Πρωτοβουλίες ανακύκλωσης πόρων μεταμορφώνουν τον τρόπο παραγωγής προϊόντων

Η Panasonic μετατρέπει τις οικιακές συσκευές που βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής τους σε επαναχρησιμοποιήσιμους πόρους

Η Panasonic μεταμορφώνει τη διαδικασία παραγωγής προϊόντων της, έτσι ώστε να σκέφτεται μακροπρόθεσμα το στάδιο του τέλους ζωής των συσκευών, εφαρμόζοντας την προσέγγιση «παραγωγή προσανατολισμένη στην ανακύκλωση». Καθώς η τεχνολογία ανακύκλωσης σημειώνει συνεχώς πρόοδο, απώτερος στόχος είναι να είναι δυνατή η μετατροπή του σιδήρου, του χαλκού και των πλαστικών από απορρίμματα που προορίζονται για τις χωματερές σε πόρους που έχουν μεγάλη αξία στην παραγωγή νέων προϊόντων.  

Η υποστήριξη της εξάλειψης των πλαστικών αυξάνεται, καθώς ο κόσμος κινείται προς μια «κυκλική οικονομία», στην οποία δεν θα παράγονται καθόλου απορρίμματα. Οι ηλεκτρικές οικιακές συσκευές είναι κατασκευασμένες από μέταλλο, γυαλί και πλαστικό. Υπάρχει αυξανόμενη πίεση για την ανάκτηση και την επαναχρησιμοποίηση αυτών των υλικών, αντί για την απόρριψή τους. Η Panasonic έχει αναπτύξει τεχνολογίες, μεθόδους παραγωγής και εξοπλισμό για την αποδοτική ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση πολύτιμων πόρων από οικιακές συσκευές που βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής τους, μεταμορφώνοντάς τις σε υλικά παραγωγής.

Η προσανατολισμένη στην ανακύκλωση παραγωγή έχει δύο στόχους. Ο ένας είναι η ελαχιστοποίηση των πόρων που χρησιμοποιούνται ως συντελεστές παραγωγής και η μεγιστοποίηση των ανακυκλωμένων πόρων. Ο δεύτερος είναι η μείωση —έως και η εξάλειψη— των τελικών απορριπτόμενων ποσοτήτων αποβλήτων που παράγονται μέσω των δραστηριοτήτων παραγωγής.  

Κατασκευή προϊόντων από ανακυκλωμένους πόρους

Απαιτούνται προηγμένες τεχνολογίες για την ανάκτηση πόρων από οικιακές συσκευές που βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής τους για σκοπούς ανακύκλωσης. Ενώ ελαχιστοποιεί τους πόρους που χρησιμοποιούνται ως συντελεστές παραγωγής μέσω της μείωσης του βάρους και του μεγέθους των προϊόντων στο στάδιο της παραγωγής, η Panasonic αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για να επιτύχει την ανάκτηση μεγαλύτερου όγκου ανακυκλώσιμων πόρων μέσω της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών στις μονάδες ανακύκλωσής της.

Μια σημαντική διάσταση στον τομέα της ανακύκλωσης πόρων είναι το έργο που επιτελείται στο Panasonic Eco Technology Center Co., Ltd. (PETEC), μια μονάδα ανακύκλωσης που ιδρύθηκε στην Επαρχία Hyogo της Ιαπωνίας το 2000. Στο PETEC, η Panasonic ανακτά με επιτυχία πολύτιμους πόρους, όπως πλαστικά, σίδηρο και χαλκό με υψηλό βαθμό καθαρότητας, από τηλεοράσεις, κλιματιστικά, ψυγεία και πλυντήρια που βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής τους. 

Φωτογραφία: Οικιακές συσκευές στο τέλος του κύκλου ζωής τους που παραδίδονται στη μονάδα PETEC. Οικιακές συσκευές στο τέλος του κύκλου ζωής τους που παραδίδονται με περονοφόρο όχημα και μεταφέρονται στην αποθήκη της μονάδας PETEC.
Φωτογραφία: Στις εγκαταστάσεις της μονάδας PETEC, εργαζόμενοι χρησιμοποιούν ηλεκτρικό κατσαβίδι για να αποσυναρμολογήσουν μέρη που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.
Φωτογραφία: Ανακυκλωμένοι πόροι υψηλής καθαρότητας απομακρύνονται από εργαζομένους που φορούν γάντια.

Η διαδικασία διαλογής και ανακύκλωσης των πλαστικών εξαρτημάτων, για παράδειγμα, αποτελεί μια εντυπωσιακή πρόκληση. Υπάρχουν πολλές ποικιλίες ρητίνης, παρόλο που μπορεί όλες να δείχνουν το ίδιο, οι οποίες πρέπει να διαχωριστούν μεταξύ τους και να ανακτηθούν για να μπορέσει να ξεκινήσει η διαδικασία ανακύκλωσης. Η μονάδα PETEC έχει αναπτύξει ένα σύστημα διαλογής ρητινών υψηλής ακρίβειας που επιτρέπει τη διαλογή και την ανάκτηση ανά τύπο ρητίνης με υψηλό βαθμό καθαρότητας. Αυτό είναι δυνατό μέσω του εντοπισμού του είδους του πλαστικού με τη χρήση ακτινοβόλησης με μια δέσμη εγγύς υπερύθρου φάσματος. Από ανάμικτα τεμάχια ρητίνης, διαλέγονται και ανακτώνται σε ποσοστό καθαρότητας άνω του 99% τρεις τύποι πλαστικών —πολυπροπυλένιο, πολυστυρένιο και ABS (ακρυλονιτριλο-βουταδιένιο-στυρόλιο).

Το σύστημα επιλογής ρητίνης υψηλής ακρίβειας που χρησιμοποιεί τεχνολογία ταυτοποίησης εγγύς υπερύθρου φάσματος

Φωτογραφία: Μέσα στο σύστημα διαλογής πλαστικών υψηλής ακρίβειας με τη χρήση τεχνολογίας ταυτοποίησης εγγύς υπερύθρου φάσματος

Ρητίνες που εξάγονται με υψηλό ποσοστό καθαρότητας μεταφέρονται για να ξεκινήσουν τον νέο ρόλο τους ως ανακυκλωμένα υλικά

Φωτογραφία: Διαλεγμένη ρητίνη
Φωτογραφία: Ανακυκλωμένα υλικά αποστέλλονται από τη μονάδα PETEC. Περονοφόρα οχήματα μεταφέρουν ανακυκλωμένα υλικά συσκευασμένα σε σάκους.

Οι ανακυκλωμένοι πόροι υψηλής καθαρότητας που έχουν εξαχθεί αναγεννιούνται ως «προϊόντα προσανατολισμένα στην ανακύκλωση πόρων». Η ανακυκλωμένη ρητίνη βρίσκεται σε εσωτερικά εξαρτήματα κλιματιστικών, ψυγείων και επαγωγικών κουζινών. Η μόνωση κενού που χρησιμοποιεί ανακυκλωμένο υαλοβάμβακα από καθοδικούς σωλήνες τηλεοράσεων χρησιμοποιείται σε νέα ψυγεία. Επεκτείνοντας τέτοιου είδους τεχνολογίες ανακύκλωσης πόρων από την οικιακή χρήση στην Ιαπωνία στον κόσμο γενικά, στόχος της Panasonic είναι να συμβάλει στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ και μιας βιώσιμης κοινωνίας.

17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ)

Εικόνα: Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης. Στόχος 1: Μηδενική Φτώχεια, Στόχος 2: Μηδενική Πείνα, Στόχος 3: Καλή Υγεία και Ευημερία, Στόχος 4: Ποιοτική Εκπαίδευση, Στόχος 5: Ισότητα των Φύλων, Στόχος 6: Καθαρό Νερό και Αποχέτευση, Στόχος 7: Φτηνή και Καθαρή Ενέργεια, Στόχος 8: Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη, Στόχος 9: Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές, Στόχος 10: Λιγότερες Ανισότητες, Στόχος 11: Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες, Στόχος 12: Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή, Στόχος 13: Δράση για το Κλίμα, Στόχος 14: Ζωή στο Νερό, Στόχος 15: Ζωή στη Στεριά, Στόχος 16: Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί, Στόχος 17: Συνεργασία για τους Στόχους. Αυτοί οι στόχοι ανάπτυξης θα συνεχίσουν να επιδιώκονται σε όλον τον κόσμο, στην πορεία μας προς το 2030.
Εικόνα: A Better Life, A Better World

Επικοινωνία

Panasonic Corporation
Groupwide Brand Communications Division
Επικοινωνία [Διεθνής ιστοσελίδα]