Επικοινωνία

 

Διεύθυνση

Τηλέφωνο/E-mail

Ώρες Εξυπηρέτησης


INTERTECH S.A.

Αφροδίτης 24
167 77 Ελληνικό

+30  2109692300
info@intertech.gr
Τηλεφωνικό Κέντρο: 09:00 – 17:00
Service: 09:00 – 16:00INTERTECH S.A.


Πάροδος 17ης Νοεμβρίου 87 Πυλαία
555 34  Θεσσαλονίκη

 


+30  2310968080 / +30 2109692300
info@intertech.grΤηλεφωνικό Κέντρο: 09:00 – 17:00