Καλλιεργήστε οπωροκηπευτικά ακόμα και σε δύσκολα περιβάλλοντα με το IT Greenhouse της Panasonic

Ένα ελεγχόμενο από υπολογιστή θερμοκήπιο για την καλλιέργεια προϊόντων ακόμα και σε δύσκολες κλιματικές συνθήκες

Στο πλαίσιο ενός έργου που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Γεωργίας, Δασοκομίας και Αλιείας, η Panasonic αναπτύσσει προηγμένες λύσεις γεωργίας για να καταστήσει δυνατή την καλλιέργεια οπωροκηπευτικών όλον τον χρόνο, ακόμα και σε δύσκολες κλιματικές συνθήκες. Το τελευταίο έργο της εταιρείας ονομάζεται IT Greenhouse. Για να αποδείξει τη βιωσιμότητά του, στο πλαίσιο του έργου η εταιρεία καλλιεργεί ντομάτες και φράουλες στις εγκαταστάσεις δοκιμών του IT Greenhouse στο νησί Ισιγκάκι της Οκινάουα. Το Ισιγκάκι διαθέτει υποτροπικό κλίμα, με μέσο όρο βροχής 2.000 χιλιοστών τον χρόνο και συχνά φαινόμενα θύελλας και τυφώνων.  

Φωτογραφία: Εναέρια λήψη της εγκατάστασης δοκιμών IT Greenhouse στο νησί Ισιγκάκι της Οκινάουα.

Υπολογιστικά συστήματα εντός του IT Greenhouse ελέγχουν τη θερμοκρασία και την υγρασία για να διατηρούν συνεχώς ένα σταθερό κλίμα. Επίσης, επιτρέπουν την ποσοτικοποίηση αυτών των δεδομένων για σκοπούς ανάλυσης, ώστε να προσδιοριστεί ο τρόπος δημιουργίας του βέλτιστου κλίματος καλλιέργειας.

Η Panasonic συνδυάζει πληθώρα τεχνολογιών σε αυτό το έργο, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών που έχει αναπτύξει η εταιρεία κατά την παραγωγή συστημάτων καλλιέργειας λαχανικών και γεωργικών εγκαταστάσεων. Διάφορες λύσεις, όπως τεχνολογίες ανίχνευσης, μετάδοσης δεδομένων και μέτρησης, έχουν προκύψει από συνεργασίες με άλλες εταιρείες.

Στο IT Greenhouse χρησιμοποιούνται επίσης οι κουρτίνες απορρόφησης υπέρυθρης ακτινοβολίας της Panasonic. Αυτή η τεχνολογία, η οποία επιτεύχθηκε μέσω της ανάπτυξης τηλεοράσεων plasma, χρησιμοποιείται για τον αποτελεσματικό έλεγχο της θερμοκρασίας εντός του θερμοκηπίου. Οι κουρτίνες εμποδίζουν τις υπέρυθρες ακτίνες, συμβάλλοντας στην πρόληψη της αύξησης των θερμοκρασιών εντός του θερμοκηπίου, ενώ παράλληλα προστατεύουν τις ντομάτες και τις φράουλες από την άμεση έκθεση στο ηλιακό φως. Το σύστημα ψεκαστήρων —μια λύση ψύξης με συγκέντρωση σταγονιδίων που έχει αναπτυχθεί για το Green Air Conditioner της Panasonic— ψεκάζει εξαιρετικά λεπτά σταγονίδια που βοηθούν να σταθεροποιηθεί η εσωτερική θερμοκρασία και η υγρασία στα βέλτιστα επίπεδα.  

Φωτογραφία: Κουρτίνες απορρόφησης της υπέρυθρης ακτινοβολίας στο IT Greenhouse
Φωτογραφία: Σύστημα σταθεροποίησης θερμοκρασίας και υγρασίας τύπου σταγονιδίων στο IT Greenhouse

Το σύστημα ελέγχου του κλίματος, γνωστό ως Smart Saien’s (vegetable garden) Cloud, ελέγχει αυτόματα —και μάλιστα εξ αποστάσεως— το φως, τη θερμοκρασία, την υγρασία και τη συγκέντρωση σταγονιδίων μέσα στο IT Greenhouse. Αυτό το σύστημα διαχείρισης βάσει υπολογιστικού νέφους παρακολουθεί και καταγράφει δεδομένα ανίχνευσης και επικαιροποιεί περιοδικά το πρόγραμμα ελέγχου κλίματος για καλύτερη διαχείριση του περιβάλλοντος.

Φωτογραφία: Οθόνη χειρισμού του Smart Saien’s (vegetable garden) Cloud που χρησιμοποιείται μέσα στο IT Greenhouse

Μετάδοση βασικής τεχνογνωσίας στον τομέα της γεωργίας

Η Panasonic έχει αξιοποιήσει επίσης το σύστημα γεωργικής διαχείρισης βάσει υπολογιστικού νέφους Cultivation Navi για το συγκεκριμένο έργο. Η εταιρεία ποσοτικοποιεί και οπτικοποιεί την τεχνογνωσία σε θέματα καλλιέργειας —με έμφαση στη διαχείριση των διαδικασιών καλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων των ορθών γεωργικών πρωτοκόλλων— και καθιστά αυτά τα δεδομένα διαθέσιμα ως πρόγραμμα λογισμικού. Η Panasonic ευελπιστεί ότι η λύση αυτή θα χρησιμεύσει για τη μετάδοση γεωργικής τεχνογνωσίας σε αναπτυσσόμενες χώρες και στις μελλοντικές γενιές.  

Φωτογραφία: Οθόνη χειρισμού του συστήματος γεωργικής διαχείρισης βάσει υπολογιστικού νέφους Cultivation Navi που χρησιμοποιείται στο IT Greenhouse

Η Panasonic διαθέτει εκτεταμένη πείρα στον τομέα της οικοδομής και της κατασκευής οικοδομικών υλικών και αξιοποίησε πλήρως αυτήν την τεχνογνωσία κατά την κατασκευή του θερμοκηπίου. Τα ανθεκτικά και υψηλής ποιότητας υλικά που χρησιμοποιήθηκαν μπορούν να αντέξουν σε ανέμους με ταχύτητα έως 50 μέτρα το δευτερόλεπτο (179,9 χλμ. την ώρα).

Το IT Greenhouse είναι μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής της Panasonic για την ανάπτυξη γεωργικών λύσεων που συμβάλλουν στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ)

Εικόνα: Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης. Στόχος 1: Μηδενική Φτώχεια, Στόχος 2: Μηδενική Πείνα, Στόχος 3: Καλή Υγεία και Ευημερία, Στόχος 4: Ποιοτική Εκπαίδευση, Στόχος 5: Ισότητα των Φύλων, Στόχος 6: Καθαρό Νερό και Αποχέτευση, Στόχος 7: Φτηνή και Καθαρή Ενέργεια, Στόχος 8: Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη, Στόχος 9: Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές, Στόχος 10: Λιγότερες Ανισότητες, Στόχος 11: Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες, Στόχος 12: Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή, Στόχος 13: Δράση για το Κλίμα, Στόχος 14: Ζωή στο Νερό, Στόχος 15: Ζωή στη Στεριά, Στόχος 16: Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί, Στόχος 17: Συνεργασία για τους Στόχους. Αυτοί οι στόχοι ανάπτυξης θα συνεχίσουν να επιδιώκονται σε όλον τον κόσμο, στην πορεία μας προς το 2030.

Στόχος της Panasonic είναι να αξιοποιήσει τα διδάγματα που θα αντλήσει από το έργο IT Greenhouse στις λύσεις που θα αναπτύξει για τον γεωργικό τομέα. Μακροπρόθεσμος στόχος είναι να υπάρχει δυνατότητα καλλιέργειας οπωροκηπευτικών όλον τον χρόνο, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, ανεξάρτητα από το κλίμα της περιοχής.

 

* Το έργο αυτό υποστηρίζεται με επιχορηγήσεις από το έργο του NARO Bio-oriented Technology Research Advancement Institution (Ινστιτούτο για την Προώθηση της Έρευνας για Βιο-Προσανατολισμένη Τεχνολογία) [σχετικά κεφάλαια Ε&Α για την κατηγορία "Field for Knowledge Integration and innovation" (Πεδίο ενοποίησης γνώσεων και καινοτομίας)].

Image: A Better Life, A Better World

Επικοινωνία

Panasonic Corporation
Groupwide Brand Communications Division
Επικοινωνία [Διεθνής ιστοσελίδα]