Kontakt

 

E-pošta

info.hr@eu.panasonic.com

Služba za korisnike

Radno vrijeme:
9:00 - 17:00 radnim danom

Tel. broj: 0800777986
Na navedeni broj telefona možete ostvariti besplatni
telefonski poziv sa bilo koje fiksne ili mobilne telefonske linije
pružatelja telekomunikacijskih usluga na podrucju Hrvatske.

Adresa

 

 

Panasonic Maketing Europe
Podružnica Zagreb

Radnicka cesta 80
10 000
Zagreb
CROATIA