Lumix GH5M2 Bevezető Promóció – A Promóció részvételi feltételei

Lumix GH5M2 Bevezető Promóció – A Promóció részvételi feltételei

Töltse ki a kérdőívet egy ingyen objektívért és akkumulátorért!

E-mail:Panasonic@promotion-support.com

Bevezető Promóció időszaka: 2021. május 25. - 2021. augusztus 31.

Igénylési időszak: 2021. július 1. - 2021. szeptember 15.

1. A SZERVEZŐ

1.1. A LUMIX GH5M2 Bevezető Promóciót (a továbbiakban „Promóció”) a Panasonic Marketing Europe GmbH (továbbiakban „Szervező”) szervezi (bejegyzett székhely: Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Németország).

2. RÉSZVÉTELI JOGOSULTSÁG

2.1. A Promócióban az alábbi országok lakosai vehetnek részt: Németország, Ausztria, Franciaország, Tengerentúli Franciaország [kizárólag az eurózónába tartozó területek], Monaco, Belgium, Luxemburg, Olaszország, Svájc, Hollandia, Spanyolország, Portugália, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Románia, Bulgária, Szlovénia, Horvátország, Észtország, Litvánia, Svédország, Dánia, Norvégia, Finnország, az Egyesült Királyság és Írország, Bosznia-Hercegovina, Albánia, Lettország, Görögország („Résztvevő Országok”).

2.2. A Promócióban 18. életévüket betöltött személyek vehetnek részt („Résztvevő”).

2.3. A Promócióban való részvételhez a Résztvevőnek az alábbi LUMIX GH5M2 termékek egyikét kell megvásárolnia: DC-GH5M2E, DC-GH5M2LE, DC-GH5M2ME terméket („Résztvevő Termékek”) egy hivatalos forgalmazótól  a Résztvevő Országok egyikében a 2021. május 25-től 2021. augusztus 31-ig tartó időszak („Bevezető Promóció időszaka”) alatt, továbbá ki kell töltenie az igénylési folyamat során elküldött kérdőívet, amelyben a 4. pontban felsorolt adatokat kell megadni.

2.4. A Résztvevő Terméknek új és eredeti Panasonic terméknek kell lennie. Másodkézből vásárolt, felújított állapotú, a Résztvevő Országokon kívülről importált vagy hamisított termékek vagy olyan termékek, amelyek bármilyen formában sértik a Panasonic Group szellemi tulajdonjogát, nem vehetnek részt a Promócióban.

3. AJÁNDÉK

3.1. A Promócióban résztvevők számára az Ajándék egy H-H025 25 mm F1.7 objektív és egy DMW-BLK22 akkumulátor („Ajándék”).

3.2. A Promócióban felajánlott Ajándék nem cserélhető be más termékre és nem ruházható át, illetve nem váltható át készpénzre.

3.3. A Promóció az Ajándék készletének erejéig érvényes.

3.4. Előre nem látható körülmények esetére a Szervező fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül ugyanolyan vagy nagyobb értékű alternatív ajándékot ajánljon fel.  

4. AJÁNDÉKIGÉNYLÉSI FOLYAMAT

4.1. Az Ajándék igényléséhez a Résztvevőnek a Résztvevő Termék megvásárlása után online kell az igényét regisztrálnia, és ki kell töltenie a regisztrációs oldalhoz kapcsolódó kérdőívet, amely itt érhető el https://www.panasonic.com/hu/consumer/fenykepezogepek-es-videokamerak/lumix-g-dslm-fenykepezogepek-learn/cikkek/lumix-gh5m2-bevezeto-aras-akcio.html . A Résztvevő csak akkor jogosult az Ajándék igénylésére, ha a kérdőívet tejesen kitölti és elküldi.

4.2. A Bevezető Promóció időszaka előtt vagy után vásárolt Résztvevő Termékek tulajdonosainak igényei nem érvényesek.

4.3. Az Ajándék igényléséhez a Résztvevőnek a 4.1 pontban ismertetett oldalon az alábbi információk megadásával regisztrálni kell az Ajándékra:

1) Hol vásárolta a Résztvevő Terméket?

2) Vásárlás dátuma

3) A Résztvevő Termék sorozatszáma (a termék alján vagy a termék dobozának oldalán található)

4) A sorozatszám és a vonalkód szkennelt/fotózott képe

5) A vásárlási számla/nyugta szkennelt/fotózott képe (a megvalósult vásárlás teljes értékű nyugtája, nem előlegről vagy előrendelésről szóló visszaigazolás).

4.4. Az igényeket 2021 július 1. és 2021. szeptember 15. között lehet benyújtani („igénylési időszak”). Az ezután benyújtott igények nem jogosultak a Promócióban való részvételre. Kérjük, gondoskodjon róla, hogy a nyugta tartalmazza a termék nevét (típusnév), a kifizetett árat, a bolt nevét és a vásárlás dátumát.

4.5. A szervező nem felelős semmilyen műszaki, hardveres, szoftveres, szerver vagy honlap meghibásodásért vagy kárért, amely hátráltatja vagy megakadályozza a Résztvevőt abban, hogy jelentkezzen a Promócióra.

4.6. Faxon, telefonon, e-mailen vagy postán benyújtott igényeket nem fogad el a Szervező. Érvénytelenek az olvashatatlan, hiányos vagy módosított igénylőlapok illetve azok az igénylőlapok, amelyeket nem a részvételi feltételeknek megfelelően töltöttek ki.

4.7. Az online regisztráció elküldése után a Résztvevők automatikus e-mailt kapnak, amely megerősíti az igénylés beérkezését és leírja az igénylési folyamat további lépéseit. A Résztvevő igénylése ezen részvételi feltételeknek megfelelően kerül elbírálásra. Nem érvényes az igénylés, amennyiben a Résztvevő Terméket visszaviszik a viszonteladónak, és a Résztvevő lecseréli a Résztvevő Terméket vagy a vételár teljes összege visszatérítésre kerül. Ebben az esetben a Szervező jogosult visszakérni a már átadott Ajándékot.

4.8. A Szervező nem dolgoz fel olyan igénylést, amelynél a Résztvevő nem mellékelte a vásárlási nyugta érvényes másolatát, a termék sorozatszámát és a képet a termék sorozatszámáról és vonalkódjáról.

5. ÁTVÉTELI FOLYAMAT

5.1 Az Ajándékot az igénylés regisztrációja során a Résztvevő által megadott címre postázzák.

5.2. Amennyiben a Résztvevő által megadott érvénytelen vagy hibás cím miatt nem lehet kézbesíteni az Ajándékot, a Szervezőnek nem kötelessége, hogy további vizsgálatot folytasson a kézbesítés teljesítéséhez.

5.3. Kézbesítést követően a Résztvevő vállalja az Ajándék sérülésének vagy elvesztésének kockázatát.

5.4. Az Ajándék kézbesítése az igénylési időszakot követő 2 hónapon belül teljesül.

5.5. Az igénylési időszakot követően benyújtott igényeket nem fogadja el a Szervező.

5.6. Amennyiben a Szervező rajta kívül álló okok miatt (az Ajándék nem elérhető) nem képes teljesíteni az 5.4 pontban vállalt kézbesítési határidőt, a Szervező erről haladéktalanul tájékoztatni fogja a Résztvevőt, és ezzel egyidőben értesíti a résztvevőt a kézbesítés várható időpontjáról is. Ilyen értelemben az ajándék nem elérhetőségének esete különösen a Szervező beszállítójának a határidőre történő teljesítés elmulasztásának, ha a Szervező egybevágó tranzakciót kötött. Az Ajándék elérhetetlennek minősül váratlan körülmények, például vis maior események bekövetkezése esetén is.

6. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

6.1. A felelős adatkezelő a Szervező: Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, NÉMETORSZÁG; datenschutz@eu.panasonic.com .

6.2. A Szervező betartja az adatok védelméről szóló idevonatkozó jogszabályok rendelkezéseit. A Szervező adatvédelmi nyilatkozata itt érhető el:https://www.panasonic.com/hu/adatvedelem.html

6.3. Az alábbi adatokat gyűjtik: megszólítás, vezetéknév, keresztnév, postai cím, lakhely szerinti ország, e-mail cím, kérdőív válaszok, Résztvevő Termék vásárlásának dátuma és helye.

6.4. Az adatgyűjtés rendeltetése: Az adatokat kizárólag a Promóció lebonyolítása érdekében gyűjtik, dolgozzák fel és tárolják, illetve ez olyan mértékben történik, amihez a Résztvevő a beleegyezését adta. Amennyiben a résztvevő hozzájárul, hogy további termékinformációkat és ajánlatokat kapjon a Panasonictól, akkor a fent felsorolt adatokat ilyen céllal is gyűjtik, feldolgozzák és tárolják. A már meglévő ügyféladatokat összehasonlítják a Promóció során adott új adatokkal, és annak megfelelően frissítik azokat.

6.5. Az adatok feldolgozása a általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikke (1) bekezdésének (b) pontja valamint 17. cikke (3) bekezdésének (e) pontja illetve a 2018/18 közös adatvédelmi törvény alapján történik, nevezetesen a Résztvevő önkéntes részvétele, ezen részvételi feltételek és a Szervező törvényes érdekel szerint.

6.6. A Résztvevő személyes adatait a Résztvevő beleegyezése nélkül nem továbbítják harmadik fél részére, illetve nem válnak harmadik fél részére hozzáférhetővé. Kivétel ez alól olyan harmadik fél, akit a Promóció kivitelezésével bíztak meg, és aki a Promóció kivitelezése érdekében gyűjti, tárolja és használja a személyes adatokat. A harmadik felek is a GDPR-nek megfelelően járnak el, és Szervezővel egyeztetett biztonsági intézkedéseket alkalmaznak.

6.6. A Promóció lebonyolítása után valamennyi adatot törölnek, kivéve ha az adat szükséges a termékinformációk és Panasonic ajánlatok kiküldéséhez. A Szervező kizárólag jogi védelem miatt archiválhatja az adatokat legfeljebb addig, amíg az igények elévülnek.

6.7. A Résztvevő bármikor bejelentheti a Szervezőnek, hogy visszavonja részvételi szándékát a promócióban, és ellenezheti a vonatkozó személyes adatok Promócióban történő felhasználását. A beleegyezés visszavonását a Szervezőnek vagy a Panasonic Résztvevő lakóhelye szerinti országban működő irodájának kell címezni: Panasonic Marketing Europe GmbH South-East Europe Branch Office, Alíz utca 4., Hungary, 1117 Budapest

6.8. A Résztvevőnek bármikor jogában áll megismerni a Résztvevőről tárolt adatokat, azok eredetét, átvevőjét és az adatfeldolgozás célját, és adott esetben, joga van azokat módosítani, letiltani vagy törölni az idevonatkozó jogszabályok keretein belül.

7. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

7.1. Az Ajándék igénylésének benyújtása feltételezi, hogy a Résztvevő elolvasta és elfogadta ezen részvételi feltételeket.

7.2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze az igények jogosságát, hogy kivédje az esetleges csalásokat, érvénytelen vagy ismételt igényléseket, korlátozás nélkül beleértve azt, hogy a Résztvevő igazolja, hogy nem vitte vissza a Résztvevő Terméket az értékesítőnek az átvételétől számított 28 napon belül. A visszavitt Résztvevő Termékekhez kapcsolódó, rosszhiszeműen vagy csalással benyújtott igényeket illetve az olyan igényeket, amelyek valamilyen szempontból nem felelnek meg a részvételi feltételeknek, érvénytelenítik.

7.3. A Szervező fenntartja a jogot, hogy bármikor, a törvény által biztosított kereteken belül saját jogkörben módosíthassa a részvételi feltételeket.

Az ilyen esetleges módosításról a promóciós honlapon keresztül tájékoztatja Szervező a Résztvevőket.

7.4. Résztvevő Termékenként csak egy igénylés nyújtható be.

7.5 A csalárd igények kiszűréséhez a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a promócióban résztvevő forgalmazókhoz beérkező visszaküldött termékeket összevesse az igényelt Ajándékokkal. A csalárd tevékenység ellen a Szervező megfelelő lépéseket tesz. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy visszatartson Ajándékot (vagy lépéseket tegyen a már kézbesített Ajándék visszajuttatására), ha felmerül a gyanú, hogy a Résztvevő hamis vagy csalárd igényt nyújtott be.

7.6. A részvételi feltételekre a magyar törvények vonatkoznak kivéve azokat a részeket, amelyekre nemzetközi törvények vonatkoznak, különösen az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó szerződésről szóló ENSZ-egyezmény. A magyar bíróságok kizárólagos joghatósággal rendelkeznek a Promócióra vonatkozó vagy abból származó viták vagy követelések esetében.

7.7. A Résztvevőknek adókötelezettsége származhat az Ajándék miatt. Az adókötelezettség a Résztvevő és nem a Szervező felelőssége.

7.8. A részvételi feltételek valamely pontjának érvénytelenítése nem érinti a részvételi feltételek többi pontjának érvényességét.