https://myprofile.panasonic.eu/login?lang=en_GB&{0} /servlet/saml/logout4eu?{0}

LUMIX GH6 ljetna promocija – Uvjeti i odredbe promocije

LUMIX GH6 ljetna promocija – Uvjeti i odredbe promocije

Kupite fotoaparat ili komplet LUMIX GH6 od prodavača koji sudjeluje u promociji i dobijte besplatno Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series karticu od 128GB

Email: Panasonic@promotion-support.com

Promotivno razdoblje: 1.srpnja 2022 – 30. rujna 2022.

Razdoblje za zahtjeve: 1. srpnja 2022 – 31. listopada 2022.

1. ORGANIZATOR

1.1. LUMIX GH6 ljetnu promociju (u daljem tekstu „Promocija“) organizira Panasonic Marketing Europe GmbH, organizacijska jedinica Češka Republika, sa sjedištem u Pragu 8 - Karlín, Křižíkova 148/34, poštanski broj 186 00, IČ: 24655121, upisana u Trgovački registar koji vodi Općinski sud u Pragu, odjeljak A, umetak 71469, kao ogranak Panasonic Marketing Europe GmbH, čije je sjedište na adresi Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Njemačka („Organizator“).

2. PODOBNOST

2.1. Promocija se odnosi na stanovnike sljedećih država: Belgija, Luksemburg, Bugarska, Hrvatska, Češka Republika, Estonija, Francuska/Francuska [uključujući Korziku], Monako, DROM-COM [samo euro zona], Njemačka, Austrija, Mađarska , Italija, Litvanija, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švicarska, Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Letonija, Andora. („Države sudionice“).

2.2. Sudionik mora imati najmanje 18 godina („Sudionik“).

2.3. Da bi sudjelovao u Promociji, Sudionik mora kupiti jedan od LUMIX GH6 fotoaparata ili kompleta („kvalificirani proizvodi“), kao što je opisano u Dodatku 1, od Trgovca sudionika („Trgovac sudionik“) u Državi sudionici u okviru razdoblja promocije i registrirati kvalificirane proizvode u skladu s ovim uvjetima i odredbama na stranici za registraciju (https://panasonic-lumixgh6.benamic.com/hr/?country_promotion=10000004) koja je smještena kod Organizatorovog partnera za suradnju, tvrtke Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irska, („Benamic“), pružajući tražene informacije navedene u točki 4. Svi Trgovci sudionici su navedeni na (https://www.panasonic.com/hr/consumer/fotoaparati-i-videokamere/lumix-g-dslm-fotoaparati-learn/clanci/lumix-gh6-summer-promotion/participating-retailers-of-lumix-gh6-summer-promotion.html) i u Dodatku 2. Također, provjerite kod svog lokalnog trgovca da li oni sudjeluju u ovoj promociji.

2.4. Zaposleni kod Organizatora, u njegovim podružnicama, njihove obitelji, zastupnici i druge osobe izravno uključene u ovu Promociju, nemaju pravo na sudjelovanje. Promocija je otvorena samo za Sudionike koji kupuju za vlastitu upotrebu, odnosno za krajnje korisnike. Organizator zadržava pravo provjere podobnosti Sudionika i/ili isključenja Sudionika po vlastitom nahođenju u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga. Trgovci ne smiju podnositi zahtjeve u ime svojih kupaca. Registracija i zahtjevi od strane Trgovaca sudionika, zaposlenih kod Trgovca sudionika i obitelji zaposlenih, nisu dozvoljeni. Organizator će prihvatiti zahtjeve sa Amazon Marketplacea samo ako je trgovac naveden kao jedan od Trgovaca sudionika u ovoj promociji. Zahtjev će biti odbijen za bilo kojeg trećeg trgovca na platformi Amazon Marketplace. Organizator neće prihvatiti zahtjeve za proizvode kupljene putem platforme eBay.

2.5. Svi kvalificirani proizvodi moraju biti novi i originalni Panasonic proizvodi. Kupovina rabljenih, obnovljenih ili prepravljenih proizvoda i proizvoda uvezenih izvan država sudionica ili proizvoda koji su krivotvoreni ili na bilo koji način krše prava intelektualnog vlasništva Panasonicove grupe kompanija, neće se kvalificirati za ovu promociju.

3. POKLONI

3.1. Pokloni osigurani za sudjelovanje u promociji su Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series kartica od 128 GB

3.2. Pokloni koji se nude u okviru ove promocije su nezamjenjivi, neprenosivi i ne postoji mogućnost gotovine ili kredita.

3.3. Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series kartica od 128 GB se nudi samo do isteka zaliha.

3.4. U slučaju nepredviđenih okolnosti, Organizator zadržava pravo da osigura alternativne poklone iste ili veće vrijednosti bez prethodne obavijesti. 

4. PROCES PODNOŠENJA ZAHTJEVA

4.1. Da biste zatražili poklon, jednostavno registrirajte kvalificirani proizvod online na stranici za registraciju koja je smještena kod tvrtke Benamic ovdje https://panasonic-lumixgh6.benamic.com/hr/?country_promotion=10000004 .

4.2. Zahtjevi vezani za kvalificirane proizvode, kupljene prije ili poslije razdoblja promocije, smatrat će se nevažećim.

4.3. Da bi zatražio poklon, Sudionik mora dostaviti sljedeće obavezne podatke na odredišnu stranicu, navedenu u tački 4.1:

1) Osobni podaci (Zanimanje, ime i prezime, adresa, država, adresa e-pošte i broj mobitela)

2) Detalji o proizvodu (naziv proizvoda, naziv trgovine/naziv Trgovca sudionika, datum kupovine, serijski broj, prenesena slika serijskog broja i bar koda, prenesena slika računa ili bilo koji drugi dokaz o kupovini proizvoda (dostaviti dokument koji prikazuje naziv Trgovca sudionika, datum kupovine i broj modela proizvoda).

4.4 Kada se registrirate, dobit ćete e-poštu potvrde sa pristupom vašem osobnom portalu na Benamicu, gdje možete vidjeti napredak obrade vašeg zahtjeva.

4.5. Vremensko razdoblje za podnošenje zahtjeva je Razdoblje zahtjeva. Prijave podnijete prije ili poslije Razdoblja zahtjeva, neće biti prihvaćene za Promociju. Sudionik treba osigurati da račun sadrži naziv kupljenog proizvoda (broj modela), naziv trgovine i datum kupovine.

4.6. Organizator neće biti odgovoran za bilo kakve tehničke, hardverske, softverske, serverske kvarove, kvarove internetskih stranica ili štetu bilo koje vrste, u mjeri u kojoj to onemogućava Sudionika ili ga na drugi način ometa u sudjelovanju u Promociji. Ako online registracija nije moguća iz tehničkih razloga, dostupan je naš tim za podršku.

4.7. Zahtjevi dostavljeni faksom, telefonom, e-poštom ili poštom, neće biti prihvaćeni. Nečitljivi, nekompletni ili izmijenjeni obrasci zahtjeva ili ankete smatrat će se nevažećim, kao i obrasci zahtjeva koji nisu popunjeni u skladu s ovim uvjetima i odredbama.

4.8. Benamic će potvrditi zahtjev Sudionika u skladu s ovim uvjetima. Zahtjevi ne vrijede u odnosu na prihvatljive proizvode vraćene Trgovcu sudioniku, kada Sudionik zamjenjuje kvalificirani proizvod ili prima puni povrat novca, u kojem slučaju Organizator ima pravo zahtijevati vraćanje bilo kojeg poklona. Radi izbjegavanja sumnje, ova klauzula ni na koji način ne zabranjuje pravo Sudionika da koristi svoja primjenjiva zakonska ili jamstvena prava.

4.9. Organizator neće obraditi zahtjev ako Sudionik ne dostavi važeću presliku računa, serijski broj proizvoda i sliku serijskog broja i bar koda.

5. PROCES DOSTAVE

5.1 Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series kartica od 128 GB šalje se na adresu koju je Sudionik naveo prilikom registracije za zahtjev.

5.2. Ako nije moguće isporučiti Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series karticu od 128GB zbog nevažeće ili netočne adrese koju je Sudionik dao, Organizator neće biti u obavezi istraživati koja je važeća adresa.

5.3. Rizik od propadanja i slučajnog gubitka Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series kartice od 128 GB po otpremi prelazi na Sudionika.

5.4. Isporuka poklona će se izvršiti u roku od 3 mjeseca od trenutka kada Sudionik ispuni uvjete Promocije.

5.5. U slučaju da Organizator nije u mogućnosti ispoštovati rok isporuke naveden u odjeljku 5.4 iz razloga za koje Organizator nije odgovoran (nedostupnost Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series kartice od 128 GB), Organizator obavještava Sudionika o tome bez odlaganja i istovremeno obavještava Sudionika o očekivanom novom datumu isporuke. Slučajem nedostupnosti Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series kartice od 128 GB u ovom smislu se smatra posebno neuspjeh dobavljača Organizatora da izvrši isporuku na vrijeme; ako je Organizator zaključio kongruentnu transakciju, ni Organizator ni njegov dobavljač nisu u kršenju ili Organizator nije u obavezi izvrši nabavu u pojedinačnom slučaju. Slučajem nedostupnosti Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series kartice od 128 GB također se smatraju i nepredviđene okolnosti kao što je to bilo koji događaj više sile.

6. PRIVATNOST I ZAŠTITA PODATAKA

6.1. Odgovorni izvršitelj obrade podataka je Organizator, Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Njemačka; data_protection@eu.panasonic.com.

6.2. Organizator će se pridržavati zakonskih odredbi važećeg zakona o zaštiti podataka. Važi Politika privatnosti Organizatora koja se može naći na:

https://www.panasonic.com/hr/zastita-podataka.html

6.3. Osobne podatke će prikupljati i obrađivati Benamic u ime Organizatora. Benamic će se pridržavati zakonskih odredbi važećeg zakona o zaštiti podataka. Tipovi prikupljenih podataka uključuju osobne podatke, detalje o proizvodu i bankovne podatke kao što je navedeno pod 4.3.

6.4. Svrhe prikupljanja podataka: Benamic će prikupljati, obrađivati i čuvati podatke isključivo u svrhu izvođenja Promocije. Za registraciju proizvoda kod Organizatora ili marketing putem e-pošte od strane Organizatora podatke će prikupljati Organizator ukoliko je Sudionik na to dao suglasnost prilikom registracije. Ako je Sudionik dao suglasnost za marketing putem e-pošte, osobni podaci navedeni pod 4.3 će također biti prikupljeni, obrađeni i sačuvani u tu svrhu. Podaci već postojećih kupaca će se usporediti i ažurirati podacima danim tijekom ove promocije.

6.5. U svrhu izvođenja promocije, obrada vaših osobnih odataka se zasniva na članu 6 (1) (b) Opće uredbe o zaštiti podataka („GDPR“). Obrada vaših osobnih podataka u svrhu marketinga putem e-pošte se zasniva na članu 6 (1) (a) GDPR-a.

6.6. Nikakvi osobni podaci Sudionika neće biti proslijeđeni trećim osobama niti će im oni biti stavljeni na raspolaganje za korištenje, bez pristanka Sudionika. Izuzetak postoji za treće osobe, između ostalog, agencije kojima je povjereno izvršenje Promocije, koje će prikupljati, čuvati i koristiti podatke u svrhu izvršenja Promocije. Treće osobe se pridržavaju GDPR-a i imaju uspostavljene neophodne sigurnosne mjere koje su dogovorene s Organizatorom u pisanoj formi i imaju potpisane ugovore o obradi podataka.

6.7. Benamic će čuvati osobne podatke Sudionika onoliko dugo koliko je to potrebno u skladu sa zakonskim zahtjevima i u pravne svrhe i, ako nije neophodno da se čuvaju duže, obrisat će ih najkasnije 12 mjeseci nakon zaključenja Promocije.

6.8. Sudionik može, u bilo kojem trenutku, povući svoju suglasnost za marketing, putem e-pošte i odjaviti se s e-pošte s novostima. Može je povući klikom na vezu ka „Centru za upravljanje pretplatom na e-poštu s novostima“ koja se nalazi u svakoj e-pošti s novostima, preko svog korisničkog računa MyPanasonic ili kontaktiranjem Organizatora na data_protection@eu.panasonic.com.

6.9. Sudionik ima pravo, u bilo kojem trenutku, na besplatne informacije o sačuvanim svojim osobnim podacima, njihovom porijeklu i primatelju i svrhi obrade podataka i, ako je primjenjivo, pravo na ispravak, blokiranje ili brisanje ovih podataka u okviru primjenjivih zakonskih odredbi, slanjem zahtjeva na data_protection@eu.panasonic.com.

7. OPĆI UVJETI

7.1. Slanjem zahtjeva za poklon, smatra se da su Sudionici pročitali i prihvatili ove uvjete i odredbe.

7.2. Organizator zadržava pravo provjere podobnosti svih zahtjeva kako bi se zaštitio od lažnih, nevažećih ili ponavljajućih zahtjeva, uključujući, bez ograničenja, zahtjev od Sudionika da dokaže da nije vratio kvalificirani proizvod u roku od 30 dana od datuma isporuke. Zlonamjerni ili lažni unosi ili tvrdnje koji inače ne ispunjavaju ove uvjete i odredbe, bit će poništene.

7.3. Organizator zadržava pravo da, po vlastitom nahođenju, izmjeni ove uvjete i odredbe u bilo kojem trenutku i da izmijeni ili povuče ovu Promociju u bilo kojem trenutku.

7.4 Za praćenje lažnih zahtjeva, Organizator zadržava pravo na unakrsne provjere povrata proizvoda kod relevantnih Trgovaca sudionika u odnosu na primljene zahtjeve. Organizator zadržava pravo uskratiti refundaciju ako postoji sumnja na slanje netočnog ili lažnog zahtjeva.

7.5 Ove uvjete i odredbe reguliraju zakoni Republike Njemačke, isključujući međunarodno konfliktno pravo, posebno Konvenciju UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe. Međutim, obavezne odredbe lokalnog zakona države u kojoj se nalazi Vaše prebivalište ili registrirani ured, ostaju nepromijenjene i imat će prednost u slučaju sukoba s odredbama njemačkog zakona. Sudovi u Wiesbadenu u Njemačkoj će imati isključivu nadležnost za rješavanje bilo kojeg spora ili potraživanja koji proizilaze iz ove Promocije ili u vezi s njom.

7.6. Ako bilo koja točka ovih uvjeta i odredbi bude nevažeća, važenje preostalih uvjeta i odredbi ostaje nepromijenjeno.

Dodatak 1 – kvalificirani proizvodi

DC-GH6E

DC-GH6LE

DC-GH6ME

Dodatak 2 – Trgovci sudionici

AVITEH Audio Video - www.aviteh.hr

Canosa Inženjering d.o.o. - www.canosa.com.hr

Kodak Centar d.o.o. - www.anigota.hr

Mi koristimo personalizirane ’’cookies’’ za praćenje mjera i poboljšanje našeg e-mail marketinga za klijente. Više: Personalizirani "Cookies" OK Saznaj više