https://myprofile.panasonic.eu/login?lang=hu_HU&{0} /servlet/saml/logout4eu?{0}

Lumix S5 Tavaszi Pénzvisszatérítési Promóció – A Promóció Szabályzata

Lumix S5 Tavaszi Pénzvisszatérítési Promóció – A Promóció Szabályzata

Regisztrálja LUMIX S5 fényképezőgépét vagy szettjét egy Résztvevő Kereskedőnél, és kapjon 76.000,- HUF készpénz-visszatérítést

Email: Panasonic@promotion-support.com

Promóciós időszak: 2022. április 1. - 2022. június 14

Igénylési időszak: 2022. május 1. – 2022. július 31

1. A SZERVEZŐ

1.1. A LUMIX S5 Tavaszi Pénzvisszatérítési Promóció (a továbbiakban: "Promóció") Szervezője a mely a Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Németország (a "Szervező") székhelyű Panasonic Marketing Europe GmbH fióktelepe.

2. JOGOSULTSÁG

2.1. A promóció a következő országok lakosaira vonatkozik: Belgium, Luxemburg, Bulgária, Horvátország, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország/Franciaország [Korzikával együtt], Monaco, DROM-COM [kizárólag az eurózóna], Magyarország, Olaszország, Litvánia, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Egyesült Királyság, Írország, Szerbia, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Lettország, Andorra. („Résztvevő országok”).

2.2. A résztvevőnek legalább 18 évesnek kell lennie („Résztvevő”). A Szervező, annak leányvállalatainak alkalmazottai, ezek családtagjai, képviselőik és más, a promócióban közvetlenül érintett felek nem vehetnek részt benne. A Promócióban csak azok a Résztvevők vehetnek részt, akik saját használatra vásárolnak, azaz a végfelhasználók. A Szervező fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor, bármilyen okból ellenőrizze a Résztvevők alkalmasságát és/vagy kizárja a Résztvevőket. A viszonteladók nem nyújthatnak be igényeket ügyfeleik nevében.

2.3. A Promócióban való részvételhez a Résztvevőnek meg kell vásárolnia az 1. mellékletben leírt LUMIX S5 fényképezőgépet vagy szettet ("Résztvevő termékek") egy Résztvevő kereskedőtől ("Résztvevő Kiskereskedő") egy Résztvevő Országban, a következő időszakban: 2022. április 1. és 2022. június 14 között („Promóciós időszak”), és regisztrálnia kell a Résztvevő Termékeket a jelen feltételek szerint a regisztrációs oldalon, amelyet együttműködő partnerünk, a Benamic tart fenn, kinek címe: IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Írország, („Benamic”), megadva a 4. pontban említett információkat. Az összes részt vevő kiskereskedő a https://www.panasonic.com/hu/consumer/fenykepezogepek-es-videokamerak/lumix-g-dslm-fenykepezogepek-learn/cikkek/lumix-s5-spring-cash-back-promotion.html listán és a 2. mellékletben található. Kérjük, ellenőrizze a helyi kereskedőjénél is, hogy részt vesz-e ebben a Promócióban.

2.4. Minden Résztvevő Terméknek új és eredeti Panasonic terméknek kell lennie. Használt, a gyártó által felújított vagy felújított termékek, valamint a részt vevő országokon kívülről importált, illetve hamisított vagy a Panasonic vállalatcsoport szellemi tulajdonjogait bármilyen módon sértő termékek vásárlása nem jogosít a Promócióban való részvételre.

3. Pénzvisszatérítés

3.1. A Promócióban való részvételkor a Résztvevő 76.000,- HUF összegű készpénz-visszatérítést kap („Pénzvisszatérítés”). Abban az esetben, ha a Résztvevő Bosznia-Hercegovinában és Albániában rendelkezik lakóhellyel, a felszámított banki díjak levonásra kerülnek a fenti összegből. Ebben az esetben és abban az esetben is, ha a Résztvevő Szerbiában lakik, a szükséges fizetési feltételek teljesítése esetén a Benamic a visszatérítendő összeget a Résztvevő bankszámlájára utalja USD-ben a visszatérítés összegének megfelelő összegig. A Résztvevő bankja átváltja a valutát, és a Résztvevő a visszatérítendő összeget helyi pénznemben kapja meg, a vonatkozó valutaváltási díjak levonását követően. A visszatérítendő összegek kifizetésében részt vevő pénzintézetek által alkalmazott átváltási árfolyamot ezen pénzintézetek szabályzatai és szerződéses feltételei határozzák meg. A Résztvevő számlájára helyi pénznemben érkező visszatérítendő összeg a valutaváltás eredményeként eltérő összegű lehet. A Résztvevőnek a Szervezővel vagy a Promócióban részt vevő pénzügyi és egyéb intézményekkel szemben az összegek eltéréséből eredő követelései a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékig kizártak.

Felhívjuk figyelmét, hogy az orosz bankok nem tartoznak a Promóció hatálya alá, pl. a visszatérítendő összeget nem lehet egy orosz bank számlájára utalni.

3.2. A jelen Promóció keretében felajánlott Pénzvisszatérítés nem cserélhető, nem átruházható, és nem áll rendelkezésre készpénz vagy hitel alternatíva. Kifejezetten tilos a Pénzvisszatérítés a Résztvevő Kiskereskedőn keresztül történő visszafizetése. A Pénzvisszatérítés kétszeri igénylése kizárt.

3.3 A Promóció során Résztvevőnként legfeljebb 5 Résztvevő Terméknél igényelhető a Pénzvisszatérítés. Résztvevő termékenként csak 1 igény nyújtható be.

3.4 Amennyiben a készpénz-visszafizetés adóköteles juttatásnak minősül, az adófizetési kötelezettség a Résztvevőt terheli. Ennek megfelelően, ha a bank díjat számít fel Önnek, ezeket a költségeket az Ön bankja levonja a visszatérítendő összegből.

4. IGÉNYBEJELENTÉSI FOLYAMAT

4.1. A Pénzvisszatérítés igényléséhez egyszerűen regisztrálja online a Résztvevő Terméket a Benamic által üzemeltetett regisztrációs oldalon itt (https://panasonic-lumixs5.benamic.com/hu/?country_promotion=38), a regisztrációkat csak a Minősített Termék(ek) megvásárlásától számított harminc (30) nap után lehet benyújtani, valamint a 2022 május 1-től 2022. július 31-ig terjedő időszakban („Igénybevételi Időszak”).

4.2. A Promóciós Időszak előtt vagy után vásárolt Résztvevő Termékekkel kapcsolatos követelések érvénytelennek minősülnek.

4.3. A Pénzvisszatérítés igényléséhez a Résztvevőnek a következő kötelező információkat kell megadnia a 4.1 pontban meghatározott honlapon:

1) Személyes adatok (Cím, teljes név, postacím, lakhely szerinti ország, e-mail cím)

2) Termékadatok (Termék, a bolt neve, a vásárlás országa, a vásárlás dátuma, sorozatszám, feltöltött szkennelt szériaszám, feltöltött szkennelt számla)

3) Banki adatok

4.4 A regisztrációt követően Ön e-mailben kap egy visszaigazolást az igénylés átvételéről. Minden Pénzvisszatérítési igény egyszeri felhasználásra korlátozódik, és nem használható fel semmilyen más promóciós utalvánnyal vagy Pénzvisszatérítési promócióval más Panasonic terméknél.

4.5. Az igénylés benyújtásának határideje az Igénybevételi Időszak vége. Az Igénybevételi Időszak előtt vagy után benyújtott jelentkezések nem jogosítanak a Promócióra. A Résztvevőnek gondoskodnia kell arról, hogy a vásárlási bizonylat tartalmazza a vásárolt termék nevét (modellszámát), az üzlet nevét és a vásárlás dátumát.

4.6. A Szervező nem tehető felelőssé semmilyen műszaki, hardver, szoftver, szerver, weboldal vagy egyéb meghibásodásért vagy bármilyen kárért, amennyiben ez megakadályozza a Résztvevőt a Promócióban való részvételben, vagy más módon akadályozza a Résztvevőt a Promócióban való részvételben. Ha az online regisztráció technikai okok miatt nem lehetséges, a Panasonic@promotion-support.com címen elérhető az ügyfélszolgálatunk. A Résztvevő Kiskereskedő, a Résztvevő Kiskereskedő alkalmazottai és a munkavállalók családjai nem regisztrálhatnak és nem nyújthatnak be igénylést.

4.7. Faxon, telefonon, e-mailen vagy postai úton benyújtott igényléseket nem fogadunk el. Az olvashatatlan, hiányos vagy módosított igénylőlapok vagy felmérések érvénytelennek minősülnek, csakúgy, mint a nem a jelen feltételeknek megfelelően kitöltött igénylőlapok.

4.8. A Résztvevő igényét a Benamic ellenőrzi a jelen feltételekkel összhangban. A követelések nem érvényesek azokra a Résztvevő Termékekre vonatkozóan, amelyek vissza lesznek küldve a Résztvevő kiskereskedőnek, és a Résztvevő kicseréli a Résztvevő Terméket, vagy teljes visszatérítést kap, ebben az esetben a Szervező jogosult visszaigényelni a kifizetett összeget.

4.9. A Szervező elutasítja az igénylést, ha a Résztvevő nem nyújtja be a vásárlást igazoló bizonylat érvényes másolatát, a termék sorozatszámát és a sorszám és a vonalkód képét.

4.10 Abban az esetben, ha a Résztvevő visszaküldi a Résztvevő Terméket a Résztvevő Kiskereskedőnek, a Résztvevő nem jogosult a pénzvisszatérítésre, és ezt követően minden igényt elutasítunk. A félreértések elkerülése végett, ez a záradék semmilyen módon nem tiltja a Résztvevőnek a vonatkozó törvényi vagy szavatossági jogainak gyakorlását.

5. MAGÁNÉLETHEZ VALÓ JOG & ADATVÉDELEM

5.1. A felelős adatkezelő a Szervező, a Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, NÉMETORSZÁG; data_protection@eu.panasonic.com

5.2. A Szervező betartja a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok jogszabályi előírásait. A Szervező hatályos adatvédelmi szabályzata a következő címen érhető el:

https://www.panasonic.com/hu/adatvedelem.html

5.3. A személyes adatokat a Benamic gyűjti és dolgozza fel a Szervező nevében. A Benamic betartja a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok törvényi előírásait. A gyűjtött adattípusok közé tartoznak a személyes adatok, a termékadatok és a banki adatok, a 4.3 pontban felsoroltak szerint

5.4. Az adatgyűjtés céljai: Az adatokat a Benamic kizárólag a Promóció végrehajtása céljából gyűjti, dolgozza fel és tárolja a termék Szervezőnél történő regisztrálásához vagy a Szervező általi e-mailes marketinghez. Az adatokat a Szervező gyűjti, amennyiben ehhez a Résztvevő a regisztráció során hozzájárult. Amennyiben a Résztvevő hozzájárult az e-mailes marketinghez, a 4.3 pontban felsorolt ​​Személyes adatok is gyűjtésre, feldolgozásra és tárolásra kerülnek erre a célra. A már meglévő ügyfelek adatait összehasonlítjuk a jelen promócióban megadott adatokkal, és frissítjük.

5.5. A promóció lebonyolítása céljából az Ön személyes adatainak kezelése az Általános Adatvédelmi Rendelet („GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés b) pontján alapul. Személyes adatainak e-mailes marketing célú feldolgozása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapul.

5.6. A Résztvevő személyes adatait nem adjuk át harmadik félnek, és nem bocsátjuk rendelkezésükre az Érintettek hozzájárulása nélkül. Ez alól kivételt képeznek azon harmadik felek, többek között a Promóció lebonyolításával megbízott ügynökségek, amelyek az adatokat a Promóció lebonyolítása céljából gyűjtik, tárolják és használják fel. A harmadik felek betartják a GDPR előírásait, és megteszik a szükséges biztonsági intézkedéseket a Szervezővel írásban megállapodva, valamint Adatfeldolgozási Megállapodással is rendelkeznek.

5.7. A Résztvevők személyes adatait a Benamic mindaddig őrzi meg, ameddig ez a jogszabályi előírások betartása és jogi célokból szükséges, és legkésőbb az akció lezárását követő 12 hónap elteltével törli.

5.8. A Résztvevő az e-mailes marketinghez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, és a hírlevélről leiratkozhat. A hozzájárulás visszavonható a minden e-mailes hírlevélben található „Hírlevél Feliratkozási Kezelő Központ” hivatkozásra való kattintással, a My Panasonic Account-on keresztül, vagy ha Ön felveszi a kapcsolatot a Szervezővel a data_protection@eu.panasonic.com címen.

5.9. A Résztvevőnek bármikor joga van ingyenes tájékoztatást kérni a Résztvevő tárolt személyes adatairól, azok eredetéről és címzettjéről, valamint az adatkezelés céljáról, és adott esetben jogosult ezen adatok helyesbítésére, zárolására vagy törlésére a vonatkozó jogszabályi rendelkezések kereten belül ha kérelmét megfelelően leírva elküldi a data_protection@eu.panasonic.com címre.

6. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

6.1. A Pénzvisszatérítés igénylésével a Résztvevők igazolják, hogy elolvasták és elfogadták ezeket a feltételeket

6.2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze az összes igénylés megfelelőségét, hogy megvédje magát a csalárd, érvénytelen vagy ismétlődő követelésekkel szemben, beleértve, de nem kizárólagosan, a Résztvevő felkérését azon bizonyítására, hogy nem küldte-e vissza a Résztvevő Terméket a vásárlás dátumától számított 28 napon belül. A rosszhiszemű vagy csalárd bejegyzések vagy igénylések, amelyek egyébként nem felelnek meg jelen feltételeknek, érvénytelennek lesznek minősítve.

6.3. A Szervező fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint jelen feltételeket bármikor módosítsa, és a jelen Promóciót bármikor módosítsa vagy visszavonja.

6.4 A csalárd követelések figyelemmel kísérése érdekében a Szervező fenntartja a jogot, hogy a termék-visszaküldéseket az érintett Résztvevő Kiskereskedőknél keresztellenőrizze, összehasonlítva azokat a beérkezett igénylésekkel. A Szervező fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a Pénzvisszatérítés kifizetését, ha hamis vagy csalárd igénylés gyanúja merül fel.

6.5 A jelen feltételekre a Német Köztársaság törvényei az irányadók, a nemzetközi kollíziós jog, különösen az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ egyezmény kizárásával. Mindazonáltal az Ön szokásos tartózkodási helye vagy székhelye szerinti ország helyi jogszabályait ez nem érinti, és a német jogszabályokkal való ütközés esetén azok az irányadók. A németországi wiesbadeni bíróságok kizárólagos joghatósággal rendelkeznek a jelen Promócióból vagy azzal kapcsolatban felmerülő jogviták vagy követelések rendezésére.

6.6. Amennyiben a jelen szerződéses feltételek bármely pontja érvénytelenné válik, ez nem érinti a fennmaradó feltételek érvényességét.

1. Melléklet – Résztvevő termékek

DC-S5E-K

DC-S5KE-K

DC-S5EME-K

DC-S5KS85KIT

DC-S5KR73KIT

2. Melléklet - Résztvevő Kiskereskedők

220volt Magyarország Kft.

DigitCam Kft.

Extreme Digital-eMAG Kft.

Fotoplus Kft.

Media Markt Magyarország Kft

PANAUDIO KFT.

Tripont Foto Video Kft

www.videopart.hu

www.220volt.hu

www.digitcam.hu

www.fotoplus.hu

www.tripont.hu

www.edigital.hu

www.mediamarkt.hu

www.emag.hu

www.alza.hu

www.mall.hu

Panasonic Onlineshop .

A Szervező csak akkor fogad el igényléseket az Amazon Marketplace-ről, ha a viszonteladó szerepel a kampányban Résztvevő Kiskereskedők között. Az igénylést az Amazon Marketplace platformon lévő bármely más viszonteladó harmadik fél esetében elutasítjuk. A Szervező nem fogad el igényléseket az eBay-en vásárolt termékekkel kapcsolatban (akár újként, akár használtként szerepelnek).

Annak érdekében, hogy minél tökéletesebb marketing információkkal tudjuk ellátni vevőinket, személyre szabott sütiket (cookies) használunk. További információk: Személyre szabott sütik (cookies) OK Tudjon meg többet