Poruka robne marke

Poslovna robna marka

Logo of Panasonic

Naziv robne marke Panasonic nastao je 1955. i prvo se upotrebljavao kao robna marka za zvučnike. Radi se o kombinaciji riječi „pan” (sve) i „sonic” (zvučno) koje govore o prenošenju zvuka koji naša tvrtka stvara svijetu. Od 2008. koristi se kao korporativna robna marka koja predstavlja tvrtku, proizvode i usluge.

Obećanje robne marke

Panasonic je posvećen stvaranju boljeg života I boljeg svijeta stalnim doprinosom evoluciji društva i sreći ljudi diljem svijeta.

Slogan robne marke

A Better Life, A Better World