ប្រព័ន្ធ Video Intercom ឥតខ្សែ VL-SWD272

VL-SWD272

ស៊េរីប្រព័ន្ធ Video
Intercom ឥតខ្សែ DECT ភ្ជាប់បានច្រើនមុខ

- អាចភ្ជាប់បានច្រើនមុខ
- DECT ឥតខ្សែ
- ផ្ទាំងអេក្រង់ពណ៌ទំហំ 7 អ៊ីញ
- ថតរូបភាពបាន
- អាចដោះសោអេឡិចត្រូនិចបាន
- មុខងារប្ដូរសំឡេង
- អាចមើលនៅពេលយប់បាន

ប្រព័ន្ធ Video Intercom ឥតខ្សែ VL-SWD272

បិទ

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ប្រព័ន្ធ Video Intercom ឥតខ្សែ VL-SWD272
អាចភ្ជាប់បានច្រើនមុខ
ប្រើម៉ូនីទ័រតបន្ថែមបានរហូតដល់ 3
ប្រើម៉ូនីទ័រឥតខ្សែបានរហូតដល់ 6
(ប្រើម៉ូនីទ័ររងសរុបបានរហូតដល់ 6)
ផ្ទាំងអេក្រង់ពណ៌ដែលមានទំហំ 7 អ៊ីញ
ថតរូបភាពបាន

Get Inspired

ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងតាមវីដេអូ VL-SWD272 គឺជាស៊េរីដែលអាចពង្រីកបានឆ្ងាយ

គ្រឿងបន្ថែម

accessory-image

VL-MWD272

ម៉ូនីទ័រតបន្ថែម

accessory-image

VL-WD613

ម៉ូនីទ័រឥតខ្សែ DECT ជំនួសស៊េរី VL-WD613

accessory-image

VL-FKD2

ឧបករណ៍ពង្រីកបណ្ដាញឥតខ្សែ DECT ស៊េរី VL-FKD2

accessory-image

VL-V522L

ប្រព័ន្ធជម្រើសជាប់ទ្វារ

accessory-image

VL-V554

ប្រព័ន្ធជម្រើសជាប់ទ្វារ

accessory-image

VL-V555

ប្រព័ន្ធជម្រើសជាប់ទ្វារ

accessory-image

VL-MB554

ប្រអប់ចាប់ភ្ជាប់ជញ្ជាំងសម្រាប់ស៊េរី VL-V554/V555

accessory-image

VL-V591

ឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងនៅបន្ទប់រង់ចាំ

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ប្រព័ន្ធ Video Intercom ឥតខ្សែ VL-SWD272