Μήνυμα επωνυμίας

Εταιρική επωνυμία

Logo of Panasonic

Το brand name Panasonic δημιουργήθηκε το 1955 και χρησιμοποιήθηκε αρχικά ως επωνυμία για ηχεία ηχοσυστήματος. Είναι ένας συνδυασμός από τις λέξεις "Pan" (Παν) και "Sonic" (Ήχος) και έχει την έννοια ότι μεταφέρει τον ήχο που δημιουργεί η Εταιρεία μας στον κόσμο. Από το 2008, χρησιμοποιείται ως εταιρική επωνυμία που αντιπροσωπεύει την Εταιρεία σε προϊόντα και υπηρεσίες.

Brand Promise

Η Panasonic παραμένει πιστή στο όραμα της για «Μία Καλύτερη Ζωή» και «Έναν Καλύτερο Κόσμο», συμβάλλοντας στην πρόοδο της κοινωνίας και την ευημερία των ανθρώπων παγκοσμίως.

Brand Slogan

A Better Life, A Better World