https://myprofile.panasonic.eu/login?lang=en_GB&{0} /servlet/saml/logout4eu?{0}

Lumix S5 Cash Back Proljetna promocija – Uvjeti i odredbe promocije

Lumix S5 Cash Back Proljetna promocija – Uvjeti i odredbe promocije

Registrirajte tijelo ili komplet svojeg LUMIX S5 fotoaparata kod prodavatelja koji sudjeluje u promociji i dobijte 1.500,00 HRK gotovine natrag

Email: Panasonic@promotion-support.com

Razdoblje promocije: 1. travnja 2022. - 14. lipnja 2022.

Razdoblje zahtjeva: 1. svibnja 2022. - 31. srpnja 2022.

1. ORGANIZATOR

1.1. Promociju LUMIX S5 Cash Back Proljetna promocija (u daljnjem tekstu "Promocija) organizira Panasonic Marketing Europe GmbH, organizačni složka Česka republika, Križikova 34, 186 00 Praha 8, Češka Republika, kao podružnica Panasonic Marketing Europe GmbH, čija je adresa registracije: Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Njemačka ("Organizator").

2. KVALIFICIRANOST

2.1. Promocija se primjenjuje na stanovnike sljedećih zemalja: Belgija, Luksemburg, Bugarska, Hrvatska, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska/Francuska [uključujući Korziku], Monako, DROM-COM [samo euro zona], Mađarska, Italija, Litva, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Švicarska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Irska, Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Latvija, Andora. (“Zemlje sudionice”).

2.2. Sudionik mora imati najmanje 18 godina (“Sudionik”). Zaposlenici organizatora, njegovih podružnica, njihove obitelji, agenti i druge strane izravno uključene u ovu promociju nemaju pravo sudjelovati. Promocija je otvorena samo za sudionike koji kupuju za vlastitu upotrebu, odnosno za krajnje korisnike. Organizator zadržava pravo provjeriti ispunjavanje uvjeta sudionika i/ili isključiti sudionike prema vlastitom nahođenju u bilo kojem trenutku iz bilo kojeg razloga. Preprodavatelji ne smiju podnositi zahtjeve u ime svojih kupaca.

2.3. Za sudjelovanje u promociji, sudionik mora kupiti jedan od sljedećih LUMIX S5 fotoaparata ili kompleta (“Kvalificirani proizvodi”), kako je opisano u Prilogu 1, od prodavatelja koji sudjeluje u promociji ("Sudjelujući trgovac”) u zemlji sudionici u razdoblju od 1. travnja 2022. do 14. lipnja 2022. (“Promotivno razdoblje”) i registrirati Kvalificirane proizvode u skladu s ovim Uvjetima i odredbama na stranici za registraciju koju vodi naš partner za suradnju Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irska, ("Benamic”), pružajući tražene informacije navedene u točki 4. Svi Sudjelujući trgovci navedeni su na [https://www.panasonic.com/hr/consumer/fotoaparati-i-videokamere/lumix-g-dslm-fotoaparati-learn/clanci/lumix-s5-spring-cash-back-promotion/participating-retailers-of-lumix-s5-spring-cashback-promotion.html] i u prilogu 2. Također provjerite kod svog lokalnog prodavatelja sudjeluju li u ovoj promociji.

2.4. Svi kvalificirani proizvodi moraju biti novi i originalni Panasonic proizvodi. Kupnja rabljenih, renoviranih ili obnovljenih proizvoda i proizvoda uvezenih izvan Zemalja sudionica ili proizvoda koji su krivotvoreni ili na bilo koji način krše prava intelektualnog vlasništva grupe tvrtki Panasonic neće se kvalificirati za ovu promociju.

3. Povrat novca

3.1. Prilikom sudjelovanja u ovoj promociji, Sudionik će dobiti isplatu povrata novca u iznosu od 1.500,00 HRK (“Povrat Novca”). U slučaju da Sudionik ima prebivalište u Bosni i Hercegovini ili Albaniji, sve naplaćene bankovne naknade bit će oduzete od iznosa Povrata novca. U slučaju da Sudionik ima prebivalište u Srbiji, Bosni i Hercegovini ili Albaniji, uz ispunjavanje potrebnih uvjeta plaćanja, Benamic će uplatiti iznos Povrata na bankovni račun Sudionika u USD do protuvrijednosti iznosa Povrata. Banka Sudionika će pretvoriti valutu i Sudionik će primiti iznos povrata u lokalnoj valuti, umanjen za sve primjenjive naknade za mijenjanje valute. Stopa konverzije koju primjenjuju financijske institucije koje sudjeluju u isplati iznosa povrata definirana je njihovim politikama i uvjetima. Iznos povrata koji će Sudionik dobiti u lokalnoj valuti na svoj račun može se razlikovati, kao rezultat konverzije valute. Potraživanja Sudionika prema Organizatoru ili financijskim i drugim institucijama koje sudjeluju u promociji zbog bilo kakve razlike u iznosima isključena su u mjeri u kojoj je to dopušteno prema važećem zakonu.

Imajte na umu da su ruske banke isključene iz ove promocije, tj. nije moguće vratiti gotovinu na račun u ruskoj banci.

3.2. Povrat novca koji se nudi u okviru ove promocije je nezamjenjiv, neprenosiv i nije dostupna gotovinska ili kreditna alternativa. Isplata povrata novca putem prodavatelja koji sudjeluje izričito je zabranjena. Dvostruko potraživanje povrata novca je isključeno.

3.3 Tijekom promocije može se zatražiti Povrat novca za najviše 5 Kvalificiranih proizvoda po sudioniku. Po Kvalificiranom proizvodu može se podnijeti samo 1 zahtjev.

3.4 Ako Povrat novca predstavlja oporezivu korist, poreznu obvezu snosi Sudionik. Sukladno tome, ako vam vaša banka naplati naknadu, vaša će banka takve troškove odbiti od iznosa povrata gotovine.

4. POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTJEVA

4.1. Da biste zatražili Povrat novca, jednostavno registrirajte Kvalificirani proizvod online na stranici za registraciju kojom upravlja Benamic ovdje (https://panasonic-lumixs5.benamic.com/hr/?country_promotion=10000004),  zahtjevi se mogu predati isključivo nakon 30 dana od dana kupovine kvalificiranih proizvoda i u razdoblju od od 1. svibnja 2022. do 31. srpnja 2022. (“Razdoblje potraživanja”).

4.2. Zahtjevi koji se odnose na Kvalificirane proizvode kupljene prije ili nakon Promotivnog razdoblja smatrat će se nevažećim.

4.3. Za traženje Povrata novca, Sudionik mora dati sljedeće obvezne podatke na odredišnoj stranici navedenoj u točki 4.1:

1) Osobni podaci (titula, puno ime, poštanska adresa, država prebivališta, adresa e-pošte)

2) Pojedinosti o proizvodu (proizvod, naziv trgovine, zemlja kupnje, datum kupnje, serijski broj, prenesena skenirana kopija serijskog broja, prenesena skenirana slika računa)

3) Bankovni podaci

4.4 Nakon što se registrirate, primit ćete potvrdu o registraciji putem e-pošte. Svaki zahtjev za Povrat novca ograničen je na jednokratnu upotrebu i ne može se koristiti s bilo kojim drugim promotivnim vaučerom ili ponudom povrata novca za bilo koji drugi Panasonic proizvod.

4.5. Rok za podnošenje zahtjeva je u skladu s razdobljem zahtjeva. Prijave podnesene prije ili nakon razdoblja zahtjeva neće biti prihvatljive za promociju. Sudionik treba osigurati da račun o kupnji uključuje naziv kupljenog proizvoda (broj modela), naziv trgovine i datum kupnje.

4.6. Organizator neće biti odgovoran za bilo kakve tehničke, hardverske, softverske, poslužiteljske, web stranice ili druge kvarove ili štetu bilo koje vrste, u mjeri u kojoj to sprječava sudionika ili na drugi način ometa sudionika da uđe u promociju. Ako online registracija nije moguća iz tehničkih razloga, naš tim za podršku je dostupan putem e-mail adrese Panasonic@promotion-support.com. Nije dopuštena registracija i potraživanja od Sudjelujućih trgovaca, zaposlenika Sudjelujućih trgovaca i obitelji zaposlenika

4.7. Zahtjevi upućeni faksom, telefonom, e-poštom ili poštom neće biti prihvaćeni. Nečitki, nepotpuni ili izmijenjeni obrasci zahtjeva ili ankete smatrat će se nevažećima, kao i obrasci zahtjeva koji nisu ispunjeni u skladu s ovim uvjetima i odredbama.

4.8. Benamic će potvrditi zahtjev Sudionika u skladu s ovim uvjetima. Zahtjevi nisu valjani za Kvalificirane proizvode koji se vraćaju Sudjelujućem trgovcu, a Sudionik zamjenjuje Kvalificirani proizvod ili prima puni povrat novca, u kojem slučaju Organizator ima pravo tražiti povrat bilo kojeg Povrata novca.

4.9. Organizator neće obraditi zahtjev ako Sudionik ne dostavi valjanu kopiju računa o kupnji, serijski broj proizvoda i sliku serijskog broja i crtičnog koda.

4.10.U slučaju da Sudionik vrati Kvalificirani proizvod Sudjelujućem trgovcu, Sudionik neće imati pravo zahtijevati povrat novca i svaki zahtjev će nakon toga biti odbačen. Radi izbjegavanja sumnje, ova klauzula ni na koji način ne zabranjuje pravo Sudionika da ostvaruje svoja primjenjiva zakonska ili jamstvena prava

5. PRIVATNOST I ZAŠTITA PODATAKA

5.1. Odgovorni voditelj obrade podataka je Organizator, Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, NJEMAČKA; data_protection@eu.panasonic.com

5.2. Organizator će se pridržavati zakonskih odredbi važećeg zakona o zaštiti podataka. Primjenjuje se politika privatnosti organizatora, koja se može pronaći na: https://www.panasonic.com/hr/zastita-podataka.html

5.3. Benamic će prikupljati i obrađivati osobne podatke u ime Organizatora. Benamic će se pridržavati zakonskih odredbi važećeg zakona o zaštiti podataka. Vrste prikupljenih podataka uključuju osobne podatke, pojedinosti o proizvodu i bankovne podatke kao što je navedeno pod 4.3

5.4. Svrhe prikupljanja podataka: Benamic će prikupljati, obrađivati i pohranjivati ​​podatke isključivo u svrhu izvođenja promocije. Za registraciju proizvoda kod organizatora ili za e-mail marketing od strane organizatora podatke će prikupljati organizator ako je Sudionik na to pristao tijekom registracije. Ako je Sudionik pristao na marketing putem e-pošte, osobni podaci navedeni pod 4.3 također će se prikupljati, obraditi i pohraniti u tu svrhu. Podaci već postojećih kupaca uspoređivat će se i ažurirati s navedenim podacima ove promocije.

5.5. U svrhu provedbe promocije, obrada vaših osobnih podataka temelji se na članku 6. stavku 1. (b) Opće uredbe o zaštiti podataka (“GDPR”). Obrada vaših osobnih podataka u svrhu marketinga putem e-pošte temelji se na članku 6 (1) (a) GDPR.

5.6. Svi osobni podaci Sudionika neće se prosljeđivati ​​trećim osobama niti im se stavljati na raspolaganje za korištenje bez njihovog pristanka. Iznimka je za treće strane, između ostalog agencije koje su ovlaštene za provođenje promocije, a koje će prikupljati, pohranjivati ​​i koristiti podatke u svrhu provedbe promocije. Treće strane su u skladu s GDPR-om i imaju potrebne sigurnosne mjere koje su dogovorene s Organizatorom u pisanom obliku i imaju uspostavljene Ugovore o obradi podataka.

5.7. Benamic će čuvati osobne podatke sudionika koliko god je to potrebno radi ispunjavanja zakonskih zahtjeva i u pravne svrhe, a bit će izbrisani najkasnije 12 mjeseci nakon završetka promocije.

5.8. Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju suglasnost za e-mail marketing i odjaviti se s newslettera. Može se povući klikom na vezu na “Centar za upravljanje pretplatom na newsletter” koji se nalazi u svakom newsletteru, putem svog računa My Panasonic ili kontaktiranjem organizatora na data_protection@eu.panasonic.com.

5.9. Sudionik ima pravo u bilo kojem trenutku na besplatne informacije o pohranjenim osobnim podacima Sudionika, njihovom podrijetlu i primatelju te svrsi obrade podataka i, ako je primjenjivo, pravo na ispravak, blokiranje ili brisanje ovih podataka unutar okvira primjenjivih zakonskih odredbi slanjem zahtjeva na data_protection@eu.panasonic.com.

6. OPĆI UVJETI

6.1. Ako potražuju Povrat novca, smatra se da su Sudionici pročitali i prihvatili ove Uvjete i odredbe.

6.2. Organizator zadržava pravo provjeriti prihvatljivost svih zahtjeva kako bi se zaštitio od prijevarnih, nevažećih ili ponavljajućih zahtjeva, uključujući, bez ograničenja, zahtijevati od sudionika da dokaže kako nije vratio kvalificirani proizvod u roku od 28 dana od datuma isporuke. Prijevarni unosi ili unosi uneseni u zloj namjeri ili potraživanja koja nisu na drugi način u skladu s ovim Uvjetima i odredbama bit će poništeni.

6.3. Organizator zadržava pravo, i prema vlastitom nahođenju, izmijeniti ove Uvjete i odredbe u bilo kojem trenutku te izmijeniti ili povući ovu promociju u bilo kojem trenutku.

6.4 Za praćenje lažnih potraživanja Organizator zadržava pravo unakrsne provjere povrata proizvoda s relevantnim prodavateljima koji sudjeluju na malo u odnosu na primljene zahtjeve. Organizator zadržava pravo uskratiti izdavanje Povrata novca ako postoji sumnja da je učinjen lažni ili lažni zahtjev.

6.5 Ovi Uvjeti i odredbe regulirani su zakonima Republike Njemačke, isključujući međunarodno pravo sukoba, posebice Konvenciju UN-a o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe. Međutim, obvezne odredbe lokalnog zakona države u kojoj se nalazi Vaše uobičajeno boravište ili registrirano sjedište ostaju nepromijenjene i imat će prednost u slučaju sukoba s odredbama njemačkog zakona. Sudovi u Wiesbadenu, Njemačka, imaju isključivu nadležnost za rješavanje svih sporova ili potraživanja koja nastanu iz ove promocije ili u vezi s njom.

6.6. Ako bilo koja klauzula ovih uvjeta i odredbi bude nevažeća, valjanost preostalih uvjeta i odredbi ostaje nepromijenjena.

Prilog 1 – Kvalificirani Proizvodi

DC-S5E-K

DC-S5KE-K

DC-S5EME-K

DC-S5KS85KIT

DC-S5KR73KIT

Prilog 2 – Sudjelujući trgovci

AVITEH Audio Video - www.aviteh.hr

Canosa Inženjering d.o.o. - www.canosa.com.hr

Kodak Centar d.o.o. - www.anigota.hr

Mall.hr - www.mall.hr

Organizator će prihvatiti zahtjeve s Amazon Marketplacea samo ako je prodavatelj naveden kao jedan od trgovaca koji sudjeluju u ovoj kampanji. Zahtjev će biti odbijen za bilo kojeg drugog preprodavatelja treće strane na platformi Amazon Marketplace. Organizator neće prihvatiti zahtjeve za proizvode kupljene na eBayu (bez obzira jesu li navedeni kao novi ili rabljeni).

Mi koristimo personalizirane ’’cookies’’ za praćenje mjera i poboljšanje našeg e-mail marketinga za klijente. Više: Personalizirani "Cookies" OK Saznaj više