Energičnija glazba iz raznih izvora uz vrhunski mrežni / super audio CD player SL-G700

• Izvanredna reprodukcija glazbe zahvaljujući izvornim Technicsovim tehnologijama za uklanjanje smetnji i šuma
• Vrhunski elementi i dizajn sklopova osiguravaju visokokvalitetnu obradu signala radi najboljeg doživljaja glazbe
• Zadivljujuć paket značajki za maksimalno uživanje u glazbi iz svih izvora

Las Vegas, 7. siječnja 2019. – Technics danas predstavlja novi SL-G700 – mrežni / super audio CD player. SL-G700 je multidigitalni player koji prima gotovo sve danas dostupne audiomedije – od tradicionalnih CD-ova/SACD-ova, preko medija visoke razlučivosti, do raznih servisa za streaming – te ih reproducira u najvećoj mogućoj kvaliteti.


Dizajn zvuka visoke kvalitete i najviše razine

Ultrabrzo i tiho hibridno napajanje

Kvaliteta napajanja iznimno je važna za vjernu reprodukciju zvuka. Šum napajanja i njegova stabilnost izravno utječu na kvalitetu zvuka reproduciranog iz audiosignala, osobito kad se radi o analognom audioizlazu. SL-G700 je opremljen vlastitom jedinicom napajanja analognog audioizlaza. Njegovo napajanje s nepovratnim prekidačem sprječava promjene frekvencije prekidača. U kombinaciji s originalnim stabiliziranim napajačkim sklopom ova specijalizirana jedinica nudi stabilno napajanje uz nisku razinu šuma. Strukturu sklopa ne čine integrirani sklopovi univerzalne namjene, nego je njegova struktura diskretna, dok precizno ugađanje daje napajanje optimizirano za analogne sklopove uz postizanje visokog omjera signala i šuma te vrhunske reprodukcije kao prepoznatljive karakteristike Technicsova zvuka.

Premium D/A pretvornik visoke kvalitete i D/A sklop dual mono konstrukcije

Jedan od najvažnijih sklopova za analogni audioizlaz jest D/A sklop jer on iz digitalnog izvora, primjerice s CD-a, ponovno „konstruira“ izvorni analogni valni oblik. Za D/A pretvorbu na lijevom i desnom kanalu izolirani su vrhunski sklopovi DAC AK4497 proizvođača Asahi Kasei Microdevices s visokim omjerom signala i šuma i niskim izobličenjem. Napajanje D/A pretvornika odvojeno je u pet odjeljaka u skladu s primjenom, pri čemu su oni pojedinačno napajani. CP koristi izvorni sustav sklopova s baterijskim napajanjem kako bi se postigla D/A konverzija najveće preciznosti. Dual mono konstrukcija i simetričan raspored eliminiraju međusobnu interferenciju između lijevog i desnog kanala, pa su reprodukcija zvukovnog spektra i prostor zvuka snimljeni u izvorniku podignuti na višu razinu.

Diskretni AMP modul

Kod analognog audioizlaza kvalitetu zvuka određuje filtarski sklop koji se nalazi iza jedinice za D/A pretvorbu. Filtarski sklop uređaja SL-G700 ne sadrži običan radni integrirani sklop pojačala, nego pojačivački modul originalne diskretne konstrukcije. Korištenjem tranzistora niskog šuma i tankoslojnih otpornika guši se šum stvoren unutar sklopova. Detaljno fino ugađanje, kao što je povećanje radne struje, poboljšava odziv, omjer signala i šuma te razinu izobličenja. Rezultat je da SL-G700 daje krajnje linearnu i vjernu reprodukciju zvuka pri kojoj se ne ispuštaju ni najmanje nijanse prisutne u izvorniku.

Generator pulsa na baterije

Prilikom obrade digitalnih audiosignala kvaliteta generatora pulsa u velikoj mjeri utječe na kvalitetu zvuka. Najbolje napajanje za osjetljive sklopove kakva je jedinica za clock u DAC-u te sklopovi s CP-om audiosustava jest ono koje je izolirano od svih šumova i fluktuacija glavnog napajanja. Technics ima bogato iskustvo u izoliranju napajanja pomoću baterije. Ta tehnologija stvara digitalna audiosučelja s ultraniskom razinom šuma uključujući D/A pretvornike. Uz to, clock audiosustava napaja se iz generatora pulsa s ultraniskim smetnjama. Napajanje s niskom razinom šuma i visokokvalitetni sklop clocka omogućuju realizaciju zvuka najveće transparentnosti.

Arhitektura za digitalnu izolaciju od šuma

Kod ulaznih USB priključaka pojačalo sadrži modulatore napajanja koji koriste otpornike s nemagnetičnim slojem ugljika i snažnom zaštitom od magnetske distorzije te koriste kondenzatore od tinjca visoke kvalitete koje krase izvrsne karakteristike poput niskog dielektričkog gubitka, otpornosti na visoke napone i temperaturne stabilnosti.

Uz to, vrhunsku sposobnost reprodukcije zvuka prate razne protumjere za smanjenje šuma kao što su ugradba slojnog kondenzatora s niskim ESR-om u napajanje LAN priključka te izolacija pomoću transformatora pulsa kod digitalnog izlaznog signala.

Sustav sklopova s optimalnom aktivacijom

Sustav sklopa s optimalnom aktivacijom omogućuje zaustavljanje rada raznih digitalnih modula, primjerice onih koji se koriste za zaslon, analogna i digitalna sučelja, radi smanjenja generiranog šuma tijekom reprodukcije glazbe.

Visokokvalitetni izlaz za slušalice

Analogni izlazni signal (uravnoteženi/neuravnoteženi) i izlazni signal za slušalice najčešće generira isti D/A sklop. SL-G700 ima specijalizirani D/A sklop za slušalice koji je nezavisan od onog za analogni izlaz. Sklopovi imaju Technicsov originalni LSI za obradu zvuka te JENO modul (Jitter Elimination and Noise-shaping Optimization, eliminacija smetnji i optimizacija uz oblikovanje šuma). Potpunim odvajanjem analognog izlaza od izlaza za slušalice uklanjanja se interferencija između dvaju sklopova različite namjene. Uz to, za svaki je sklop zvuk najprikladnije ugođen. Rezultat je da oba izlaza imaju maksimalne performanse.

SL-G700 je opremljen i sustavom za optimizaciju rada koji automatski uključuje JENO modul kad se priključe slušalice, čime se uklanjaju nuspojave analognog izlaza na kvalitetu zvuka kad slušalice nisu priključene.

Pojačalo razreda AA za slušalice koristi zasebne sklopove za pojačanje napona i struje audiosignala: kvalitetno radno pojačalo pojačava napon, dok zasebno radno pojačalo s visokim kapacitetom napajanja pojačava struju. To omogućuje vrlo precizno pretvaranje izlaznog signala za modulaciju širine impulsa visoke razlučivosti iz JENO modula u analogni signal. Stvaranjem idealnog signala za slušalice s velikim rasponom otpora impedancije tako se postiže zvuk niskog izobličenja u širokom frekvencijskom rasponu.

Podržava većinu danas dostupnih audiomedija

Reprodukcija MQA

Opremljen je MQA dekoderom. Kad je MQA dekoder uključen, MQA datoteke i MQA-CD posve se dekodiraju i reproduciraju.

Način rada SACD/CD

Tu je i specijalizirani način reprodukcije SACD/CD. U ovom načinu rada sva se napajanja isključuju osim onog nužnog za sklopovlje koje upravlja SACD/CD reprodukcijom, čime se poboljšava kvaliteta zvuka s diska.

Reprodukcija nativnih DSD-ova

Za DSD signal provodi se kod SACD formata snimanja postupak D/A pretvorbe, a da se pritom on ne pretvara u PCM signal, čime se ostvaruje puni potencijal DSD signala.

Remasteriranje u visokoj razlučivosti

Digitalna obrada signala koja može proširiti bandwidth i dubinu bitova pretvara 44,1-kilohercnu/16-bitnu glazbu snimljenu na CD-ove i audioizvore s kompresijom s gubitkom kao što je MP3 u signale visoke razlučivosti do 192 kHz/32 bita. Kad se koristi u sprezi s najnovijim audiouređajima, poznata glazba zvuči bogatije uz veću kvalitetu, što vam omogućuje da iskusite novootkrivenu emocionalnu komunikaciju.

Podrška za cijeli niz audioizvora te bogate mogućnosti povezivanja

SL-G700 u svojim mogućnostima bežičnog povezivanja podržava Bluetooth, Wi-Fi i Apple AirPlay. Kompatibilan je i sa servisima za streaming kao što su Spotify, TIDAL i internetski radio te funkcionira kao Google Chromecast i Google Assistant.*

*U istoj se mreži mora nalaziti zvučnik koji se aktivira preko značajke Google Voice.


Visoka kvaliteta Technicsova dizajna

Konfiguracija s četiri odjeljka

Digitalni audioplayer sastoji se od cijelog niza sklopova kao što su napajanje s prekidačem velike snage te sklop digitalnog sučelja koji radi sa signalima visoke frekvencije, a tu su i analogni sklopovi.

SL-G700 koristi četverodijelnu konstrukciju s pregradama između blokova sklopova u skladu s razinom signala s kojom rade i vrsti sklopova.

To uklanja interferenciju između blokova sklopova, čime se postiže čišći zvuk. I čvrstoća šasije uslijed takve konstrukcije sprječava vibraciju električnih dijelova, a time i slabljenje kvalitete zvuka.

Robustan pogonski mehanizam

Prilikom reprodukcije diska preciznost čitanja određuje kvalitetu zvuka. Mehanizam za pogon CD-a ima trostruku šasiju kako bi se osiguralo točno čitanje i spriječio prijenos vibracija s mehanizma na ostale dijelove. SL-G700 ima stabilnu ladicu za disk od lijevanog aluminija s amortizacijom vibracija i tihom strukturom koja osigurava preciznu reprodukciju diska.

 

- # # # -

Da biste saznali više, posjetite web-mjesto technics.com ili pratite technics.global na Facebooku ili @technics na Twitteru.

O tvrtki Panasonic

Panasonic Corporation svjetski je vodeća tvrtka u razvoju raznih elektroničkih tehnologija i rješenja za kupce u područjima potrošačke elektronike, stanovanja, automobila i B2B poslovanja. Godine 2018. ova je tvrtka obilježila sto godina svog postojanja i trenutačno posluje po cijelom svijetu putem 591 podružnice i 88 pridruženih tvrtki, bilježeći pritom konsolidiranu neto prodaju od 61,4 milijarde eura u godini koja je završila 31. ožujka 2018. Panasonic je posvećen traženju novih vrijednosti kroz inovacije u svim svojim odjelima i koristi vlastite tehnologije za stvaranje boljeg života i boljeg svijeta za korisnike. Da biste saznali više o Panasonicu, posjetite web-mjesto https://www.panasonic.com/global.