Annak érdekében, hogy minél tökéletesebb marketing információkkal tudjuk ellátni vevőinket, személyre szabott sütiket (cookies) használunk. További információk: Személyre szabott sütik (cookies) OK Tudjon meg többet

https://myprofile.panasonic.eu/login?lang=hu_HU&{0} /servlet/saml/logout4eu?{0}

A „Cash back Promotion“ promóciós kampány feltételei (a továbbiakban: „Szabályzat”)

A „Cash back Promotion“ promóciós kampány feltételei (a továbbiakban: „Szabályzat”)

Vásárlási időszak: 2018. 5. 22.―2018. 7. 3.
Igényérvényesítési határidő: 2018. 7. 31.

Segélyvonal hívószáma: +36 80 201 006

1. A Panasonic 2018. évi „Cash back Promotion” nevű promócióját (a továbbiakban „Promóció“) a Panasonic Marketing Europe GmbH indítja (székhelye: Németország, 65203 Wiesbaden, Hagenauer Str. 43., cégjegyzékszáma: HRB 13178), mely céget a Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika (Panasonic Marketing Europe GmbH Csehországi Fióktelepe) képvisel (székhelye: Csehország, 186 00 Praha/Prága 8, Karlín, Křižíkova 148/34, cégjegyzékszáma: 579 88 454; a továbbiakban „Szervező“).

2. A Promóció megszervezésében közreműködik az Interpay Sales Promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ireland incorporated and registered in [ Ireland ] with company number [ 476077 ] whose registered office is at [IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ireland; a továbbiakban „Koordinátor“). A Promóció Koordinátora jogosult a Promóció keretében a Szervező utasításai szerint, a Szervező nevében és helyett meghatározott feladatokat ellátni, és e tevékenységéért felelősséggel tartozik.

A PROMÓCIÓ RÉSZTVEVŐI ÉS A PROMÓCIÓBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELBŐL KIZÁRT SZEMÉLYEK

3. A Promócióban mind végfelhasználók, azaz olyan természetes személyek, akik a vonatkozó törvényi előírások értelmében fogyasztónak minősülnek (fogyasztóként vásárolták meg a Termékeket), mind cégek részt vehetnek, amennyiben a Terméket saját felhasználásukra vásárolják (a továbbiakban „Résztvevők”).

4. A Promócióban nem vehetnek részt az alábbi személyek: (i) nagykereskedők és kiskereskedők, még a vásárlóik megbízásából sem, (ii) a Szervezővel és/vagy a Koordinátorral munkaviszonyban vagy ehhez hasonló jogviszonyban álló személyek, ezek családtagjai, közeli hozzátartozói és testvérei, és (iii) azok a személyek, akik a jelen Szabályzat rendelkezéseit megsértik.

5. A Promócióban történő részvétel egyben a jelen Szabályzat előírásainak elfogadását jelenti.

6. Minden Résztvevő, aki úgy dönt, hogy részt vesz a jelen Promócióban, tartozik a Szabályzatban megjelölt időtartam alatt az ott meghatározott feltételeket maradéktalanul teljesíteni.

A PROMÓCIÓBAN RÉSZT VEVŐ TERMÉKEK

7. A Promóció a Magyarországon (a továbbiakban „Terület”) a csatolt 1. számú mellékletben felsorolt kiskereskedőknél vásárolt, lenti 10. pontban meghatározott Termékekre terjed ki.

8. A Promócióban nem vehetnek részt a részletfizetésre vásárolt Termékek.

9. A Promóció időtartama alatt vásárolt Termékek után bónuszként a jelen Szabályzatban rögzített pénzvisszatérítés („Pénzvisszatérítés“) jár. A Promóció időtartama 2018. 5. 22-tól 2018. 7. 03. 23:59:59-ig (a továbbiakban: „Promóciós Időszak”) tart. A Promóciós Időszak előtt vagy után vásárolt Termékeken alapuló igények érvénytelennek minősülnek.

10. A Promócióban részt vevő termékek (a továbbiakban „Termékek”) listája és a velük kapcsolatban termékenként igényelhető Pénzvisszatérítés összege a következő:

Product Name

Hungary (HUF)

DC-GH5EG-K

20000

DC-GH5LEG-K

30000

DC-GH5MEG-K

20000

DC-G9EG-K

23000

DC-G9LEG-K

30000

DC-G9MEG-K

23000

DMC-G80EG-K

10000

DMC-G80HEG-K

10000

DMC-G80MEG-K

10000

DMC-G80WEG-K

10000

DMC-GX80KEGK

8000

DMC-GX80KEGS

8000

DMC-GX80KEGT

8000

DMC-GX80HEGK

10000

DMC-GX80EG-K

6000

DMC-GX80HEGS

10000

DMC-GX80WEGK

10000

DMC-GX80EG-S

6000

DC-GX800KEGK

10000

DC-GX800KEGS

10000

DC-GX800KEGT

10000

HC-X1000E

30000

HC-X1E

45000

HC-V380EP-K

5000

HC-VX980EP-K

10000

DMC-TZ100EPK

8000

DMC-TZ100EPS

8000

DMC-LX15EP-K

8000

H-E08018E

18000

H-ES045E

12000

H-ES12060E

12000

H-ES200E

37000

H-F007014E

12000

H-NS043E

18000

H-RS100400E

18000

H-X012E

15000

H-X015E-K

10000

H-X015E-S

10000

H-X025E

10000

H-FS12060E

8000

H-FS35100E-S

6000

H-FS35100E-K

6000

H-FSA100300E

10000

H-FSA45200E

10000

H-HS030E

6000

H-HS043E-K

6000

H-HS043E-S

6000

H-HSA35100E

15000

H-PS45175E-K

6000

11. Terméknek kizárólag a Területen az erre feljogosított kiskereskedőktől vásárolt új és eredeti Panasonic termék minősül. Másodkézből vett, felújított vagy feljavított, illetve magánszemélytől vásárolt Termékek, továbbá olyan Termékek, amelyeket nem a Területen hoztak forgalomba, vagy amelyeket a Területen kívülről importáltak (például internetes vásárlás útján), valamint hamisított vagy a Panasonic cégcsoport szellemi tulajdonjogát sértő Termékek semmiképpen nem jogosítanak fel a Promócióban történő részvételre, és ilyen termékek vásárlói Pénzvisszatérítésre vonatkozó igényt nem nyújthatnak be.

A PROMÓCIÓ ÉS AZ IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS FOLYAMATA, A RÉSZTVEVŐK REGISZTRÁLÁSA

12. Amennyiben a jelen Promócióban érvényesíteni szeretné a Pénzvisszatérítésre vonatkozó igényét, kérjük, hogy a regisztráció céljából 2018. 06.22 („Igényérvényesítési határidő”), de legkésőbb a Termék vásárlásától számított 30 napon belül töltse ki a https://lumixpromotions.com/ weblapon található on-line igénylőlap valamennyi rovatát, beleértve a Termékre vonatkozó adatokat is (a Termék neve, a kiskereskedő neve, a vásárlás időpontja, a Termék szériaszáma) és töltse fel a Termék megvásárlást igazoló teljes bizonylat olvasható másolatát standard pdf vagy jpg formátumban, valamint az Ön által vásárolt Termék csomagolásának oldalán található vonalkód fényképét (ez a modellszámot és a gyártási számot tartalmazza). A fenti időpont vagy a Termék megvásárlásától számított 30 lejárta után benyújtott igények nem jogosítanak fel a Promócióban történő részvételre. Kérjük, győződjön meg arról, hogy a vásárlást igazoló bizonylata tartalmazza a vásárolt Termék modellszámát és a vásárlás időpontját. A Szervező vagy a Koordinátor erre irányuló kérése esetén a pénzvisszatérítési igény jogosságának igazolása céljából Önnek be kell mutatnia a vásárlást igazoló bizonylat eredeti példányát.

13. Hibás vagy hiányos igénybejelentés esetén a Résztvevő regisztrációját a Szervező vagy a Koordinátor felkérésére e-mailben kijavíthatja/kiegészítheti. Sem a Szervező, sem a Koordinátor nem köteles ilyen felkérést küldeni, illetve amennyiben az igénybejelentést a Résztvevő a felkérés ellenére sem javítja vagy egészíti ki, az igénybejelentés érvénytelennek tekintendő. Ezent túlmenően a Szervező nem dolgozza fel az olyan igénybejelentéseket, melyekhez a Résztvevő nem csatolja mind a Termék vonalkódjának fényképét, mind a vásárlást igazoló bizonylat másolatát. Ha a Résztvevő bármilyen okból nem őrizte meg a Termék dobozát, a Szervező elfogadja a Termék alján található gyártási szám fényképét is.

14. A jelen Szabályzat rendelkezéseinek megsértése, hibás, hiányos vagy elkésett igénybejelentés alapján a Résztvevők a Pénzvisszatérítésre nem jogosultak. A Résztvevők felelősek az általuk megadott adatok (beleértve a bankszámlaszámot is) pontosságáért és teljességéért.

15. Az igény érvénytelennek tekintendő, ha a Résztvevő az érintett Terméket visszaszolgáltatta a kiskereskedőnek, és visszakapta a teljes vételárat; mely esetben a Szervező jogosult visszakövetelni az esetleg már kifizetett Pénzvisszatérítés összegét. Figyelem! A Résztvevőknek a vásárlás időpontjától számított 14 napig kell várniuk, mielőtt benyújtják az on-line igénylőlapot. A regisztráció utolsó lehetséges időpontja azonban mindenképpen az Igényérvényesítési határidő.

16. A Szervező nem tartozik felelősséggel semmiféle olyan műszaki, hardverrel, szoftverrel, szerverrel, weboldallal kapcsolatos vagy más hibáért, illetve sérülésért, amely lehetetlenné teszi a Résztvevő számára a Promócióban történő részvételt vagy bármilyen módon akadályozza a Résztvevőt a Promóció weboldalára történő belépésben. Faxon, telefonon vagy e-mailen benyújtott igényeket a Szervező nem fogad el. Olvashatatlan, hiányos vagy megmásított, valamint nem a jelen Szabályzattal összhangban kitöltött igénylőlapok érvénytelennek tekintendők.

17. A Résztvevő igényjogosultságának megállapítása érdekében a Szervező minden beérkezett igénylőlapot ellenőriz. Az igénylőlap benyújtását követően a Résztvevők egy automatikus válasz e-mailt kapnak, mely visszaigazolja a Pénzvisszatérítésre vonatkozó igény beérkezését, valamint leírja számukra az igényérvényesítési folyamat további lépéseit.

A VISSZAFIZETÉS FOLYAMATA

18. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy Pénzvisszatérítés kifizetésére előreláthatólag a Résztvevő erre irányuló kérelmének és az azt alátámasztó minden szükséges dokumentum kézhezvételétől számított 30 napon belül kerül sor. Ha e becsült 30 napon belül nem kapja meg a Pénzvisszatérítés összegét, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a fenti elérhetőségeken legkésőbb az igénylőlapja benyújtását követő 40 napon belül. E határidő, valamint az Igényérvényesítési határidő lejárta után érvényesített igényeket sajnos nem áll módunkban elfogadni.

SZEMÉLYES ADATOK ÉS ADATVÉDELEM

19. A Promócióban történő részvétel a Termék eredeti vételárának megfizetésétől eltekintve ingyenes. Az Ön által szolgáltatott bármilyen személyes adatot a Szervező és annak szerződéses partnerei a személyes adatok védelméről szóló jogszabályoknak megfelelően, kizárólag a jelen Promóció céljaira használnak.

20. A Promóció Résztvevőinek személyes adatait a Szervező mint adatkezelő az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Rendelete (GDPR) és a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseivel összhangban kezeli. A személyes adatokat a Szervező kezeli. Az adatkezelés célja a Promóció lefolytatása, és abban az esetben, ha ahhoz a Résztvevő további (nem kötelező) hozzájárulását adja, az adatai a Szervező egyéb marketing céljaira is felhasználásra kerülnek.

21. A Promóció Résztvevői jogosultak megtekinteni és kijavítani saját személyes adataikat. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban az szükséges a Promócióban történő részvételhez. A Promóció Résztvevői a Szervezőtől felvilágosítást kérhetnek, illetve hibás személyes adataik zárolását, kijavítását, kiegészítését vagy törlését igényelhetik. Amennyiben jogainak a Szervezőnél mint adatkezelőnél történő érvényesülésével kapcsolatban kétségei merülnének fel, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Szervezővel, vagy panaszával forduljon személyesen, levélben, telefonon vagy e-mailben a Cseh Köztársaság Adatvédelmi Hivatalához (címe: Pplk. Sochora 27 , postacíme: 170 00 Prague 7, Czech Republic, telefonszáma: +420 234 665 111, e-mailcíme: posta@uoou.cz), vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacíme: 1530 Budapest, Pf.: 5, telefonszáma: +36 (1) 391-1400, e-mailcíme: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve pert is indíthat az illetékes bíróság előtt. A részletes adatvédelmi szabályok https://www.panasonic.com/hu/.

22. A személyes adatokat a Szervező a szerződéses kapcsolat lejártától számított maximum 10 évig kezeli és tárolja.

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

23. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy ellenőrizze minden érvényesíteni kívánt igény jogosságát a csalások, érvénytelen, illetve ismételt igényérvényesítések megelőzése érdekében; ennek keretében, főként, de nem kizárólag, megkövetelheti annak igazolását, hogy a Résztvevő a Terméket nem szolgáltatta vissza a kiskereskedőnek a leszállítás időpontjától számított törvényes határidőn belül. A visszaszolgáltatott Termékeken alapuló igényeket, a rosszhiszeműen vagy csalárd módon megadott adatokat tartalmazó, illetve a jelen Szabályzat feltételeibe egyébként ütköző igényeket érvénytelennek kell tekinteni.

24. Amennyiben a Pénzvisszatérítés adóköteles jövedelemnek minősül, az adófizetési kötelezettség a Résztvevőt terheli.

25. A jelen Promóció keretében nyújtott Pénzvisszatérítés nem cserélhető el, nem ruházható át, és nem kérhető helyette hitel, más jóváírás vagy termék.

26. Egy megvásárolt Termék után csak egy igény érvényesíthető.

27. A jelen Promóció nem kapcsolható össze más vásárlási ajánlattal vagy promócióval.

28. A Pénzvisszatérítés igénylésével a Résztvevő kijelenti, hogy elolvasta és elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.

29. A Jelen Szabályzat harmadik felek tekintetében a Promóció kezdőidőpontjában lép hatályba.

30. A Promóció feltételeit a jelen Szabályzat tartalmazza. A Promócióra vonatkozóan reklámanyagokban és szórólapokon közölt bármilyen információ csak tájékoztató jellegű. A jelen Szabályzat és a Promócióra vonatkozó reklámanyagok közötti eltérés, vagy e Szabályzat és a reklámanyagok értelmezésével kapcsolatos kétség esetén a jelen Szabályzat megfelelő rendelkezései és az azokhoz a Szervező által kapcsolt értelmezés az irányadó.

31. Jelen Szabályzat elérhető a Koordinátor székhelyén: Interpay Sales promotions, Írország, Kilkenny, Ring Road, IDA Business & Technology Park, továbbá a Promóció weblapján, valamint a Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika fióktelep székhelyén: Csehország, 186 00 Praha/Prága 8, Karlín, Thámova 289/13. A Promóció szabályaival kapcsolatos bármilyen kérdéssel a következő elérhetőségen fordulhat hozzánk: Panasonic@promotion-support.com

32. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a vonatkozó jogszabályok által megengedett kereteken belül bármikor módosítsa a jelen Szabályzatot, beleértve a Promóció időtartamának lerövidítését vagy meghosszabbítását, illetve a Promóció visszavonását is azzal, hogy e módosításokról megfelelő módon tájékoztatnia kell a Résztvevőket a Promóció weblapján.

33. Jelen Szabályzatra, illetve annak értelmezésére a cseh jog az irányadó. Amennyiben a Termék vásárlására vonatkozó szerződés külföldi elemet tartalmaz, a Szervező, a Koordinátor és a Résztvevő megállapodnak abban, hogy arra a Cseh Köztársaság jogszabályai az irányadók. 

 
1. számú melléklet
A feljogosított kiskereskedők listája

Annak érdekében, hogy minél tökéletesebb marketing információkkal tudjuk ellátni vevőinket, személyre szabott sütiket (cookies) használunk. További információk: Személyre szabott sütik (cookies) OK Tudjon meg többet