រូបភាពរបស់ EH-NE82-K615

EH-NE82-K615

កម្រិតវ៉ាត់ 2500 W
អ៊ីយ៉ុង មាន
សេនស៊័រការពារកម្ដៅកម្រិតខ្ពស់ មាន
ប៊ូតុងបាញ់ខ្យល់ត្រជាក់ មាន
ល្បឿន 2
សីតុណ្ហភាព 3
គ្រឿងសម្រាប់ភ្ជាប់ ឈុតក្បាលផ្លុំសក់ / ក្បាលផ្លុំរំសាយសក់
ទំហំតួម៉ាស៊ីន (ទទឹង x កម្ពស់ x ជម្រៅ) 92 x 222 x 216 mm
ទម្ងន់ ប្រហែល 540 g (ពេលគ្មានខ្សែ និងក្បាលផ្លុំសក់)