រូបភាពរបស់ ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ EH-NE72-K615

ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ EH-NE72-K615

កម្រិតវ៉ាត់ 2000W
ការរចនាមានភាពភ្លឺរលោង មាន
អ៊ីយ៉ុង មាន (ពីរ / ខាងក្រៅ)
ការការពារកម្ដៅ មាន
មុខងារត្រជាក់ ប៊ូតុងបញ្ចេញខ្យល់ត្រជាក់
អាចបត់បាន មាន
គ្រឿងសម្រាប់ភ្ជាប់ ក្បាលភ្ជាប់ផ្លុំរំសាយសក់រាងមូល
ទម្ងន់ ប្រហែល 425 ក្រាម