Space Tune™

Space Tune™

Optimizira zvuk prema mjestu postavljanja

HC410 i HC412 prvi su iz serije HC koji nude Space Tune™, funkciju koja prilagođava frekvenciju različitim mjestima postavljanja.
Ta funkcija nudi unaprijed određene postavke koje su prilagođene trima lokacijama – blizu zida, na zidu i blizu kuta.

Space Tune™
Space Tune™
Space Tune™

Space Tune™ optimizira kvalitetu zvuka na mjestu gdje se sustav nalazi.

Mjesto i okruženje u kojima se sustav nalazi značajno utječu na zvuk koji se emitira iz zvučnika.

Glazba zvuči onako kako je predviđeno kada se sustav postavi na prikladnu udaljenost od zida, ali ako prostor zahtijeva da se sustav postavi blizu zida, na zid ili u kut, zvuk se odbija o zid što povećava zvučni tlak i narušava karakteristike frekvencije toliko da glazba više ne zvuči onako kako je predviđeno.

Funkcija Space Tune™ koja je novouvrštena u HC410 i HC412 ima 3 unaprijed određene postavke – blizu zida, na zidu i blizu kuta – koje prilagođavaju karakteristike frekvencije prostoru u koji je sustav postavljen, tako da glazba zvuči onako kako je predviđeno.

Space Tune™

Odaberite između 3 unaprijed određene postavke, ovisno o tome gdje je sustav postavljen.

 

Blizu zida

Prilagođava karakteristike frekvencije u srednjem do visokom rasponu kako bi se poništile smetnje uzrokovane odbijanjem zvukova o stražnji zid i površinu na koju je sustav postavljen te pravilno uravnotežuje srednji do visoki raspon i niski raspon. Zahvaljujući tome vokali su jasniji i dalje se šire.

Na zidu

Prilagođava većinom karakteristike frekvencije u visokom rasponu kako bi se nadoknadila prigušenost u srednjim do visokim tonovima zbog debljine sustava i zvukova koji se odbijaju o stražnji zid. Zvukovi su jasniji i dalje se šire.

Blizu kuta

Prilagođava karakteristike frekvencije u niskom rasponu kako bi se nadoknadila prigušenost u niskim tonovima uzrokovana zvukovima koji se odbijaju o dva stražnja zida i površinu na koju je sustav postavljen. Uklanjanjem utjecaja u srednjem do visokom rasponu zvukovi su jasniji i dalje se šire.

Space Tune™ mijenja razinu zvučnog tlaka

Način rada Space Tune™ je isključen — blizu zida —

Srednji do niski raspon (100 Hz – 300 Hz)

Kada je sustav smješten blizu zida, zvučni se tlak pretjerano povećava u srednjem do niskom rasponu tako što se zvukovi odbijaju o zid.

Space Tune™
Srednji do visoki raspon (2 kHz – 8 kHz)

Tonovi od srednjih do visokih izlaze prigušeni i nejasni zbog narušavanja karakteristika frekvencije u srednjem do visokom rasponu, nastalog odbijanjem zvukova o zid.

Space Tune™

Način rada Space Tune™ je uključen — blizu zida —

Srednji do niski raspon (100 Hz – 300 Hz)

Nadoknađuje pretjerano povećanje zvučnog tlaka u srednjem do niskom rasponu, nastalo zbog premale udaljenosti između zvučnika i zida.

Srednji do visoki raspon (2 kHz – 8 kHz)

Ispravlja narušavanja karakteristika frekvencije u srednjem do visokom rasponu i uravnotežuje zvučni tlak u srednjem do niskom rasponu.

Space Tune™