Mi koristimo personalizirane ’’cookies’’ za praćenje mjera i poboljšanje našeg e-mail marketinga za klijente. Više: Personalizirani "Cookies" OK Saznaj više

https://myprofile.panasonic.eu/login?lang=en_GB&{0} /servlet/saml/logout4eu?{0}

Zvanični uvjeti promotivne kampanje „Panasonic CEE Povrat novca 2017“

Zvanični uvjeti promotivne kampanje „Panasonic CEE Povrat novca 2017“

Zvanični uvjeti promotivne kampanje „Panasonic CEE Povrat novca 2017“

Razdoblje promocije: 16. 1. 2017 - 28. 2. 2017
Rok potraživanja: 31.3.2017

Broj telefonske pomoći: 0800777986 Email: / info@panasonic.hr

1. Promotivna kampanja “Panasonic CEE Povrat novca 2017” Promocija” (u daljnjem tekstu "Promocija") će biti organizirana i obavljena od strane Panasonic Marketing Europe GmbH, sa sjedištem u ul. Hagenauer 43, 65203 Wiesbaden, Savezna Republika Njemačka, djelujući preko svoje podružnice Panasonic Marketing Europe GmbH, organizacijske jedinice u Češkoj Republici, sa sjedištem u Pragu 8, Karlín, Thámova 289/13, Poštanski broj 186 00 ( "Promotor").

2. Promocija će biti organizirana uz pomoć Interpay Sales Promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irska (u daljnjem tekstu “Koordinator”). Koordinator promocije je ovlašten i odgovoran za obavljanje svih aktivnosti po nalogu Promotora, u ime Promotora ili u svoje ime.

3. Ova službena pravila su razrađena i javno objaviljena od početnog datuma promocije i slobodno su dostupna na sljedećim web adresama www.lumixpromotions.com tijekom cijelog razdoblja promocije, u skladu s važećim zakonskim propisima.

4. Promotor zadržava pravo dopuniti ili izmijeniti ova službena pravila, uključujući skraćenje ili produženje promocije, ili je povući u mjeri u kojoj je to dopušteno prema mjerodavnom pravu.

TERITORIJA I PRAVO SUDJELOVANJA U PROMOCIJI

5. Promocija će se organizirati i provoditi na teritoriji Češke, Slovačke, Mađarske, Rumunjske, Bugarske, Slovenije, Hrvatske (u daljnjem tekstu „Teritorija“), a primjenjuje se za određene proizvode, kako je opisano dolje u članku 8.

6. Promocija provodi se na cijeloj teritoriji i svaka osoba koja kupuje odgovarajuće proizvode (kao što je opisano u čl. 8), ima pravo podnijeti zahtjev za gotovinu natrag prema tim odredbama i uvjetima.

7. Promocija traje između 16. 1. 2017 – 28. 2. 2017. Polaganja prava, koja se odnose na proizvode kupljene prije ili poslije ovog promotivnog razdoblja će se smatrati nevažećim.

8. Predmet promocije su određene modele digitalnih Panasonic kamera kupljene u promotivnom razdoblju. Potpuni popis proizvoda koji su predmet promocije (u daljnjem tekstu “Kvalificirani Proizvodi”) i količina dotične gotovine natrag za kvalificirani proizvod (u daljnjem tekstu  “Povrat novca”) je kako slijedi: 

TERITORIJA I PRAVO SUDJELOVANJA U PROMOCIJI

9. Svi kvalificirani proizvodi moraju biti novi i originalni Panasonic proizvodi kupljeni na teritoriju. Kupnja iz druge ruke, izmijenjenog ili prerađenog proizvoda, kupnja od fizičke osobe proizvoda koji nisu staviljeni u promet na teritoriji ili su uvezeni izvan teritorije (uključujući i internet kupovinu), ili proizvodi koji su krivotvoreni ili krše prava intelektualnog vlasništva tvrtki Panasonic grupe ili na bilo koji način ne ispunjavaju uvjete za ovu Promociju, ne daje Kupcu pravo da može zatražiti povrat novca.

MEHANIZAM PROMOCIJE

Postupak potraživanja

10. Kako biste zatražili povrat novca, svaka osoba koja kupila kvalificirani proizvod treba popuniti obrazac zahtjeva online („Obrazac zahtjeva“) dostupan na internetskoj stranici www.lumixpromotions.com.Sudionik treba dati informacije o svom imenu, o kupljenom proizvodu, treba da pruži preferirani način povrata novca. Sudionik treba učitati kopiju pune potvrde o kupnji i sliku barkoda proizvoda, koju možemo naći na kutiji proizvoda (koja prikazuje broj modela i serijski broj). Obrazac zahtjeva treba dostaviti do 31. 3. 2017 (“Rok za potraživanje”), međutim, najkasnije u roku od 30 dana od dana kupnje kvalificiranog proizvoda. Prijave izvršene nakon tog datuma neće bi bili podobni za sudjelovanje u Promociji. Molimo provjerite da li Vaša potvrda o kupnji sadrži broj modela i datum kupnje.

11. Potraživanjana ne vrijede u pogledu odgovarajućih proizvoda koji su vraćeni u maloprodaju i sudionik dobiva punu naknadu, u kojem slučaju Promotor će biti u pravu tražiti natrag bilo koji plaćen povrat novca. MOLIMO ZABILJEŽITE: Sudionici moraju čekati 14 dana, od dana kupnje prije slanja njihovih on-line potraživanja. U svakom slučaju, zadnji dan za upis bit će rok tražbina. U slučaju da je zahtjev podnesen od prije isteka roka od 14 dana od dana kupnje, Promotor ima pravo na odgodu plaćanja povrata novca.  

12. Promotor neće obraditi zahtjev ako sudionik ne može pružiti sliku barkoda proizvoda i presliku potvrde o kupnji. Ako iz bilo kojeg razloga, sudionik nije zadržao kutiju proizvoda, Promotor će prihvatiti sliku serijskog broja, koja se nalazi na dnu kvalificiranog proizvoda.

13. Promotor neće biti odgovoran za bilo kakvu tehničku, hardver, softver, serversku, web stranice ili druge kvarove ili oštećenja bilo koje vrste, u mjeri u kojoj to sprečava sudionika iz, ili na drugi način onemogućuje sudionika za ulazak u promociju. Potraživanja faksom, telefonom ili e-mailom neće biti prihvaćene. Nečitljivi, nepotpuni ili promijenjeni zahtjevi će se smatrati nevažećim, kao što će i oblici potraživanja koji nisu dovršeni u skladu s ovim odredbama i uvjetima.

14. Nakon podnošenja obrasca zahtjeva, svaki obrazac zahtjeva treba provjeriti Promotor. Sudionicima će biti poslana automatska poruka o potvrdi primitka njihovih tražbina povratka novca i daljnjm koracima u procesu tražbine.

15. Svaka osoba koja je kupila kvalificirani proizvod ima pravo podnijeti samo jedan zahtjev u pogledu dotičnog proizvoda. 

Postupak otkupa

16. Molimo dopustite 30 dana od dana što primimo Vaš zahtjev i svu prateću dokumentaciju, do primitka Vašeg povrata novca. Ako niste primili povrat novca (Cashback) u roku od procijenjenih 30 dana, molimo da nas kontaktirate, koristeći podatke za kontakt gore, najkasnije u roku od 40 dana nakon slanja zahtjeva. Nažalost, potraživanja tražene izvan roka polaganja prava, neće biti prihvaćene.

PRIVATNOST I ZAŠTITA PODATAKA

17. Nakon podnošenja zahtjeva sudionik dobrovoljno pristaje i ovlašćuje promotora za pohranjivanje i obradu njegovih osobnih podataka u svrhu promocije, kao i za marketinške svrhe u vezi s uslugama koje pruža Promotor, u skladu s važećim zakonom.

18. Svi osobni podaci dobiveni od sudionika Promotor može koristiti isključivo u svrhu ove promocije, u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka.

19. Promotor je uredno registriran na temelju Zakona br. 101/2000 Coll., na češkoj zaštiti osobnih podataka kao kontrolorom osiobnih podataka podataka sa registracijskim brojem 00037483. Osobni podaci sudionika promocije će biti obrađene od strane promotora u skladu sa Zakonom br. 101/2000 Coll., na češkoj zaštiti osobnih podataka, kako je izmijenjena.  Svrha prikupljanja podataka je provesti promociju i ako sudionik pruža dodatni (opcija) pristanak, podaci će biti obrađeni i za druge marketinške svrhe Promotora. Sudionici promocije imaju pravo vidjeti svoje podatke i ispraviti ih. Pružanje podataka je potrebno za sudjelovanje u promociji. Promotor može delegirati svoje odgovornosti za zaštitu osobnih podataka, na način pisanog ugovora, na drugoga, na temelju pravila navedenih u članku 10. Zakona o zaštiti osobnih podataka, u svrhe i to u mjeri kao što je gore navedeno.

OPĆI UVJETI

20.  Promotor zadržava pravo da provjeri prihvatljivost svih potraživanja kako bi se zaštitio od lažnih, nevažećih ili ponavljajućih potraživanja, uključujući, bez ograničenja, zahtijevajući od sudionika da dokaže da nije vratio proizvod u zakonskom roku od dana dostave. Zahtjevi za vraćene proizvode, u lošoj namjeri ili lažne prijave ili potraživanja koji se inače ne ispunjavaju navedene uvjete će biti poništena.

21.  Tamo gdje plaćanje povratka novca predstavlja oporezivu korist, porezna obveza leži na sudioniku gdje je to zakonski primjenjivo.

22. Povratak novca ponuđen pod ovom promocijom nije zamjenjiv, neprenosiv i nema dostupne kreditne ili proizvodne alternative.

23. Ova promocija nije dostupna u kombinaciji s bilo kojom drugom ponudom ili promocijom.

24. Potraživanjem ovog povrata novca, smatrat će se da podnositelji zahtjeva su pročitali i prihvatili ove uvjete.

25. Odredbe i uvjeti promocije navedeni su u ovim uvjetima i odredbama. Sve informacije o promociji navedene u reklamnim materijalima i letcima su samo u informativne svrhe.

26. Ovi uvjeti su dostupni u sjedištu koordinatora: Interpay Sales Promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ireland, na web stranici promocije, i u sjedištu Panasonic Marketing Europe GmbH, organizacijskoj jedinici u Češkoj, u Pragu 8, Karlín, Thámova 289/13, Poštanski broj 186 00. Kontakt informacije u slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s pravilima promocije  Panasonic@promotion-support.com.

27. Ova službena pravila moraju biti regulirani i tumačeni u skladu sa zakonima Republike Češke.

Mi koristimo personalizirane ’’cookies’’ za praćenje mjera i poboljšanje našeg e-mail marketinga za klijente. Više: Personalizirani "Cookies" OK Saznaj više