẩm | Các gốc hydroxyl bọc trong nước

Các gốc hydroxyl bọc trong nước

Ấn bản

Ấn bản

Kết quả nghiên cứu chung với trường Đại học tỉnh Osaka

Ấn phẩm/
ngày công bố

Tên ấn phẩm

Nội dung

Ngày 1 tháng 12 năm 2020

Bất hoạt virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) bằng các phân tử nước tĩnh điện có kích cỡ nano
Mayo YASUGI, Yasuhiro KOMURA và Yohei ISHIGAMI

Kết quả nghiên cứu chung với trường đại học Yamaguchi

Ấn phẩm/
ngày công bố

Tên ấn phẩm

Nội dung

Ngày 10 tháng 6 năm 2017

Ảnh hưởng của các gốc oxy tự do đến việc duy trì chất lượng của bông cải xanh bằng phương pháp xử lý phân tử nước tĩnh điện
(Masahiro Nomura, Sukanya Aiamla-or, Shuhei Tanaka, Masayoshi Shigyo, Yukihiro Masuda, Naoki Yamauchi)

Kết quả của nghiên cứu chung với trường y tế cộng đồng Harvard

Ấn phẩm/
ngày công bố

Tên ấn phẩm

Nội dung

Ngày 9 tháng 7 năm 2012

Hội nghị Công trình tốt cho sức khỏe năm 2012

Một phương pháp mới để bất hoạt hóa vi khuẩn bằng cách sử dụng cấu trúc Nano nước thiết kế (EWNS)
(G. Pyrgiotakis, J. McDevitt, Douce Hunt, Ya Gao, Mai Ishiguro, Yoshito Kubo, Takeshi Imai, Hiroshi Suda, Toshiyuki Yamauchi, Yousuke Mizuyama, Philip Demokritou)

Ngày 20 tháng 6 năm 2012

Một phương pháp mới để bất hoạt hóa vi khuẩn bằng cách sử dụng cấu trúc Nano nước thiết kế
(G. Pyrgiotakis, J. McDevitt, T. Yamauchi, P. Demokritou)

Ngày 14 tháng 6 năm 2012

Một phương pháp mới để bất hoạt hóa vi khuẩn bằng cách sử dụng cấu trúc Nano nước thiết kế
(Pyrgiotakis G, McDevitt J, Yamauchi T, Demokritou P (2012))

Ngày 12 tháng 4 năm 2012

Sự ngừng hoạt động và những thay đổi về hình thái của Serratia Sp. sau khi tiếp xúc với các phân tử nước tĩnh điện
(Imai T, Hiroshi S, Asano Y, et al. (2012))