Το πρόγραμμα Βιώσιμων θαλασσινών τοποθετεί το περιβάλλον σε πρώτο πλάνο

Οι εταιρικοί χώροι εστίασης της Panasonic διαθέτουν πιάτα με ψάρια που εκτρέφονται με βιώσιμες μεθόδους.

Οι θαλάσσιοι πόροι κινδυνεύουν να εξαντληθούν λόγω του αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού. Οι εταιρικοί χώροι εστίασης της Panasonic αξιοποιούνται ως ένα πεδίο για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης των Βιώσιμων θαλασσινών (θαλασσινών που εκτρέφονται με τη χρήση βιώσιμων πρακτικών) στα μενού τους, μια πρωτοβουλία που προορίζεται να συνεισφέρει στην επίτευξη του Στόχου 14 (Ζωή στο νερό) των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (ΣΒΑ).

17 Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ)

Εικόνα: Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης. Στόχος 1: Μηδενική φτώχεια, Στόχος 2: Μηδενική πείνα, Στόχος 3: Καλή υγεία και ευημερία, Στόχος 4: Ποιοτική εκπαίδευση, Στόχος 5: Ισότητα των φύλων, Στόχος 6: Καθαρό νερό και αποχέτευση, Στόχος 7: Φτηνή και καθαρή ενέργεια, Στόχος 8: Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη, Στόχος 9: Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές, Στόχος 10: Λιγότερες ανισότητες, Στόχος 11: Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες, Στόχος 12: Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή, Στόχος 13: Δράση για το κλίμα, Στόχος 14: Ζωή στο νερό, Στόχος 15: Ζωή στη στεριά, Στόχος 16: Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί, Στόχος 17: Συνεργασία για τους στόχους. Αυτοί οι στόχοι ανάπτυξης θα παραμείνουν σε συμφωνία σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς οδεύουμε προς το 2030.

Η υπεραλίευση και η υδατοκαλλιέργεια συμβάλλουν στη συνεχή αύξηση της κατανάλωσης υδρόβιων πόρων. Εάν δεν ληφθούν αντίμετρα, οι μελλοντικές γενιές μπορεί να μην έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν ψάρια και οστρακοειδή. Προκειμένου να διατηρηθεί αυτό το πολύτιμο δώρο των ωκεανών και των ποταμών για τις επόμενες γενιές, η Panasonic έχει εισαγάγει, από τον Μάρτιο του 2018, πιάτα με βιώσιμα θαλασσινά στα μενού των εταιρικών χώρων εστίασης. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είναι η πρώτη του είδους της για μια εταιρεία που εδρεύει στην Ιαπωνία.  

Τα βιώσιμα θαλασσινά αναφέρονται σε προϊόντα για τα οποία οι παραγωγοί των βιομηχανιών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας έχουν ακολουθήσει βιώσιμες μεθόδους παραγωγής, με σεβασμό στη διαχείριση των πόρων, το περιβάλλον και την κοινωνία. Από τον Ιανουάριο του 2020, τα βιώσιμα θαλασσινά έχουν ενσωματωθεί στα μενού 30 εταιρικών χώρων εστίασης και η Panasonic έχει ως στόχο να ολοκληρώσει την εισαγωγή τους και στους σχεδόν 100 χώρους εστίασης που εξυπηρετούν το εργατικό δυναμικό της, το οποίο αριθμεί πάνω από 100.000 άτομα στην Ιαπωνία, πριν από το τέλος του οικονομικού έτους 2020.  

Φωτογραφία: Η είσοδος του εταιρικού χώρου εστίασης της Panasonic. Προβάλλονται αφίσες και πανό με βιώσιμα θαλασσινά. Μεγάλος αριθμός ατόμων περιμένει στην ουρά.
Φωτογραφία: Μια επιλογή από το μενού με τα βιώσιμα θαλασσινά. Τηγανιτά στρείδια από τον νομό Μιγιάγκι. Λευκό ρύζι και σούπα μίσο σερβιρισμένα σε δίσκο.
Φωτογραφία: Οι εργαζόμενοι της Panasonic γευματίζουν με επιλογές από το μενού με βιώσιμα θαλασσινά του εταιρικού χώρου εστίασης.

Πιστοποίηση βιώσιμων θαλασσινών για κατανάλωση

Μια πρωτοβουλία για την προστασία των θαλάσσιων πόρων που προωθείται παγκοσμίως είναι η διαδικασία επιλογής των βιώσιμων θαλασσινών. Το Marine Stewardship Council (MSC - Συμβούλιο Ναυτιλιακής Επιμελητείας) και το Aquaculture Stewardship Council (ASC - Συμβούλιο Διαχείρισης Υδατοκαλλιεργειών) έχουν καθιερωθεί ως συστήματα πιστοποίησης. Εάν οι καταναλωτές ξεκινήσουν να επιλέγουν θαλάσσια προϊόντα που φέρουν σήμα πιστοποίησης βάσει ενός εξ αυτών των συστημάτων, ο αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου της αλιείας που επιδιώκουν να αποκτήσουν την πιστοποίηση θα αυξηθεί. Αυτό θα οδηγήσει στην προστασία του πλούτου και της αφθονίας των θαλασσών.

Εικόνα: Το σήμα πιστοποίησης MSC. Η πιστοποίηση MSC χορηγείται από το Marine Stewardship Council (Συμβούλιο Ναυτιλιακής Επιμελητείας) για τη βιώσιμη και σωστά διαχειριζόμενη αλιεία. Το σήμα εμφανίζεται ως εξής.
Εικόνα: Το σήμα πιστοποίησης ASC. Η πιστοποίηση ASC χορηγείται από το Aquaculture Stewardship Council (Συμβούλιο Διαχείρισης Υδατοκαλλιεργειών) για την υπεύθυνη ιχθυοκαλλιέργεια με σκοπό την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης στο περιβάλλον και την κοινωνία. Το σήμα εμφανίζεται ως εξής.

Η Panasonic αντιμετώπισε τεράστια εμπόδια στην εισαγωγή βιώσιμων θαλασσινών. Προκειμένου να είναι σε θέση να δηλώνει ότι τα μενού των εταιρικών χώρων εστίασης προσφέρουν βιώσιμα θαλασσινά, θα πρέπει να συμμορφώνονται όλες οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις (όχι μόνο οι προμηθευτές προϊόντων θαλάσσιων προϊόντων, αλλά και οι εισαγωγείς, οι έμποροι χονδρικής, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας, οι διανομείς και οι υπεύθυνοι τροφοδοσίας), σε κάθε κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το σύστημα πιστοποίησης Chain of Custody (CoC - Αλυσίδα επιτήρησης στα τρόφιμα) εγγυάται τη διασφάλιση της προέλευσης, απαιτώντας από τις συγκεκριμένες εταιρείες να τηρούν ένα ευρύ φάσμα προϋποθέσεων προκειμένου να αποκτήσουν πιστοποίηση.

Ροή για την παροχή πιστοποιημένων θαλάσσιων προϊόντων

Εικόνα: “Η πιστοποίηση Chain of Custody (CoC - Αλυσίδα επιτήρησης στα τρόφιμα) απαιτείται για όλες τις διαδικασίες που αφορούν τα θαλάσσια προϊόντα.” Αυτό το διάγραμμα απεικονίζει τη ροή για την παροχή πιστοποιημένων θαλάσσιων προϊόντων. Η πιστοποίηση MSC ή η πιστοποίηση ASC απαιτείται για τους προμηθευτές θαλάσσιων προϊόντων. Η πιστοποίηση CoC απαιτείται επίσης για τους εισαγωγείς, τους εμπόρους χονδρικής, τους υπεύθυνους επεξεργασίας, τους διανομείς και τους υπεύθυνους τροφοδοσίας. Μετά την απόκτηση της συγκεκριμένης πιστοποίησης, οι εταιρικοί χώροι εστίασης μπορούν να προσφέρουν βιώσιμα θαλασσινά.

Προκειμένου να μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπο της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, η Panasonic επιταχύνει τις προσπάθειές της εκτός της εταιρείας. Η εταιρεία υποστηρίζει ενεργά τις άλλες εταιρείες, ενθαρρύνοντάς τις να εισαγάγουν τα βιώσιμα θαλασσινά στους εταιρικούς χώρους εστίασης προκειμένου να διευρυνθεί ουσιαστικά η αναγνώριση του συγκεκριμένου προϊόντος. Προσφέρει επίσης υποστήριξη για την απόκτηση της πιστοποίησης CoC σε μέλη της βιομηχανίας τροφοδοσίας.

Η Panasonic ελπίζει ότι, μέσω δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, θα καταφέρει να δώσει κίνητρο για μια σημαντική αλλαγή στη συμπεριφορά των καταναλωτών. Η βασική ιδέα είναι να δοκιμάσουν οι υπάλληλοι τα βιώσιμα θαλασσινά, να εκτιμήσουν την αξία τους και να τη διαδώσουν στον κύκλο τους. Με τη συνεχή πρόοδο παρόμοιων πρωτοβουλιών αυτού του είδους, η εταιρεία προτίθεται να συμβάλλει στη διατήρηση των θαλάσσιων πόρων και στην επίτευξη μιας βιώσιμης κοινωνίας.

Φωτογραφία: Γωνία εξυπηρέτησης στον εταιρικό χώρο εστίασης της Panasonic. Προβάλλονται αφίσες ενημέρωσης σχετικά με τα βιώσιμα θαλασσινά. Οι αφίσες περιγράφουν το
Φωτογραφία: Συνολική άποψη του εταιρικού χώρου εστίασης της Panasonic. Ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων γευματίζει.
Εικόνα: A Better Life, A Better World

Επικοινωνία

Panasonic Corporation
Groupwide Brand Communications Division
Επικοινωνία [Διεθνής ιστοσελίδα]