Φωτογραφία από TX-24G310E

TX-24G310E

Ποιότητα εικόνας Οθόνη Πίνακας οθόνης HD
Ανάλυση οθόνης 1.366 (Π) x 768 (Υ)
Οδηγός πίνακα οθόνης
Λειτουργία εικόνας Custom/Dynamic/Natural/Normal/Cinema/Game
Ultra HD Premium*1
Υποστήριξη Multi HDR*2
Ενίσχυση φωτεινότητας HDR
Δυναμικό Εφέ HDR
Αντίθεση
Διάστημα χρωμάτων
Εξελιγμένος επεξεργαστής εικόνας
Local Dimming (Τοπική μείωση φωτεινότητας)
Προσαρμοστική μείωση φωτεινότητας οπισθοφωτισμού
Οθόνη με Πιστοποίηση THX*3
Λειτουργία isf
Ποιότητα ήχου Dolby Atmos
Surround Ναι
Έξοδος ηχείου 6 W (3 W x 2)
Λειτουργία ήχου User/Standard/Cinema/Music/Game/Speech
Έξυπνες λειτουργίες Smart TV
Φωνητική προσωπική υποβοήθηση
Φωνητική καθοδήγηση
Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος (EPG) Ναι
Γλώσσες μενού οθόνης 32 γλώσσες*16
Ψηφιακή τηλεόραση DVB-T2/DVB-S2/DVB-C
Διπλός δέκτης
Ενσωματωμένο ασύρματο LAN
TV Anywhere*4
Οικιακό TV Streaming (DVB-IP)
Εφαρμογές Panasonic TV Remote
Swipe & Share
Πλοηγός δικτύου*5
Κατοπτρισμός
Οικιακό Δίκτυο*6
Bluetooth*7
Bluetooth Audio Link*8
Οικιακός Έλεγχος IP
Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων Ν *17
Υποστηριζόμενα φορμά AVI/HEVC/MKV/WMV9 VC1/H.264 MPEG-4 AVC/MPEG1/MPEG2/MPEG4, MP3/WAV/AAC/WMA(v2 έως v9.2), JPEG/GIF/PNG/BMP
Μετάδοση δεδομένων
Λήψη Teletext 800P
Εγγραφή σε σκληρό δίσκο USB-HDD *9
Πολλαπλά παράθυρα
Έλεγχος HDAVI Ναι
Δεδομένα ενέργειας Εμπορικό σήμα προμηθευτή Panasonic
Κωδ. Μοντέλου TX-24G310E
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A
Ορατό μέγεθος οθόνης (διαγώνιος) 60 εκ. / 24 ίντσες
Μέση κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση λειτουργίας*10 23 W
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας*11 34 kWh
Κατανάλωση ρεύματος στην κατάσταση αναμονής <0,5 W
Κατανάλωση ρεύματος στην κατάσταση εκτός λειτουργίας < 0,3 W
Ανάλυση οθόνης 1.280 (Π) x 720 (Υ)
Τροφοδοσία AC 220 - 240 V, 50/60 Hz
Ονομαστική κατανάλωση ρεύματος 43 W
Αισθητήρας περιβάλλοντος (CATS)
Σχεδίαση Σχεδίαση "Switch Design"
Υποδοχές Λήψη ψηφιακού ραδιοφωνικού δέκτη DVB-T2/DVB-S2/DVB-C
Αναλογικός δέκτης Ναι
HDMI*12 2 (πίσω)
HDMI (4K 60/50p με HDCP2.2)
Δυνατότητα υποστήριξης Audio Return Channel (Κανάλι Επιστροφής Ήχου) (Είσοδος 1)
USB 1 (1 πλευρική, USB 2.0 x 1)
Ethernet
Διασύνδεση CI (Common Interface) 1 (CI Plus, Έκδοση 1.3)
Σύνδεση Scart 1
Είσοδος εικόνας Component κοινόχρηστη με Composite
Ψηφιακή έξοδος ήχου (ομοαξονικό)
Ψηφιακή έξοδος ήχου (Οπτική) 1 (πίσω)
Είσοδος PC (VGA) + Είσοδος ήχου PC
Έξοδος ακουστικών 1 (πλευρική)
Γενικά Παρεχόμενο αξεσουάρ*10 TV Remote
Διαστάσεις (Π x Υ x B) (χωρίς βάση) 556 x 344 x 68 χιλ.
Διαστάσεις (Π x Υ x B) (με βάση)*14 556 x 393 x 176 χιλ.
Διαστάσεις βάσης 238 x 49 x 176 χιλ.
Βάρος (χωρίς βάση) 3,09 κιλά
Βάρος (με βάση) 3,36 κιλά
Συμβατό με VESA Ναι
Διαστάσεις VESA 100 x 200 χιλ.
Κουτί εξωτερικής συσκευασίας (Π x Υ x Β) 630 x 430 x 133 χιλ.
Συνολικό βάρος με τη συσκευασία 4,93 κιλά
Σημείωση * 1 Το λογότυπο Ultra HD PremiumTM είναι εμπορικό σήμα της UHD Alliance, Inc.
* 2 Για όλα τα μοντέλα: Η υποστήριξη HDR δεν αυξάνει τις δυνατότητες μέγιστης φωτεινότητας της οθόνης της τηλεόρασης.
Για τα μοντέλα Full-HD & HD: Η ικανότητα αποστολής σήματος που δεν είναι 4K HDR μέσω HDMI εξαρτάται απόλυτα από τη συσκευή αναπαραγωγής. Η πλειοψηφία των δίσκων Blu-ray 4K απαιτεί HDCP2.2 στην τηλεόραση για την αναπαραγωγή περιεχομένου HDR, ενώ η είσοδος HDMI αυτής της τηλεόρασης υποστηρίζει μόνο HDCP1.4. Επομένως, δεν είναι εγγυημένη η αναπαραγωγή όλων των τύπων περιεχομένου HDR στην τηλεόραση.
* 3 Η ονομασία THX και το λογότυπο THX είναι εμπορικά σήματα της THX Ltd., κατοχυρωμένα σε ορισμένες περιοχές. Το τρισδιάστατο λογότυπο THX είναι εμπορικό σήμα της THX Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
* 4 Λόγω των συνθηκών του δικτύου ή συγκεκριμένων περιορισμών του ραδιοτηλεοπτικού φορέα μετάδοσης, αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη.
* 5 Ο Πλοηγός δικτύου δεν μπορεί να εμφανίσει σωστά κάποιες ιστοσελίδες. Επιπλέον, το περιεχόμενο με δυνατότητα προβολής από τον Πλοηγό δικτύου υπόκεινται στις ακόλουθες προϋποθέσεις:
- τα περιεχόμενα με δυνατότητα προβολής ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο,
- τα περιεχόμενα με δυνατότητα προβολής ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που προορίζονται για προβολή σε υπολογιστή,
- τα περιεχόμενα με δυνατότητα προβολής ενδέχεται να είναι περιορισμένα.
* 6 Φορμά αρχείων που δεν υποστηρίζονται από τον διακομιστή Περιεχομένου Δικτύου (διακομιστής συμβατός με DLNA, κ.λπ.) δεν μπορούν να αναπαραχθούν.
* 7 Διατίθενται πληκτρολόγια συμβατά με το προφίλ HID (Human Interface Device, Συσκευή Ανθρώπινης Διασύνδεσης). Διατίθενται συσκευές συμβατές με το προφίλ A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - Προηγμένο προφίλ διανομής ήχου). Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® ανήκουν στην ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση τους από την Panasonic Corporation πραγματοποιείται κατόπιν αδείας.
* 8 Κατά τη σύνδεση μιας συσκευής Bluetooth με την τηλεόραση, είναι πιθανό ή έξοδος ήχου Bluetooth να μην είναι συγχρονισμένη (π.χ. να καθυστερεί) σε σχέση με τις εικόνες που προβάλλονται στην οθόνη. Αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της τηλεόρασης ή της συσκευής Bluetooth. Ο χρόνος καθυστέρησης ποικίλλει ανάλογα με τη συσκευή.
* 9 Αυτή η λειτουργία απαιτεί σκληρό δίσκο USB ή μονάδα δίσκου flash USB χωρητικότητας τουλάχιστον 160 GB.
* 10 Με βάση τη μέθοδο μέτρησης IEC 62087 Ed.2.
* 11 Κατανάλωση ενέργειας XYZ kWh ετησίως, με βάση την κατανάλωση ρεύματος τηλεόρασης που λειτουργεί 4 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον εκάστοτε τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.
* 12 Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface και το λογότυπο HDMI αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing, LLC στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.
* 13 Δεν αναφέρονται εδώ όλα τα αξεσουάρ.
* 14 Διαστάσεις μαζί με τον συνιστώμενο τύπο βάσης.
* 15 Υποστήριξη HSP τυποποιημένου από το CTA-2072 (HDR Still Photo Interface)
* 16 32 γλώσσες (Αγγλικά / Γερμανικά / Ιταλικά / Ισπανικά / Γαλλικά / Δανικά / Φινλανδικά / Σουηδικά / Ολλανδικά / Ουγγρικά / Τσεχικά / Ρουμανικά / Βουλγαρικά / Πολωνικά / Νορβηγικά / Εσθονικά / Λετονικά / Λιθουανικά / Πορτογαλικά / Τουρκικά / Ελληνικά / Κροατικά / Σλοβακικά / Σλοβενικά / Σερβικά / Ρωσικά / Βορειομακεδονικά / Αραβικά / Ιρλανδικά / Καζακικά / Ουκρανικά / Εβραϊκά)
* 17 Για την αναπαραγωγή HDR, απαιτείται πηγή HDR (H.264 ή H.265 (φορμά ST2084 ή HLG)).

Ο Ιστοχώρος μας χρησιμοποιεί cookies και παρόμοια εργαλεία για να βελτιώσει την απόδοσή του και να βελτιώσει την εμπειρία των χρηστών σας και συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστοχώρο χωρίς να μεταβάλετε τις ρυθμίσεις σας, συναινείτε στη χρήση τους. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε ή τον τρόπο αλλαγής των ρυθμίσεών σας, ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies. OK Περισσότερα