LUMIX S5 BEVEZETŐ PROMÓCIÓ

LUMIX S5 BEVEZETŐ PROMÓCIÓ

A promóció részvételi feltételei:
„Töltse ki a kérdőívet egy ingyen objektívért!”

E-mail: Panasonic@promotion-support.com

Promóció időtartama: 2020. szeptember 2. - 2020. szeptember 30.
Igénylési időszak: 2020. október 1. - 2020. október 31.

1. A LUMIX S5 bevezető promóciót (a továbbiakban „Promóció”) a Panasonic Marketing Europe GmbH (továbbiakban „Szervező”) szervezi (bejegyzett székhely: Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Németország).

RÉSZVÉTELI JOGOSULTSÁG

2. A promóció a Részt vevő országok* lakóira vonatkozik, akik 18 évesek vagy annál idősebbek.
*Részt vevő országok: Németország, Ausztria, Franciaország, Belgium, Olaszország, Svájc, Hollandia, Spanyolország, Portugália, Lengyelország, Cseh Köztársaság, Szlovákia, Magyarország, Románia, Bulgária, Szlovénia, Horvátország, Észtország, Litvánia, Svédország, Dánia, Norvégia, Finnország, Izland, Luxemburg, Monaco, Liechtenstein, Málta, Andorra, Vatikán és San Marino.

3. A Lumix S5 bevezető Promócióban való részvétel feltétele a kérdőív kitöltése. Azon válaszadók, akik kitöltik a kérdőívet és 2020. szeptember 2. és szeptember 30. között (továbbiakban „bevezető promóció időszaka”) LUMIX S5 (DC-S5, DC-S5K)  (továbbiakban „résztvevő termékek”) fényképezőgépet vásárolnak, jogosultak egy ingyen SIGMA 45 mm f/2.8 DG DN | CONTEMPORARY objektívre a Promóció keretein belül.

4. A Promócióban való részvételhez a résztvevőknek ki kell tölteniük az alábbi link található kérdőívet és a Bevezető Promóció időtartama alatt egy, a Promócióban résztvevő, Részt vevő országok* területén árusító viszonteladónál vásárolniuk kell egy új LUMIX S5 (DC-S5, DC-S5K) fényképezőgépet. A Bevezető Promóció időszaka után vásárolt termékek tulajdonosai nem igényelhetik az ajándékot.

5. A résztvevő terméknek új és eredeti Panasonic terméknek kell lennie. Másodkézből vásárolt, felújított állapotú, az Részt vevő országok* kívülről vásárolt vagy hamisított termékek vagy olyan termékek, amelyek bármilyen formában sértik a Panasonic Group szellemi tulajdonjogát, nem vehetnek részt a Promócióban.

AJÁNDÉK

6. A Lumix S5 Bevezető Promócióban való részvételért egy ajándék SIGMA 45mm f/2.8 DG DN | CONTEMPORARY objektív (továbbiakban „Ajándék”) jár.

7. A Promócióban felajánlott Ajándék nem cserélhető be más termékre és nem ruházható át, illetve nem váltható át készpénzre.

8. A Promóció a készlet erejéig érvényes.

9. Előre nem látható körülmények esetére a Szervező fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül ugyanolyan vagy nagyobb értékű alternatív ajándékot ajánljon fel. 

AJÁNDÉKIGÉNYLÉSI FOLYAMAT

10. A Promócióban való részvételhez a Résztvevőnek 2020. szeptember 2. és szeptember 30. között kell résztvevő terméke(ke)t vásárolnia a résztvevő viszonteladók egyikénél, és ajándékigényét online regisztrálnia kell a oldalon. A résztvevő termék teljes összegének kifizetése után a Résztvevő ingyenesen regisztrálhatja az ingyenes SIGMA objektív (Ajándék) iránti igényét. Az igényt 2020. október 1. és 2020. október 31. között (igénylési időszak) lehet regisztrálni. A résztvevőknek a teljes vételárat (nem csak előleget) és a termék alján található sorozatszámot tartalmazó nyugta másolatát valamint a sorozatszám és a vonalkód képét kell beküldeniük 2020. október 31-ig. Az ezután benyújtott igények nem jogosultak a Promócióban való részvételre. Kérjük, gondoskodjon róla, hogy a nyugta tartalmazza a termék nevét (típusnév), a kifizetett árat, a bolt nevét és a vásárlás dátumát.

11. A szervező nem felelős semmilyen műszaki, hardveres, szoftveres, szerver vagy honlap meghibásodásért vagy kárért, amely hátráltatja vagy megakadályozza a Résztvevőt abban, hogy jelentkezzen a Promócióra.

12. Faxon, telefonon, e-mailen vagy postán benyújtott igényeket nem fogad el a Szervező. Érvénytelenek az olvashatatlan, hiányos vagy módosított igénylőlapok illetve azok az igénylőlapok, amelyeket nem a részvételi feltételeknek megfelelően töltöttek ki.

13. Az online regisztráció elküldése után a Résztvevők automatikus e-mailt kapnak, amely megerősíti az igénylés beérkezését és leírja az igénylési folyamat további lépéseit. Az igénylés ezen részvételi feltételeknek megfelelően kerül elbírálásra. Nem érvényes az igénylés, amennyiben a résztvevő terméket visszaviszik a viszonteladónak, és a vételár teljes összege visszatérítésre kerül. Ebben az esetben a Szervező jogosult visszakérni a már átadott Ajándékot.
14. A Szervező nem dolgoz fel olyan igénylést, amelynél a Résztvevő nem mellékelte a vásárlási nyugta érvényes másolatát, a termék sorozatszámát vagy a képet a termék sorozatszámáról és vonalkódjáról.

ÁTVÉTELI FOLYAMAT

15. Kérjük, számoljon 28 nap átfutási időt az ajándék átadására a regisztráció ellenőrzésétől számítva. Amennyiben 28 napon belül nem kapja meg az ajándékot, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a fenti elérhetőségen az igénylés leadásától számított 35 napon belül. A 35 napos határidő után akkor sem tudjuk teljesíteni az igénylést, ha azt az igénylési időszak határideje előtt (2020. október 31.) adták le.

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

16. A felelős adatkezelő a Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, NÉMETORSZÁG; datenschutz@eu.panasonic.com.

17. Gyűjtött adatok: megszólítás, vezetéknév, keresztnév, postai cím, lakhely szerinti ország, e-mail cím, kérdőív válaszok, résztvevő termék vásárlásának dátuma, helye és összege.

18. Adatgyűjtés célja: az adatok gyűjtésének, feldolgozásának és tárolásának célja kizárólag a Promóció lebonyolítása. Amennyiben a résztvevő hozzájárul, hogy további termékinformációkat és ajánlatokat kapjon a Panasonictól, akkor a fent felsorolt adatokat ilyen céllal is gyűjtik, feldolgozzák és tárolják. A már meglévő ügyféladatokat összehasonlítják az új adatokkal, és annak megfelelően frissítik.

19. Az igénylési időszakot követő 60. napon valamennyi adatot törölnek, ha csak az adat nem szükséges a termékinformációk és Panasonic ajánlatok kiküldéséhez. Utóbbi adatokat a hozzájárulás visszavonása esetén törlik. A visszavonási igényt a Szervezőnek vagy az adott ország Panasonic irodájának kell eljuttatni.

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

20. Az Ajándék igénylésének benyújtása feltételezi, hogy a Résztvevő elolvasta és elfogadta ezen részvételi feltételeket.

21. A Szervező fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze az igények jogosságát, hogy kivédje az esetleges csalásokat, érvénytelen vagy ismételt igényléseket, korlátozás nélkül beleértve azt, hogy a Résztvevő igazolja, hogy nem vitte-e vissza a résztvevő terméket az értékesítőnek az Ajándék átvételétől számított 28 napon belül. A visszavitt termékekhez kapcsolódó, rosszhiszeműen vagy csalással benyújtott igényeket illetve az olyan igényeket, amelyek valamilyen szempontból nem felelnek meg a részvételi feltételeknek, érvénytelenítik.

22. A Szervező fenntartja a jogot, hogy bármikor, saját jogkörben módosíthassa a részvételi feltételeket. Az ilyen esetleges módosításról a regisztrációs honlapon keresztül tájékoztatja Szervező a Résztvevőket.

23. A részvételi feltételek a német jog hatálya alá esnek, de ez nem korlátozza a Résztvevő lakóhelye szerinti ország jogának kötelező rendelkezéseit, amelyektől nem lehet eltérni. A Promóció helyszíne Wiesbaden, Németország, de ez nem korlátozza Résztvevő azon jogát, hogy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt eljárást indíthasson a Szervező ellen.