ស៊េរីថែទាំសក់ដែលប្រើ nanoe™
ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ដែលមានសារធាតុរ៉ែទ្វេដងម៉ូដែល​ EH-NA98RP/K

រូបភាពរបស់ ស៊េរីថែទាំសក់ដែលប្រើ nanoe™<br>ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ដែលមានសារធាតុរ៉ែទ្វេដងម៉ូដែល​ EH-NA98RP/K

nanoe™

  • មាន

រ៉ែអ៊ីយ៉ុង

  • មាន (សារធាតុរ៉ែទ្វេ)

ការកំណត់

  • ល្បឿន 3 កម្រិតមុខងារ 4យ៉ាង(មុខងារក្ដៅ/ត្រជាក់ឆ្លាស់គ្នា មុខងារគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពឆ្លាតវៃ មុខងារថែទាំស្បែកក្បាល មុខងារថែទាំស្បែក)

ចំនួនវ៉ាត់ (នៅ 240V)

  • 1801 វ៉ាត់

ក្បាលភ្ជាប់ផ្លុំសម្ងួតសក់រហ័ស

  • មាន (ភ្ជាប់មកជាមួយស្រាប់)

អាចបត់បាន

  • មាន

វ៉ុល

  • 220-240 V

ទំហំតួម៉ាស៊ីន (ទទឹង x កម្ពស់ x ជម្រៅ)

  • 90 x 226 x 210 mm (*1)

ទម្ងន់

  • 502 g (*2)

កំណត់ចំណាំ

  • (*1) មិនមានក្បាលចំពួយ(*2) មិនមានក្បាលចំពួយនិងខ្សែភ្លើង