Mi koristimo personalizirane ’’cookies’’ za praćenje mjera i poboljšanje našeg e-mail marketinga za klijente. Više: Personalizirani "Cookies" OK Saznaj više

https://myprofile.panasonic.eu/login?lang=en_GB&{0} /servlet/saml/logout4eu?{0}

Uvjeti promotivne akcije „ Cash back " (u daljnjem tekstu: «Uvjeti»)

Uvjeti promotivne akcije „ Cash back " (u daljnjem tekstu: «Uvjeti»)

Shopping sezona : 22.05.2018.- 03.07.2018
Rok primjene zahtjeva do 31.07.2018.

Broj linije „ Helpline ": 0800777986

1. Panasonic 2018"Cash back Promotion" (u daljnjem tekstu: „Promocija ") je podržana od strane društva Panasonic Marketing Europe GmbH, sa sjedištem u ulici Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Savezna Republika Njemačka, koje djeluje putem svoje podružnice Panasonic Marketing Europe GmbH , organizacijska jedinica Češka Republika, matični broj društva: 579 88 454, sa sjedištem u Pragu 8, Karlin, Křížíkova 148/34, poštanski broj 186 00 (u daljnjem tekstu: "Promotor").

2. Koordinator promocije u smislu ovih pravila je Interpay Sales Promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ireland incorporated and registered in Ireland with company number 476077 whose registered office is at [IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ireland(u daljnjem tekstu "Koordinator"). Koordinator je ovlašten i odgovoran za obavljanje određenih poslova prema zahtjevima Promotora i to u ime Promotora.

SUDIONICI PROMOCIJE I OSOBE ISKLJUČENE IZ PROMOCIJE

3. Promocija je dostupna za krajnje korisnike- fizičke osobe koji kupuju proizvode kao potrošači sukladno zakonskim odredbama, kao i za poduzetnike (u daljnjem tekstu: «Sudionik»).

4. Osobe isključene iz Promocije su sljedeće: (i) dobavljači i prodavatelji, koji ne mogu niti sudjelovati u Promociji u ime potrošača; (ii) zaposlenici ili osobe koje imaju sličnu vezu sa Promotorom i/ili Koordinator i članovi njihovih obitelji, osim daljnjih srodnika, supružnika, braće i sestara; i (iii) bilo koji sudionici koji krše ove Uvjete.

5. Pretpostavlja se da svi sudionici daju pristanak na značenje ovih Uvjeta.

6. Bilo koji sudionik, koji odluči sudjelovati u Promociji sukladno značenju ovih Uvjeta, mora ispuniti sve zahtjeve određene dalje u tekstu, u periodu određen ovim Uvjetima.

PROIZVODI UKLJUČENI U PROMOCIJU

7. Promotivna akcija se odnosi na Kvalificirane proizvode, naznačene u Odjeljku 10, kupljene u Hrvatskoj (u daljnjem tekstu „Područje "). (Kod ovlaštenih prodavatelja, naznačenih u priloženom prilogu br. 1.)

8. Promocija se ne odnosi na Kvalificirane Proizvode kupljene na obročne rate (kupoprodaja sa obročnom otplatom cijene).

9. Promocija se odnosi na premijsku prodaju, gdje se premija sastoji u tome da postoji pravo zahtijevati gotovinu natrag u skladu s Uvjetima. Promotivna akcija se odvija od 13.05.2018 u 23:59:59- do 30.06.2018 (u daljnjem tekstu: «Promotivni Period»). Svi zahtjevi i/ili potraživanja koji se odnose na proizvode kupljene prije ili nakon Promotivnog Perioda, smatrat će se nevažećim.

10. Spisak proizvoda koji su predmetom Promotivne akcije (u daljnjem tekstu „Kvalificirani proizvodi") i gore odgovarajuće svote vraćajuće gotovine za jedan Kvalificirani proizvod (u daljnjem tekstu „ CashBack " ) navedene su dolje:

Product Name

Croatia(HRK)

DC-GH5EG-K

500

DC-GH5LEG-K

700

DC-GH5MEG-K

500

DC-G9EG-K

550

DC-G9LEG-K

750

DC-G9MEG-K

550

DMC-G80EG-K

250

DMC-G80HEG-K

250

DMC-G80MEG-K

250

DMC-G80WEG-K

250

DMC-GX80KEGK

200

DMC-GX80KEGS

200

DMC-GX80KEGT

200

DMC-GX80HEGK

250

DMC-GX80EG-K

150

DMC-GX80HEGS

250

DMC-GX80WEGK

250

DMC-GX80EG-S

150

DC-GX800KEGK

250

DC-GX800KEGS

250

DC-GX800KEGT

250

HC-X1000E

750

HC-X1E

1100

HC-V380EP-K

120

HC-VX980EP-K

250

DMC-TZ100EPK

200

DMC-TZ100EPS

200

DMC-LX15EP-K

200

H-E08018E

450

H-ES045E

300

H-ES12060E

300

H-ES200E

900

H-F007014E

300

H-NS043E

450

H-RS100400E

450

H-X012E

370

H-X015E-K

250

H-X015E-S

250

H-X025E

250

H-FS12060E

200

H-FS35100E-S

150

H-FS35100E-K

150

H-FSA100300E

250

H-FSA45200E

250

H-HS030E

150

H-HS043E-K

150

H-HS043E-S

150

H-HSA35100E

370

H-PS45175E-K

150

11. Svi Kvalificirani Proizvodi moraju biti novi i originalni Proizvodi društva Panasonic kupljeni na Području (od ovlaštenih prodavatelja Promotora). Kupnja polovnih, prerađenih ili obnovljenih proizvoda, kupovina od pojedinca, proizvodi koji nisu bili stavljeni na tržište na Području ili su uvezeni iz zemalja koje se nalaze izvan Područja (i kupovine preko interneta) ili proizvodi koji su krivotvoreni ili krše prava intelektualnog vlasništva grupe poduzeća Panasonic neće biti u nikakvom slučaju biti kvalificirani za ovu Promociju i kupci nisu ovlašteni potraživati povrat novca na način na koji isto mogu za Kvalificirane Proizvode.

PROMOCIJA I POSTUPAK ZAHTJEVA I REGISTRACIJA SUDIONIKA

12. Radi primjene zahtjeva iz ove Promocije za Vašu kupnju, molimo ispunite online prijavnicu na web stranic: https://lumixpromotions; u svrhu Vaše registracije, potrebno je ispuniti sva polja u registraciji zajedno sa informacijama koje se odnose na kupljeni proizvod (konkretno, proizvod, naziv trgovine, datum kupnje, serijski broj proizvoda), pošaljite datoteku sa vjerodostojnom fotografijom cijelog računa kupnje u standardnoj formi PDF-a ili JPG formata i sliku barkoda proizvoda koji se nalazi sa strane Vaše kutije proizvoda (koja sadrži broj modela i serijski broj) do 06.07.2018. («Rok za prijavu»), međutim ne kasnije od 30 dana od dana kupnje Kvalificiranog proizvoda. Zahtjevi podnijeti nakon tog datuma i/ili nakon proteka 30 dana od dana kupnje Kvalificiranog proizvoda neće biti važeći u svrhu Promocije. Molimo provjerite da li Vaš dokument (dokaz) o kupnji sadrži broj kupljenog modela i datum kupnje. Sudionici, osim zahtjeva, moraju podnijeti dokaz o kupnju u obliku izvornika računa kupnje da bi Promotor i/ili Koordinator mogao utvrditi da je njihovo potraživanje opravdano.

13. U slučaju netočne ili nepotpune registracije, sudionike će se tražiti da upotpune svoje registracije putem e-maila. Ni Promotor ni Koordinator nisu odgovorni za neuspješnu dostavu takvih zahtjeva; u slučaju da registracija nije dopunjena, neće se dalje razmatrati. Štoviše, Promotor neće uzeti u razmatranje ni zahtjeve u kojima su sudionici onemogućeni osigurati barkod proizvoda i dokaz u smislu kopije računa kupnje. Ukoliko, iz nekog razloga, sudionik nije zaprimio kutiju proizvoda, Promotor će prihvatiti sliku serijskog broja utvrđenog na temelju Kvalificiranog proizvoda.

14. U slučaju neuspjeha prihvaćanja Uvjeta ili u slučaju netočnog, nepotpunog, prekasnog ili pogrešnog ispunjavanja formulara registracije, sudionici nisu ovlašteni potraživati CashBack. Sudionici su odgovorni za točnost i cjelovitost dostavljenih podataka, uključujući i svoj bankovni račun.

15. Primijenjeni zahtjevi ne vrijede ukoliko se radi o Kvalificiranim proizvodima koji su vraćeni prodavatelju, a sudionik je dobio puni povrat kupoprodajne cijene, pri čemu u ovom slučaju Promotor će imati pravo tražiti natrag sav uplaćeni CaschBack. NAPOMENA: Sudionici moraju čekati 14 DANA od dana kupnje - do dana podnošenja njihovog zahtjeva online. U svakom slučaju, zadnji dan za registraciju će biti krajnji rok za primjenu zahtjeva - prijavu tražbine.

16. Promotor nije odgovoran, niti jamči za bilo kakav kvar tehnički, hardvera, softvera, servera, web stranice ili druge kvarove i oštećenja bilo koje vrste, u mjeri u kojoj to sprečava sudionika ili na drugi način istoga onemogućuje sudjelovati u Promotivnoj akciji. Zahtjevi dosatvljeni faksom, telefonom ili e-mailom neće biti prihvaćeni. Nečitljivi, nepotpuni ili izmijenjeni prijavni obrasci će se smatrati ništavnim, kao i obrasci zahtjeva koji nisu popunjeni u skladu s ovim uvjetima.

17. Prilikom podnošenja Vaše online registracije Vaš zahtjev bit će provjeren. Sudionici će dobiti automatsku potvrdu na e-mail o primitku njihovog zahtjeva za cashback i sljedeće korake u postupku primijene zahtjeva.

POSTUPAK ISPLATE

18. Svaki sudionik potvrđuje da CashBack Period se odnosi na ne manje od 30 kalendarskih dana, od dana kada smo zaprimili zahtjev i pripadajuću dokumentaciju, za zaprimanje CashBack-a. U slučaju da sudionik ne zaprimi CasBack u roku od 30 kalendarskih dana, , ljubazno Vas molimo da nas kontaktirate, koristeći gore navedene podatke o kontaktima, ne kasnije od 40 dana nakon što podnesete svoj zahtjev. Nažalost, zahtjevi podneseni nakon tog perioda, kao i nakon Roka za prijavu, neće biti prihvaćene.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI & PODATAKA

19. Sve osobne podatke koje navedete koristit će društvo Panasonic i njegovi ugovorni partneri isključivo za potrebe ove Promotivne akcije i u skladu sa pravnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

20. Osobni podatci sudionika Promotivne akcije će biti obrađeni u skladusa Uredbom (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka (GDPR) i sa pripadajućim pravom o zaštiti osobnih podataka.. Nadzor nad osobnim podacima vrši. Promotor. Svrha prikupljanja podataka je obavljati promociju Panasonic 2018 Cash back Promocija, a kada sudionik pruža dodatni (dobrovoljni) pristanak - podaci će biti obrađeni za druge marketinške svrhe Promotora.

21. Sudionici promotivne akcije imaju pravo uvida u svoje podatke i ove ispraviti. Davanje podataka je dobrovoljno, ali neophodno za sudjelovanje u Promotivnoj akciji. Sudionici Promocije imaju pravo zatražiti objašnjenje od Promotora, pravo zatražiti promjenu postojećeg stanja, osobito blokirati, ispravljati, dopunjavati, brisati bilo koji netočan osobni podatak. U slučaju bilo kakvog pitanja o postupanju Promotora, u njegovu svojstvu kontroliranja podataka, sukladno tim pravima, sudionici mogu kontaktirati Promotora ili podnijeti prigovor direktno Uredu za zaštitu osobnih podataka u češkoj Republici. Promotor može delegirati svoju odgovornost za zaštitu osobnih podataka, pisanim putem, drugom tijelu, , u svrhe i u mjeri kako je to prethodno propisano.

22. Sve osobne informacije obrađuju se i pohranjuju od strane Promotora na razdoblje ne više od 10 godina, kao i do prekida ugovornog odnosa.

OPĆI UVJETI

23. Promotor zadržava pravo da provjeri prihvatljivost svih zahtjeva - potraživanja kako bi se zaštitio od lažnih, nevažećih ili ponavljanih zahtjeva, uključujući neograničeno traženje od sudionika da dokažu da proizvod nije vraćen u zakonskom roku od dana primitka. Zahtjevi za vraćene produkte, lažne informacije, neispravne informacije pružene s lošom namjerom ili zahtjevi koji inače ne ispunjavaju Uvjete- neće važiti.

24. U slučaju isplate Cashback je oporezivi dohodak - poreznu obvezu podmiruje sudionik.

25. Cash Back koja se nudi u ovoj Promotivnoj akciji nije zamjenjiva , prenosiva i za istu nije dostupan nikakav kredit ili alternativni proizvod.

26. Promotor zadržava pravo izmjene Uvjeta u bilo koje vrijeme i regulirati ili u bilo koje vrijeme ovu Promociju prilagoditi ili otkazati.

27. Moguće je podnijeti samo jedan zahtjev – tražbinu za kupljeni Kvalificirani proizvod.

28. Ova Promotivna akcija nije dostupna u kombinaciji s bilo kojom drugom ponudom ili Promotivnom akcijom.

29. Primjenom ovog zahtjeva za CashBacka smatra se da su podnosioci zahtjeva pročitali i složili se s Uvjetima.

30. Uvjeti imaju utjecaja na odnose s trećim osobama u trenutku početka Promocije.

31. Uvjeti ove Promocije propisani su u ovim Uvjetima. Sve informacije o Promociji koje se nalaze u reklamnim materijalima i letcima služe samo u svrhu informiranja. U svrhu izbjegavanja sumnje, u slučaju sukoba između odredaba Uvjeta i reklamnog materijala koji se odnose na Promociju ili u slučaju sumnje u tumačenje odredbi ili reklamnog materijala koji se odnose na Promociju, relevantne oredbe ovih Uvjeta imaju prvenstvo, zajedno sa tumačenjem Promotora.

32. Uvjeti su dostupni u sjedištu Koordinatora: Interpay Sales Promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irska, na web stranici Promotivne akcije i u sjedištu tvrtke Panasonic Marketing Europe GmbH, organizacijska jedinica Češka Republika, Prag 8, Karlín, Križikova 148/34, poštanski broj 186 00. Podaci za kontakt, ako imate bilo kakvih pitanja u odnosu na pravila Promotivna akcija: Panasonic@promotion-support.com.

33. Promotor zadržava pravo izmjene Uvjeta, uključujući skraćivanje ili produljenje trajanja Promotivnih akcija, i to u mjeri dopuštenoj zakonom i uz odgovarajuće obavijesti sudionicima Promotivne akcije, koje će biti objavljeno na web stranici Promotivne akcije.

34. Uvjeti regulirani i tumečeni sukladno češkom pravu. Ukoliko ugovorni odnos iz kupoprodajnog ugovora sadrži međunarodni (internacionalni) element, Promotor i/ili Koordinator i sudionik se trebaju usuglasiti da se imaju primijeniti odgovarajući zakoni češkog prava. Međutim, navedeno ne utječe na sudionikova prava proizašla iz primjenjujuće uredbe.

 
Prilog Br. 1.
Popis ovlaštenih prodavatelja

 

Mi koristimo personalizirane ’’cookies’’ za praćenje mjera i poboljšanje našeg e-mail marketinga za klijente. Više: Personalizirani "Cookies" OK Saznaj više