រូបភាពរបស់ CS-PU18WKH
ម៉ូដែល (50Hz) CS-PU18WKH
[CU-PU18WKH]
សមត្ថភាពផ្ដល់ភាពត្រជាក់ (អប្បបរមា-អតិបរមា) kW 5.00 (1.10-5.40)
Btu/h 17,100 (3,750-18,400)
CSPF 4.79
EER (អប្បបរមា-អតិបរមា) Btu/hW 10.30 (12.93-10.22)
W/W 3.01 (3.79-3.00)
ទិន្នន័យអគ្គិសនី កម្លាំងវ៉ុលត៍ V 220
ចរន្ត A 7.7
ចរន្តចូល (អប្បបរមា-អតិបរមា) W 1,660 (290-1,800)
ការកម្ចាត់សំណើម L/h 2.8
Pt/h 5.9
ចរន្តខ្យល់ ក្នុងអគារ m³/min (ft³/min) 12.6 (445)
ក្រៅអគារ m³/min (ft³/min) 39.3 (1,390)
កម្រិតសំឡេង ក្នុងអគារ (H / L / Q-Lo) dB(A) 44/34/28
ក្រៅអគារ (H) dB(A) 51
ទំហំក្នុងអគារ (ក្រៅអគារ) កម្ពស់ មិល្លីម៉ែត្រ 290 (619)
អ៊ីង 11-7/16 (24-3/8)
ទទឹង មិល្លីម៉ែត្រ 779 (824)
អ៊ីង 30-11/16 (32-15/32)
ជម្រៅ មិល្លីម៉ែត្រ 209 (299)
អ៊ីង 8-1/4 (11-25/32)
ទម្ងន់សុទ្ធ ក្នុងអគារ គីឡូក្រាម (lb) 12 (26)
ក្រៅអគារ គីឡូក្រាម (lb) 32 (71)
អង្កត់ផ្ចិតបំពង់ហ្គាសម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ខាងហ្គាសរាវ មិល្លីម៉ែត្រ ø 6.35
អ៊ីង 1/4
ខាងហ្គាសឧស្ម័ន មិល្លីម៉ែត្រ ø 12.70
អ៊ីង 1/2
ការបន្លាយបំពង់ ប្រវែងទុយោស្ពាន់ ម៉ែត្រ 10
ប្រវែងអតិបរមារបស់ទុយោ ម៉ែត្រ 30
ប្រវែងបង្កើនអតិបរមា ម៉ែត្រ 20
ហ្គាសម៉ាស៊ីនត្រជាក់បន្ថែម* ក្រាម/ម៉ែត្រ 15
ចរន្តផ្គត់ផ្គង់ ក្នុងអគារ
កំណត់ចំណាំ នៅពេលបំពង់មិនត្រូវបានពង្រីកពីប្រវែងបំពង់ដែលមិនចេះរីងស្ងួតបរិមាណចាំបាច់នៃ
ហ្គាសមាននៅក្នុងបំពង់រួចហើយ។