Promotivna akcija povodom predstavljanja fotoaparata Lumix S5 – Uvjeti i odredbe promotivne akcije

Promotivna akcija povodom predstavljanja fotoaparata Lumix S5 – Uvjeti i odredbe promotivne akcije

Ispunite anketu i osvojite besplatni objektiv

Adresa e-pošte: Panasonic@promotion-support.com

Razdoblje promotivne akcije: 2. rujna – 30. rujna 2020.
Razdoblje preuzimanja nagrade: 1. listopada – 31. listopada 2020.

1. Promotivnu akciju povodom predstavljanja proizvoda LUMIX S5 (u nastavku samo „promotivna akcija“) pokreće Panasonic Marketing Europe GmbH sa službenom adresom Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Njemačka („promotor“).

KVALIFIKACIJA


2. Promocija je primjenjiva na stanovnike Zemalja koje sudjeluju u promociji* i koji imaju 18 i više godina.
*Zemlje koje sudjeluju u promociji su Njemačka, Austrija, Francuska, Belgija, Italija, Švicarska, Nizozemska, Španjolska, Portugal, Poljska, Češka, Slovačka, Mađarska, Rumunjska, Bugarska, Slovenija, Hrvatska, Estonija, Litva, Švedska, Danska, Norveška, Finska, Island, Luksemburg, Monako, Lihtenštajn, Malta, Andora, Vatikan i San Marino. 
3. Sudjelovanje u promotivnoj akciji povodom predstavljanja fotoaparata Lumix S5 povezano je sa sudjelovanjem u anketi. Svaki sudionik koji ispuni anketu i kupi LUMIX S5 (DC-S5, DC-S5K) („kvalifikacijski proizvodi”) u razdoblju od 2. rujna do 30. rujna 2020. („razdoblje promotivne akcije povodom predstavljanja“) kvalificira se za dobivanje besplatnog objektiva SIGMA 45mm f/2.8 DG DN | CONTEMPORARY svojim sudjelovanjem u anketi. Objektiv se osvaja u sklopu ove promotivne akcije.
4. Da bi se kvalificirali za promotivnu akciju, sudionici moraju tijekom razdoblja promotivne akcije povodom predstavljanja sudjelovati u anketi koja je dostupna na web-mjestu i moraju kupiti novi LUMIX S5 (DC-S5, DC-S5K) od prodavača koji sudjeluje u promotivnoj akciji na Zemalja koje sudjeluju u promociji*. Zahtjevi za preuzimanje nagrade povezani s proizvodima kupljenim nakon „razdoblja promotivne akcije povodom predstavljanja“ smatrat će se nevažećima.
5. Svi kvalificirajući proizvodi moraju biti novi i originalni Panasonicovi proizvodi. Kupnjom rabljenih, servisiranih ili obnovljenih proizvoda i proizvoda uvezenih izvan Zemalja koje sudjeluju u promociji* koji su krivotvoreni ili krše prava intelektualnog vlasništva Panasonicove grupe tvrtki ni na koji se način ne kvalificira za ovu promotivnu akciju.

POKLON

6. Poklon za sudjelovanje u anketi i kupovinu jest objektiv SIGMA 45mm f/2.8 DG DN | CONTEMPORARY („Poklon“)
7. Poklon koji se nudi u ovoj promotivnoj akciji nije zamjenjiv ni prenosiv niti se može zamijeniti za gotovinu ili bon.
8. Promotivna je ponuda na snazi do isteka zaliha.
9. U slučaju nepredviđenih okolnosti promotor zadržava pravo ponude zamjenskog poklona iste ili veće vrijednosti bez prethodne obavijesti.

POSTUPAK PREUZIMANJA NAGRADE

10. Da bi sudjelovao u promotivnoj akciji, sudionik mora u razdoblju od 2. rujna do 30. rujna 2020. kupiti kvalificirajuće proizvode kod maloprodajnih predstavnika koji sudjeluju u promociji i registrirati se za preuzimanje nagrade na web-mjestu. Nakon finalizacije kupnje fotoaparata kupci se mogu registrirati za preuzimanje besplatnog objektiva Sigma. Vremensko razdoblje za preuzimanje jest između 1. listopada i 31. listopada 2020. Kupci moraju do 31. listopada 2020. priložiti primjerak računa kojim se dokazuje da je kupnja finalizirana (dakle, ne potvrdu o uplati banci), serijski broj proizvoda koji se nalazi u podnožju proizvoda ili na bočnoj stranici kutije proizvoda te sliku serijskog broja i barkoda. Prijave nakon tog datuma neće se kvalificirati za promotivnu akciju. Račun mora sadržavati naziv proizvoda (broj modela), cijenu, naziv trgovine i datum kupnje.

11. Promotor se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve kvarove ili oštećenja tehničke prirode, hardvera, softvera, poslužitelja ili web-mjesta koji bi sprječavali sudionika ili mu na neki drugi način onemogućavali sudjelovanje u promotivnoj akciji.

12. Zahtjevi za preuzimanje primljeni putem faksa, telefona, e-pošte ili obične pošte neće se uzimati u obzir. Nečitljivi, nepotpuni ili izmijenjeni obrasci zahtjeva za preuzimanje smatrat će se nevažećima jer obrazac zahtjeva nije ispunjen u skladu s ovim uvjetima i odredbama.

13. Nakon dovršetka registracije putem interneta sudionici će dobiti automatsku poruku e-pošte kojom se potvrđuje primitak njihova zahtjeva i navode sljedeći koraci postupka preuzimanja nagrade. Vaš će zahtjev biti provjeren u skladu s ovim uvjetima i odredbama. Zahtjevi nisu valjani ako se kvalificirajući proizvod naknadno vrati trgovcu i sudionik ostvari potpun povrat sredstava i u tom slučaju promotor može tražiti da mu se vrate svi isporučeni pokloni.

14. Promotor neće obraditi zahtjev ako sudionik ne može isporučiti valjani primjerak računa, serijski broj proizvoda te sliku serijskog broja i barkoda.

POSTUPAK PREUZIMANJA

15. Od datuma potvrde valjanosti s naše strane do primitka promotivnih proizvoda može proći do 28 dana. Ako u tih 28 dana ne primite svoje promotivne proizvode, obratite nam se putem prethodno navedenih podataka za kontakt unutar 35 dana od slanja zahtjeva. Nažalost, molbe povezane sa zahtjevima poslane nakon tog vremenskog razdoblja kao i nakon krajnjeg roka za slanje zahtjeva (31. listopada 2020.) neće se uzimati u obzir.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI I PODATAKA

16. Odgovorni voditelj obrade jest Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, NJEMAČKA; datenschutz@eu.panasonic.com
17. Vrste podataka koji se prikupljaju: titula, ime i prezime, adresa, država prebivališta i adresa e-pošte.
18. Svrha prikupljanja podataka: podaci će se prikupljati, obrađivati i pohranjivati isključivo u svrhu ove promotivne akcije. Ako je sudionik pristao na primanje informacija o Panasonicovim proizvodima i posebnim ponudama, u tu će se svrhu prikupljati, obrađivati i pohranjivati prethodno navedene vrste podataka. Podaci o postojećim kupcima usporedit će se i ažurirati podacima prikupljenim tijekom ove promotivne akcije.
19. Svi će se podaci izbrisati sedam (7) dana nakon završetka promotivne akcije osim u slučaju da su ti podaci nužni za primanje informacija o Panasonicovim proizvodima i posebnim ponudama. Takvi će se podaci izbrisati nakon ukidanja dopuštenja. Zahtjev za ukidanje se treba poslati Panasonicovoj organizaciji u vašoj državi.

OPĆI UVJETI

20. Smatra se da su preuzimanjem poklona sudionici prihvatili ove uvjete i odredbe.
21. Promotor zadržava pravo provjere kvalificiranosti svih zahtjeva kako bi se zaštitio od krivotvorenih, nevaljanih ili ponavljanih zahtjeva, uključujući, bez ograničenja, zahtijevanje od sudionika da dokažu da nisu vratili proizvod u roku od 28 dana nakon datuma isporuke. Zahtjevi utemeljeni na vraćenim proizvodima, krivotvoreni zahtjevi ili oni predani s lošom namjerom ili pak zahtjevi koji drugačije ne zadovoljavaju ove uvjete i odredbe smatrat će se nevažećima.
22. Promotor zadržava pravo da prema vlastitom nahođenju u bilo kojem trenutku izmijeni ove uvjete i odredbe ili u bilo kojem trenutku prekine ovu promotivnu akciju.
23. Može se poslati samo jedan zahtjev po kupljenom kvalificirajućem proizvodu, maksimalno dva zahtjeva po osobi.
24. Ovi uvjeti i odredbe usklađeni su s njemačkim zakonom. Mjesto je Wiesbaden, Njemačka.