ឧបករណ៍កោររោម ES-WF61

ES-WF61

កាត់តម្រឹមរោមមុខអ្នកថ្នមៗ

ស្អាតឥតខ្ចោះដោយគ្មានរោមដែលអ្នកមិនចង់ទុក។
ក្បាលងាកយ៉ាងរលូនស្របតាមផ្ទៃមុខរបស់អ្នក ដើម្បីកាត់តម្រឹមចិញ្ចើម និងរោមដុះវែង ជ្រុលលើផ្ទៃមុខរបស់អ្នកបានយ៉ាងល្អ។

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត័មានផលិតផល

ឧបករណ៍កោររោម ES-WF61
ពណ៌:
Color:ផ្កាឈូកលាយក្រហម:ES-WF61-RP401
Color:ពណ៌ស:ES-WF61-W401
ក្បាលងាកបាន 10 ដឺក្រេ និងមុខផ្លែឡាមស្ដើងបំផុត 0.12 ម.ម សម្រាប់ការកោរថ្នមៗ និងបានស្អាតល្អ
ក្រាស់សិតចិញ្ចើម និងគម្របតម្រឹម សម្រាប់ការតម្រឹមរាងចិញ្ចើមបានស្អាតល្អ
តូច ស្រាល ងាយស្រួលកាន់

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ប្រដាប់កោររោមស៊េរី ES-WF61