ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ និងសារធាតុរ៉ែអ៊ីយ៉ុងទ្វេ EH-NA98RP605

រូបភាពរបស់ ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ និងសារធាតុរ៉ែអ៊ីយ៉ុងទ្វេ EH-NA98RP605

nanoe™

 • មាន

រ៉ែអ៊ីយ៉ុង

 • មាន (សារធាតុរ៉ែទ្វេ)

ការកំណត់

 • ល្បឿន 3 កម្រិត
  មុខងារ 4 យ៉ាង
  (មុខងារកែតម្រូវ
  មុខងារគ្រប់គ្រង
  សីតុណ្ហភាពឆ្លាតវៃ
  មុខងារគ្រប់គ្រង
  មុខងារថែទាំស្បែកក្បាល
  មុខងារថែទាំស្បែក)

កម្រិតវ៉ាត់ (នៅ 240V)

 • 1801 វ៉ាត់

ក្បាលភ្ជាប់ផ្លុំសក់ឱ្យឆាប់ស្ងួត

 • មាន (ភ្ជាប់មកជាមួយស្រាប់)

អាចបត់បាន

 • មាន

វ៉ុល

 • 220-240 V

ទំហំតួម៉ាស៊ីន (ទទឺង x កំពស់ x ជម្រៅ)

 • 90 x 226 x 210 mm (*1)

ទម្ងន់

 • 502 g (*2)

កំណត់ចំណាំ

 • (*1) មិនមានក្បាលភ្ជាប់ផ្លុំសក់
  (*2) មិនមានក្បាលភ្ជាប់ផ្លុំសក់/ខ្សែភ្លើង